Znaki nurkowe przy pomocy liny


Stosowana w czasie nurkowań pod lodem lub prowadzenia prac podwodnych (zalecana łączność). Bardzo ważne aby stosować linę o odpowiedniej wytrzymałości. Dobrze jeżeli lina jest pływająca, posiada wzorek (można łatwo określić prędkość przesuwanie się liny), nie ma tendencji do plątania się, posiada odpowiednią grubość (łatwiej się wyciąga - nie wrzyna się w dłonie)

Bardzo ważne jest aby wszystkie pociągnięcia liny były długie, mocne i wyraziste. Dodatkowo każdy sygnał wymaga odpowiedzi, czyli zasygnalizowania z powrotem tego samego znaku. Brak odpowiedzi po powtórnie nadanym znaku oznacza sytuację awaryjną i wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Działanie w przypadku braku odpowiedzi:

  • nurkowie - wracają do przerębla
  • asekuracja - wyciąga nurków


Wyjątkiem od zasady że na dany znak odpowiadamy takim samym znakiem są znaki sygnalizujące niebezpieczeństwo, wtedy nie ma odpowiedzi a natychmiast podejmujemy działanie.

Przykładowa komunikacja przy pomocy (liny czy dotyku)


Sposób sygnalizacji powinien być dokładnie omówiony przed nurkowaniem. Proponuję dwa sposoby, dwuznakową i trzyznakową komunikację. Nie są one standardami, dla celów konkretnego nurkowania można ustalić własne. Pamiętajmy, że nie mogą być one zbyt skomplikowane bo uczestnicy nurkowania ich nie zapamiętają.
Bezwzględnie w celu uniknięcia nieporozumień, wszystkie znaki należy przed nurkowaniem dokładnie omówić.

sygnalizacja dwuznakowa

Ilość szarpnięć lub ucisków

Znaczenie znaku

jedno - wszystko w porządku OK! Jest to zarówno pytanie jak i odpowiedź. W przypadku asekuracji przy pomocy liny większość przekazów zapoczątkowuje asekuracja.
trzy lub więcej - znak niebezpieczeństwa - coś nie w porządku - wyciągaj lub w przypadku uciśnięć coś nie w porządku - podaj mi powietrze

sygnalizacja trójznakowa

Ilość szarpnięć lub ucisków

Znaczenie znaku

jedno - wszystko w porządku OK!
dwa - popuść linę lub w przypadku uciśnięć zwróć na mnie uwagę (np chce pokazać Tobie znak nurkowy)
trzy lub więcej - znak niebezpieczeństwa - coś nie w porządku - wyciągaj
lub w przypadku uciśnięć coś nie w porządku - podaj mi powietrze

Na tym prostym przykładzie widać jak ważne jest wcześniejsze ustalenie znaków aby na skutek nieporozumienia nie doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.