3. Nawigacja naturalna


Pływając pod woda, świadomie lub nieświadomie korzystamy z nawigacji naturalnej. Nurkując zapamiętujemy charakterystyczne punkty ukształtowania dna, jego spadek, układ kamieni, głazów, podwodnych górek, charakterystyczne zatopione elementy. Wszystkie te informacje pozwalają wrócić do miejsca startu.

Do nawigacji można wykorzystać: