Ryby Rogatnicowate (Balistidae)

Niebezpieczne zwierzęta morskie


Ryby rogatnicowate (Balistidae) - rodzina ryb promieniopłetwych średniej wielkości i dużych, mogą być niebezpieczne dla nurków w okresie opieki nad młodymi. Posiadają bardzo charakterystyczny kształt, ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Oczy umieszczone wysoko, mały otwór gębowy, żywią się głównie bezkręgowcami, ubarwienie bardzo różne ale przeważnie intensywne. Długość ciała od 30-80cm, Głębokość występowania 0-50m. Rogatnice mają młode w okresie październik-listopad.

Rogatnica niebieska

Rodzina rogatnicowate, długość do 80cm, kolor ciemnoniebieski.

Rogatnicowate (Balistidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Rogatnica zielonkawa

Titan triggerfish

Rodzina rogatnicowate, długość do 80cm. Może być niebezpieczna dla nurków.

Rogatnicowate (Balistidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Rogatnica kolczasta

Orange-striped triggerfish

Rodzina rogatnicowate, długość do 60cm

Rogatnicowate (Balistidae)

fot. Bogdan Wątor

Rożec arabski

Arabian Picasso triggerfisch

Rodzina rogatnicowate, długość do 50cm

Rogatnicowate (Balistidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński