Węzły typowo żeglarskie

węzły żeglarskie


Holowniczy, Krzyżowy wzmocniony

Znajduje zastosowanie do łączenia końców dwóch lin o różnych grubościach i konstrukcji, silnie obciążonych np.: hol.

Plaski podwójny

Służy do łączenia dwu lin o zbliżonych średnicach, połączenie jest wytrzymałe, a obciążenie rozkłada się dłuższych odcinkach styku niż w węźle płaskim, mniej niszczy linę

Zaciskowy z chwytem

Zastosowanie jak zaciskowy, z dodatkowym uchwytem wzmacniającym zacisk na przedmiocie. Ilość przechwytów może być większa.

Rzutkowy

Służy do wiązania rzutki na pętli cumy lub holu. Węzeł nie zaciąga się, daje możliwość szybkiego rozwiązania.

Ratowniczy podwójny

Stosowany do wiązania podwójnej pętli na końcu liny z możliwością zamiany wzajemnej wielkości.

Ratowniczy bez końca

Stosowany do wiązania podwójnej pętli na środku lub końcu liny bez możliwości wzajemnej regulacji wielkości pętli po zaciśnięciu węzła. Węzeł awaryjnie może zastąpić ławkę bosmańską. Wtedy pierwszą pętle robi się mniejszą i zakłada pod pachami przez plecy , drugą większą używa się do siedzenia. Można związać dwie równe pętle w które wkłada się pojedynczo nogi.

Topslowy

Węzeł służy do wiązania lin żagli na okrągłym drzewcu. Węzeł dobrze trzyma się drzewca, nie ślizga się.

Topslowy podwójny

Zastosowanie jak topslowy, pewniejszy w pracy, mocniej trzyma się drzewca.

Wieszakowy

Służy do wiązania końca linki do konstrukcji poziomej, podobnie jak przy węzłach topslowych.

Ciężarek rzutkowy

Jest to prowizoryczny, do szybkiego wykonania, ciężarek na końcu rzutki.

Węzeł skrótowy zwykły

Węzeł służy do skrócenia liny do wymaganej długości (bez cięcia) . Lina z prawidłowo wykonanym skrótem zwykłym może być normalnie obciążona.

Skrót łańcuchowy

Jest to szybki sposób skrócenia niezbyt grubej liny do wymaganej długości bez potrzeby wykonania dodatkowych przewiązów.

Rożkowy

Węzeł ten znajduje zastosowanie przy klarowaniu fałów żagli. Luźny koniec należy wybrać i obłożyć na knadze.

Kapitański

Węzeł ten można zastosować tam gdzie zachodzi potrzeba użycia dwóch pętli wykonanych z jednej liny w obojętnym miejscu na jej długości.

Skrót z węzłem kapitańskim

Kolejny sposób na skrócenie liny.
Skrót z węzłem kapitańskim i przewiązami

Kolejny sposób na skrócenie liny dowolnej długości.

Półwęzeł marlinkowy

Służy do mocowania żagla do drzewca.

Marlowani szotem

Jeden ze sposobów klarowania żagli za pomocą szota. Ułożony na bomie żagiel obkłada się szotem stosując chwyty skrótu łańcuszkowego.

Nitkowy

Służy do prowizorycznego połączenia dwóch lin kręconych, nie nadaje się do pracy pod obciążeniem .Po wykonaniu przeplotu przedstawionego na rysunku, należy mocno zaciągnąć.

Ławkowy

Typowe zastosowanie - mocowanie końca liny do przedmiotu stałego w wypadku potrzeby szybkiego zwolnienia mocowania.

Beczkowy

Węzeł znajduje zastosowanie przy podnoszeniu przedmiotów w pionowym położeniu.

Topowy. Róża topowa

Związane za pomocą węzła topowego trzy pętle z liny włókiennej wykorzystuje się do nałożenia węzła na top masztu do mocowania innych elementów, np.: odciągi.

Środkowe oko nie zaciska się dlatego węzeł źle pracuje na cienkich masztach.

Masztowy, Róża masztowa

Zastosowanie jak wyżej. Środkowe oko zaciska się.

Pętlowy

Jest to mocno zaciskający się węzeł, który tworzy na linie dwie pętle z możliwością wzajemnej regulacji wielkości.

Stoper

Służy do podwieszania bucht na linach pionowych.

Stelingowy

Służy do mocowania ławki wiszącej.

Kluczka dwugłowa

Prezentowane rysunki węzłów oraz ich opisy pochodzą z książki 'Jachtowe roboty bosmańskie' Adama Gańko i Jerzego Dziewulskiego, Wydawnictwo Sport i Turystyka, wydanie II poprawione z roku 1978