Technika nurkowania - pytania CMAS

(Piotr Olkuski)


1. Przygotowanie nurkowania pod lodem.

2. Zasady postępowania w nurkowaniu pod lodem w przypadku odpięcia się liny asekuracyjnej.

3. Zasady postępowania przy stwierdzeniu, że nurek znajdujący się pod lodem odpiął się od liny asekuracyjnej.

4. Omów znane ci techniki nawigacji pod wodą.

5. Przygotowania do nurkowania nocnego.

6. Technika nurkowania w nocy.

7. Przygotuj nurkowanie głębokie przy składzie: 4 osoby + osoba prowadząca (Instruktor I klasy). Co musisz przygotować, co zaplanować i jak przeprowadzisz nurkowanie (planowana głębokość 30 m).

8. Podczas nurkowania głębokiego z dwoma osobami jedna z nich ulega narkozie azotowej. Podaj zasady postępowania jeżeli:

głębokość wynosi 30 m, światło naturalne nie dochodzi do tej głębokości, nie możesz nawiązać kontaktu z osobą, która uległa narkozie.

9. Podaj zasady przeprowadzenia nurkowania głębokiego wzdłuż stoku, na jeziorach polskich. Jakie muszą być spełnione warunki, aby takie nurkowanie mogło się odbyć.

10. Na co zwrócisz uwagę podczas przygotowania nurkowania nad jeziorami, a na co przy nurkowaniach morskich.

11. Zalety i wady hiperwentylacji przy nurkowaniu z zatrzymanym oddechem.

12. Technika wyważania się do nurkowania na zatrzymanym oddechu i do nurkowania w sprzęcie powietrznym.

13. Postępowanie przy porwaniu przez silny prąd morski skierowany w głąb morza.

14. Omów technikę oddychania we dwóch z jednego ustnika.

15. Na czym polega poprawne i ekonomiczne oddychanie podczas nurkowania.

16. Jak powinien zachować się nurek, który zaplątał się w sieci.