Głębokościomierz

sprzęt nurkowy


Głębokościomierz - podaje głębokość nurkowania. Może być elektroniczny lub analogowy. Głębokości są podawane w metrach (w krajach anglosaskich w stopach). Zastąpić go może komputer nurkowy , który oprócz głębokości podaje również inne parametry nurkowania, do czasów dekompresji włącznie. Przy braku komputera jest elementem niezbędnym na każdym nurkowaniu, dodatkowo należy posiadać tablice dekompresyjne.
Może być zakładany na rękę lub montowany do konsoli.

Głębokościomierz analogowy.

Posiada różne skale w zakresie od 0-100m. Przedstawiony model posiada skalę 0-60m. Należy zwrócić uwagę na nieliniowość skali. Duża dokładność do 12m, mała przy głębokościach wiekszych jak 40m.

Z doświadczenia wiem że błąd wskazań może dochodzić nawet do 2m, szczególnie przy głębokościach większych od 10m.

Często posiada pamięć max. osiągniętej głębokości, zrealizowaną jako dodatkowa wskazówka przesuwana przez wskazówkę głębokościomierza, pozostaje w pozycji maksymalnego wychylenia. Przed każdym nurkowaniem należy ją wyzerować przez obrót śrubki w centralnej części głębokościomierza.

Inny rodzaj głębokościomierza analogowego, tu skala jest bardziej liniowa. Obecnie głębokościomierze analogowe praktycznie wyszły z użycia – zastąpiły je komputery nurkowe.

Głębokościomierz cyfrowy.

Posiada dużo większą dokładność wskazań niż głębokościomierz analogowy (+-0,2m). Może wskazywać również:

Na rynku dostępne są następujące produkty: