Suunto Vyper

komputer nurkowy


Vyper może pracować w trzech trybach, jako:

Komputer powietrzny "AIR" (czas nurkowania, głębokość aktualna (do 99m), głębokość max., czas bezdekompresyjny, pełna informacja dekompresyjna, szybkość wynurzania, przystanek bezpieczeństwa, temperatura itd.)

Komputer nitroksowy "NITROX" w zakresie od 21% do 50% zawartości tlenu z rozdzielczością co 1%. Ustawiane przez użytkownika maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu (PO2 max) w granicach od 1,2 do 1,6 bar co 0,2 bar

Urządzenie pomiarowe "GAUGE" można go używać jako urządzenie pomiarowe w nurkowaniach technicznych. W trybie Gauge całkowity czas nurkowania jest zawsze wyświetlony w minutach, w prawym dolnym rogu ekranu. Dodatkowo, w środkowym okienku wyświetlany jest stoper, liczący czas w minutach i sekundach


DANE TECHNICZNE:

Wymiary i waga: Głębokościomierz: Temperatura:

Kalendarz i zegar:

Inne wskazania:

Wskazania tylko w trybie Nitrox:

Pojemność pamięci/Logbook:

Warunki pracy:

Temperatura przechowywania: -20C do +50C
Zalecane przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Nie wystawiać komputera na bezpośrednie działanie słońca!

Model obliczania saturacji tkanek:

Bateria

Poniższe czynniki mają wpływ na czas działania baterii:

Bateria jest montowana do komputerów w fabryce.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA VYPERA DO KOMPUTERA PC I PRZEGLĄDANIA, ZAPAMIĘTYWANIA ORAZ DRUKOWANIA PROFILI NURKOWAŃ, WYMAGA TO JEDNAK SPECJALNEGO INTERFEJSU DO PC I OPROGRAMOWANIA.

Dodatek - Modele dekompresyjne

Komputery nurkowe korzystają z różnych modeli dekompresyjnych, główne dwa to:

  1. Model RGBM i dane firmy Suunto
  2. Model Bulhmanna
  3. VPM