Teoria techniczne hasla

To jest dział dla nurków nitroksowych lub technicznych. Pojecia zamieszczone poniżej znajdowały się w różnych działach, aby ułatwić ich odnajdywanie pojawił sie dział "Techniczne hasła".

Typowe pojęcia używane przez nurków techicznych:

Inne pojęcia to:

  • deep stops - głębokie przystanki dekompresyjne to obecnie standardowa procedura dla każdego nurka technicznego. Głębokość pierwszego przystanku oraz następnych zależy od przyjętego modelu dekompresyjnego. Więcej znajdziesz na stronie - deep stops -  głębokie przystanki dekompresyjne.
  • Okienko tlenowe (Oxygen Window) -  mam nadzieję, że rozdzielenie fizjologicznego okienka tlenowego i niefizjologicznego znacznie ułatwi całe zagadnienie. Więcej na stronie okienko tlenowe (Oxygen Window).
  • Przerwy powietrzne - air breaks -  okresowa zmiana mieszanki oddechowej o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu  (1,6at) na mieszankę, w której ciśnienie parcjalne tlenu jest dużo mniejsze w czasie wykonywania dekompresji przyśpieszonej (akcelerowanej). Więcej o przerwie powietrznej.
  • Kontrdyfuzja izobaryczna - Kontrdyfuzja izobaryczna oznacza dyfuzję (przenikanie) gazów w przeciwnych kierunkach przy niezmiennym ciśnieniu otoczenia. Możemy mówić o kontrdyfuzji izobarycznej w zasadzie dowolnego gazu inertnego używanego w trakcie nurkowania, najczęściej jest mowa o  helu i azocie, ale niektórzy wspominają również o argonie. Kontrdyfuzja izobaryczna nie zachodzi na na poziomie komórkowym lecz subkomórkowym. Więcej w temacie na stronie kontrdyfuzja izobaryczna.

I ćwiczenia:

  • S-drill - S-drill  to procedura dzielenia się gazem z partnerem ("S" od "safety" - bezpieczeństwo).
  • V-drill - V-drill to ćwiczenie polegające na kontrolowanym zakręceniu i odkręceniu wszystkich zaworów w pewnej określonej kolejności. Przygotowuje do sytuacji niekontrolowanego wypływu gazu. Zainteresowanych tematem, odsyłam na  stronę v-drill.
  • wystrzelić bojkę - napełnić bojkę dekompresyjną gazem i wypuścić ją aby mogła wypłynąć na powierzchnię, boją podczepiona jest do kołowrotka lub szpulki. Technika strzelania bojki zależy od rodzaju posiadanej bojki. Informacje o dostępnych bojach znajdziesz na stronie boja a o sposobie strzelania na stronie jak wystrzelić bojkę?