Ryby rekiny, zarłacze (ang. shark)

Niebezpieczne zwierzęta morskie


Rekiny - rodzina drapieżnych ryb chrzęstnoszkieletowych, charakteryzujących się opływowym, wrzecionowatym tułowiem, heterocerkalną płetwą ogonową (płetwa niesymetryczna, górny płat większy od dolnego) 5-7 otworami skrzelowymi umiejscowionymi tuż za głową oraz bardzo ostrymi zębami. Niektóre niebezpieczne dla ludzi ze względu na możliwość pogryzienia - nawet śmiertelnego. Rekiny można spotkać w trakcie nurkowania np. w Egipcie, głównie na głębokościach większych niż 40m.

Rekin białopłetwy

(Carcharhinus longimanus)

Spotykany w Morzu Czerwonym w trakcie wyjazdów do Egiptu.

rekin białopłetwy (Carcharhinus longimanus)

fot. Piotr Stós

Jajo rekina

Jajo rekina przytwierdzone do gorgoni.

fot. Bogdan Wątor