Kurs nurkowania P3 CMAS KDP - wyższy

PŁETWONUREK KDP / CMAS *** (P3)
wyższy stopień nurkowy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

KDP / CMAS *** (P3)

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Symbol Zajęcia teoretyczne - (minimum 17 godzin zajęć) godz.
3T1 Prawne aspekty płetwonurkowania 2
3T2 Kierowanie zespołem płetwonurków 2
3T3 Ratownictwo nurkowe 2
3T4 Fizyka nurkowania 2
3T5 Fizjopatologia nurkowania 2
3T6 Sprzęt nurkowy 2
3T7 Hydrologia wód śródlądowych i morskich 2
3T8 Nurkowania nietypowe - seminarium 2
3TE Egzamin teoretyczny i zakończenie kursu 1

3T1 PRAWNE ASPEKTY NURKOWANIA

 1. Prawne aspekty uprawiania nurkowania
 2. Odpowiedzialność prawna kierownika nurkowania
 3. Dokumentacja nurkowań
 4. Ubezpieczenia w nurkowaniu

3T2 KIEROWANIE ZESPOŁEM PŁETWONURKÓW

 1. Psychiczne aspekty nurkowania - stres, kontrola emocji, kierowanie grupą.
 2. Planowanie nurkowań.
 3. Kierowanie zespołem płetwonurków pod wodą.
 4. Odprawa.

3T3 RATOWNICTWO NURKOWE

 1. Przypomnienie wiadomości z zakresu kursów na stopień P1 i P2.
 2. Samoratownictwo:
  • wynurzanie się z ''wyjętym ustnikiem"
  • wynurzanie się w warunkach utraty kontroli pływalności
  • uwalnianie się z sieci i lin
 3. Wydobycie osłabionego lub nieprzytomnego płetwonurka na łódź, ponton i na brzeg:
  • bez użycia BCD
  • za pomocą kamizelki ratowanego
  • za pomocą kamizelki ratownika
 4. Postępowanie w przypadku braku powietrza:
 5. Droga ewakuacyjna.

3T4 FIZYKA NURKOWANIA - SEMINARIUM

 1. Wybrane zagadnienia

3T5 FIZJOPATOLOGIA NURKOWANIA - SEMINARIUM

 1. Wybrane zagadnienia

3T6 SPRZĘT DO NURKOWANIA - SEMINARIUM

 1. Wybrane zagadnienia

3T7 HYDROBIOLOGIA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH - SEMINARIUM

 1. Wybrane zagadnienia

3T8 NURKOWANIA NIETYPOWE - SEMINARIUM

 1. Nurkowanie na wysokości.
 2. Nurkowanie głębokie.
 3. Nurkowanie pod lodem i w przestrzeniach zamkniętych (jaskinie).
 4. Nurkowanie w prądzie wodnym i wodach pływowych
 5. Nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych

3TE EGZAMIN TEORETYCZNY I ZAKOŃCZENIE KURSU