10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych


Postępowanie w sytuacjach awaryjnych zasadniczo nie różni się od postępowania w trakcie nurkowania w dzień, jedyna różnica to użycie światła.

Zagubienie partnera - postępujemy podobnie jak za dnia, rozglądamy sie za światłem partnera, jeżeli go nie ma, zasłaniamy ręka światło naszej latarki (nie gasimy jej) i poszukujemy światła partnera ponownie, jeżeli partnera nie ma, wynurzamy sie w na powierzchnię. Jeżeli dostrzeżemy światło partnera, płyniemy spokojnie w jego kierunku.

Awaria/wyczerpanie latarki głównej - takie sytuacje się zdarzają, nic strasznego, przechodzimy na światło zapasowe, sygnalizujemy partnerowi, że jesteśmy na oświetleniu zapasowym i kończymy nurkowanie. Przejście na zapasowa latarkę jest znakiem do wynurzenia - od tej reguły nie powinno być odstępstw.

Awaria latarki zapasowej - kiedy latarka zapasowa również nam zgaśnie należy utrzymać kontakt fizyczny z partnerem (trzymamy się za ręce, łokieć, sprzęt), zachować spokój i utrzymywać kontakt przy pomocy znaków dotykowych. Przed nurkowaniem nocnym dobrze takie znaki sobie przypomnieć. Jeżeli to nie spowoduje dodatkowego zamieszania, partner może nam oddać swoją zapasową latarkę.

Brak powietrza - postępujemy tak samo jak w porze dziennej, tylko dodatkowo musimy oświetlać klatkę piersiową partnera. Ponieważ prawymi rękami się trzymamy przy wynurzeniu na alternatywnym źródle powietrza partnera, latarkę należy trzymać w ręce lewej, lub podwiesić na D-ringu piersiowym

Doskonałym kursem, gdzie poznasz postępowanie w różnych sytuacjach awaryjnych jest kurs ratowniczy Rescue - warto go zrobić aby podnieść poziom bezpieczeństwa własnych nurkowań.