Teoria nurkowania

Nurkowanie to nie tylko wysiłek fizyczny, to również spora dawka wiedzy. Spawdź czy twoja wiedza jest kompletna.

To jest dział dla nurków nitroksowych lub technicznych. Pojecia zamieszczone poniżej znajdowały się w różnych działach, aby ułatwić ich odnajdywanie pojawił sie dział "Techniczne hasła".

Typowe pojęcia używane przez nurków techicznych:

Inne pojęcia to:

  • deep stops - głębokie przystanki dekompresyjne to obecnie standardowa procedura dla każdego nurka technicznego. Głębokość pierwszego przystanku oraz następnych zależy od przyjętego modelu dekompresyjnego. Więcej znajdziesz na stronie - deep stops -  głębokie przystanki dekompresyjne.
  • Okienko tlenowe (Oxygen Window) -  mam nadzieję, że rozdzielenie fizjologicznego okienka tlenowego i niefizjologicznego znacznie ułatwi całe zagadnienie. Więcej na stronie okienko tlenowe (Oxygen Window).
  • Przerwy powietrzne - air breaks -  okresowa zmiana mieszanki oddechowej o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu  (1,6at) na mieszankę, w której ciśnienie parcjalne tlenu jest dużo mniejsze w czasie wykonywania dekompresji przyśpieszonej (akcelerowanej). Więcej o przerwie powietrznej.
  • Kontrdyfuzja izobaryczna - Kontrdyfuzja izobaryczna oznacza dyfuzję (przenikanie) gazów w przeciwnych kierunkach przy niezmiennym ciśnieniu otoczenia. Możemy mówić o kontrdyfuzji izobarycznej w zasadzie dowolnego gazu inertnego używanego w trakcie nurkowania, najczęściej jest mowa o  helu i azocie, ale niektórzy wspominają również o argonie. Kontrdyfuzja izobaryczna nie zachodzi na na poziomie komórkowym lecz subkomórkowym. Więcej w temacie na stronie kontrdyfuzja izobaryczna.

 

I ćwiczenia:

  • S-drill - S-drill  to procedura dzielenia się gazem z partnerem ("S" od "safety" - bezpieczeństwo).
  • V-drill - V-drill to ćwiczenie polegające na kontrolowanym zakręceniu i odkręceniu wszystkich zaworów w pewnej określonej kolejności. Przygotowuje do sytuacji niekontrolowanego wypływu gazu. Zainteresowanych tematem, odsyłam na  stronę v-drill.
  • wystrzelić bojkę - napełnić bojkę dekompresyjną gazem i wypuścić ją aby mogła wypłynąć na powierzchnię, boją podczepiona jest do kołowrotka lub szpulki. Technika strzelania bojki zależy od rodzaju posiadanej bojki. Informacje o dostępnych bojach znajdziesz na stronie boja a o sposobie strzelania na stronie jak wystrzelić bojkę?

 

O czym przeczytasz w Nurkomanii