Kompartment - teoretyczna tkanka

tabele dekompresyjne


Kompartment to mówiąc po polsku teoretyczna tkanka. Użycie teoretycznych tkanek jest bardzo powszechne we wszystkich modelach matematycznych dotyczących dekompresji. Kompartment nie jest odpowiednikiem żadnej konkretnej tkanki naszego ciała, jest tylko matematycznym modelem, używanym do tworzenia tabel dekompresyjnych i modeli dekompresyjnych. Zależnie od modelu matematycznego stosowano różne ilości kompartmentów. I tak w tabelach:

Opierając się na badaniach nasycania tkanek azotem można w bardzo dużym przybliżeniu określić że półokres nasycenia tkanek naszego organizmu wynosi:

Tabela poniżej podaje półokres nasycenia, parametr HP (half time), dla teoretycznych tkanek Cpt No. W tabelach Workmana było ich 9 i miały półokresy nasycenia 5', 10',20', 40', 80', 120', 160', 200', 240'. Tabele RDP miały 14 teoretycznych tkanek i półokresy nasycenia od 5'-480'.

porównanie M-wartości

Jeżeli temat Cię zainteresował, możesz przeczytać więcej na stronie Wartość M i Gradient Factor, ale to materiał dla nurków technicznych.