Znaki dotykowe

znaki nurkowe


Stosowane w przypadku spadku widoczności do zera lub znacznego jej ograniczenia. Polegają na przekazywaniu informacji przy pomocy uciśnięć ciała partnera wykonywanych palcami dłoni . Łatwo jest dawać znaki uciskając takie części ciała jak ręce czy nogi.

Można je stosować:

Sposób sygnalizacji powinien być dokładnie omówiony przed nurkowaniem. Proponuję dwa sposoby. Nie są one standardami dla celów konkretnego nurkowania można ustalić własne znaki. Pamiętajmy, że nie mogą być one zbyt skomplikowane.

Przykładowa komunikacja przy pomocy dotyku

Sposób sygnalizacji powinien być dokładnie omówiony przed nurkowaniem. Proponuję dwa sposoby, dwuznakową i trzyznakową komunikację. Nie są one standardami, dla celów konkretnego nurkowania można ustalić własne. Pamiętajmy, że nie mogą być one zbyt skomplikowane bo uczestnicy nurkowania ich nie zapamiętają.

Bezwzględnie w celu uniknięcia nieporozumień, wszystkie znaki należy przed nurkowaniem dokładnie omówić.

Na tym prostym przykładzie widać jak ważne jest wcześniejsze ustalenie znaków aby na skutek nieporozumienia nie doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.