Stosowane gazy do napełniania suchego skafandra

sprzęt nurkowy


Powietrze i argon

  1. Powietrze najczęściej stosowane, jest pobierane z tej samej butli z której oddychamy. Inflator suchego skafandra jest podłączony do pierwszego stopnia automatu oddechowego.
  2. Argon pobierany z dodatkowej butli "matki" przed nurkowaniem w celu wymiany całego gazu zawartego w skafandrze na argon, na nurkowanie zabiera się małą butlę wyposażoną w pierwszy stopień automatu i wężyk do skafandra suchego. Przed nurkowaniem, należy podłączyć się do dużej butli z argonem w celu wymiany powietrza zawartego w skafandrze na argon. Postępujemy w następujący sposób:

Osobiście nie jestem zwolennikiem używania argonu w nurkowaniach krótkich (mniej niż 2godziny) i bezdekompresyjnych. Dużo prościej i taniej jest ubrać o jedną więcej koszulkę (nawet cienką). Efekt będzie identyczny. Nie jest to, co prawda taki szpan jak z argonem, ale nie da się mieć wszystkiego. W przypadku braku komfortu cieplnego, czy zalaniu skafandra można zakończyć nurkowanie.

Argon przydaje się szczególnie w nurkowaniach z długą dekompresją (2-8h), gdzie nawet przy zalaniu skafandra musi być zachowany komfort cieplny. Plan nurkowania musi zostać wypełniony do końca, nie ma możliwości wcześniejszego wyjścia na powierzchnię wody.