Kompas - sprzęt nurkowy


Kompas

Kompas - przyrząd służący do wskazywania kierunków geograficznych, dzięki czemu pozwala na orientacje pod wodą. Jest szczególnie przydatny w trakcie pływania w toni wodnej jak również, gdy dno nie jest zbyt urozmaicone (płaskie, jednostajne), czyli wszędzie tam gdzie nie można korzystać z nawigacji naturalnej.

Typowy kompas nurkowy składa się z:

Kierunek w jakim porusza się płetwonurek, przy takim ustawieniu kompasu to 300 stopni, kurs powrotny to 120 stopni. Jeżeli nie wiesz jak używać kompasu zobacz na stronę posługiwanie się kompasem, nie jest to trudne ale wymaga poznania kilku prostych zasad.

Kompas analogowy

Posiada ruchomą tarczę zawieszoną na igle, wyskalowaną w stopniach od 0-360 z naniesionymi kierunkami geograficznymi. Na zewnątrz posiada również obrotową tarczę wyskalowaną w stopniach. Dodatkowa tarcza służy jako pamięć podręczna.
Kompas działał prawidłowo tylko pozycji poziomej, zbyt duże odchylenie może spowodować zawieszenie się ruchomej tarczy i błędne wskazania. Prawidłowe trzymanie w trakcie podwodnej nawigacji jest bardzo ważne.

Aby łatwiej można było odczytać wskazania w trakcie nurkowania w nocy posiada luminescencyjny ekran.

Kompas może być montowany przy pomocy:

Kompas cyfrowy

funkcje jak w kompasie analogowym plus: pozwala planować nurkowanie, pamięta 9 kolejnych kursów oraz drogę powrotną.

Aby łatwiej można było odczytać wskazania w trakcie nurkowania w nocy posiada luminescencyjny ekran.

Do góry strony

© Copyright 1999-2018 www.nurkomania.pl