Zasad bezpieczeństwa
wynikające z dobrej praktyki nurkowej

ratownictwo nurkowe


Metoda uczenia się na własnych błędach jest długa i pracochłonna, a co najważniejsze bardzo niebezpieczna. Skorzystajmy z doświadczenia innych i zapoznajmy się z tą stroną. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał/a złamać wszystkich tych zasad, aby uwierzyć, że warto je stosować.

 1. Nie nurkuj jeżeli:
  • nie masz ochoty na nurkowanie,
  • czujesz się nienormalnie zmęczony lub znużony,
  • masz problemy zdrowotne z nosem, uszami lub gardłem,
  • odczuwasz nienormalne mrowienie lub swędzenie skóry,
  • odczuwasz bóle stawów lub/i klatki piersiowej,
  • masz objawy choroby o podłożu infekcyjnym,
  • piłeś ostatnio alkohol lub zażywasz lekarstwa,
 2. Na każdym nurkowaniu bezwzględnie należy posiadać:
 3. Przed nurkowaniem w nieznanym miejscu sprawdź:
  • lokalne przepisy dotyczące nurkowania,
  • sprawdź jakie występują zagrożenia (prądy, pływy, niebezpieczne zwierzęta itp.)
  • miejsce najbliższej komory dekompresyjnej oraz sposób dotarcia do niej - droga ewakuacyjna
 4. Znaj znaki nurkowe i stosuj je bezwzględnie podczas wszystkich nurkowań. Upewnij się, czy nurkujące z tobą osoby też je znają i rozumieją we właściwy sposób.
 5. Poznaj i przećwicz sposoby postępowania w typowych sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania
 6. Planuj razem z partnerem każde nurkowanie i nurkuj zgodnie z tym planem
  • nigdy nie przekraczaj swoich możliwości,
  • poznaj dobrze obsługę i działanie własnego sprzętu i sprzętu partnera, zapoznaj partnera z swoim sprzętem,
  • przed każdym nurkowaniem wykonaj sprawdzenie bezpieczeństwa
  • oddychając sprężonym powietrzem nie nurkuj głębiej niż zalecają to przepisy danego kraju (w Polsce 50 metrów),
  • staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie i zaczynaj od nurkowania na większą głębokość,
  • staraj się wykonywać nurkowania nie wymagające stosowania przystanków dekompresyjnych,
  • podczas każdego nurkowania nie wymagającego dekompresji zatrzymaj się przy wynurzaniu na głębokości 3 ÷ 6 metrów na okres 3 minut,
  • jeżeli podczas nurkowania utracisz kontakt z partnerem lub z grupą, to rozglądnij się dookoła, możesz nawet popłynąć w stronę gdzie powinna być grupa, jednak jeżeli w ciągu 1minuty nie znajdziesz grupy wynurz się na powierzchnię z zachowaniem podstawowych zasad bezpiecznego wynurzania.
  • zasady bezpiecznego wynurzania:
   • nie przekraczaj prędkości wynurzania zalecanej przez stosowane tabele lub komputer nurkowy,
   • wynurzaj się z prędkością nie większą niż 10m/min
   • pamiętaj o wydechu (udrożnieniu dróg oddechowych),
   • zatrzymuj się na wymaganych przystankach dekompresyjnych
   • planuj tak nurkowanie, aby po wynurzeniu mieć jeszcze w butli zapas powietrza 50at
  • ustal jasno z partnerami przed nurkowaniem co będzie decydowało o rozpoczęciu wynurzania - czas pobytu, wartość ciśnienia w butli, osiągniecie limitu bezdekompresyjnego, itp.
  • znak partnera pod wodą o niedyspozycji fizycznej lub psychicznej jest nakazem do wspólnego wynurzenia się na powierzchnię.
 7. Należy posiadać odpowiednią wiedzę (odpowiednie kursy, specjalizacje) do danego typu nurkowania.
 8. Należy posiadać sprzęt odpowiedni do prowadzonych nurkowań (np. skafander dostosowany do temperatury wody, latarki na nurkowani nocnym).
 9. Nurkuj zawsze w tzw. "systemie pary nurkowej" co oznacza
  • minimalny skład zespołu nurkowego - 2 osoby;
  • jedna osoba z pary przyjmuje na siebie obowiązki płetwonurka prowadzącego nurkowanie pod wodą,
  • każda z osób tworzących parę nurkową musi w jednakowy sposób przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ponosi taką samą odpowiedzialność przy zapewnieniu drugiej osobie bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej;
 10. Gdy nurkujesz z jednostki pływającej (łódź, jacht, kuter) to:
  • zapoznaj się przed wejściem do wody z procedurą powrotu na jednostkę,
  • zapamiętaj nazwę jednostki
  • upewnij się, czy podczas twojego pobytu pod wodą jednostka będzie stała na kotwicy, będzie się poruszała po akwenie, oraz czy załoga jednostki będzie w stanie udzielić ci pomocy (i jakiej), w sytuacji awaryjnej.
 11. Jeżeli planujesz lot samolotem lub wyjazd w góry zaplanuj wystarczająco długą przerwę od ostatniego nurkowania. Kieruj się przy tym danymi z komputera nurkowego lub tabel dekompresyjnych. Ogólne zalecenia mówią aby przerwa nie była mniejsza niż 12godzin.
 12. Pamiętaj, że nie jesteś niezniszczalny. Życie jest tylko jedno, podobnie jak Matka!