nurkomania.pl


Stopień podstawowy - quiz sprzęt powietrzny


  1. Automat oddechowy w nurkowaniu rekreacyjnym powinien posiadać:

  2. Manometr to proste urządzenie, którego zadaniem jest:

  3. Butle nurkowe wykonuje się najczęściej z:

  4. Do regulacji pływalności w trakcie nurkowania, używa się:

  5. Ze względu bezpieczeństwa automat oddechowy powinien być serwisowany co:

  6. Octopus (alternatywne źródło powietrza) to?

  7. Połączenie automatu oddechowego z butlą stosowane w Europie to?

  8. W Polsce butle nurkowe, należy atestować co ile lat?

  9. Głównym zadaniem automatu oddechowego jest?

  10. Konfiguracja sprzętowa standardowa (rekreacyjna) składa się z: ?