Ryby

fauna i flora polskich jezior


Atlas ryb został specjalnie przygotowany dla nurków, prezentowane zdjęcia przedstawiają ryby w naturalnym środowisku. Dzięki ciężkiej pracy udało się zgromadzić zdjęcia większości ryb, do których można pod woda podpłynąć. Szczupak i okoń to dwie ryby najchętniej pozujące.

Karp dziki sazan (Cyprinus carpio)

Karp dziki sazan
(Cyprinus carpio)

Dzika forma karpia posiada wrzecionowate ciało, w przekroju poprzecznym prawie okrągłe, na całej powierzchni pokryte łuskami. Może osiągać wielkość ponad jednego metra i ciężar 20-30kg.


Płoć (Rutilus rutilus)

Płoć (Rutilus rutilus)

Ciało krótkie, wysoko wygrzbiecone, bocznie ściśnięte. Głowa krótka, szczęka górna nieco wysunięta przed mały otwór ustny. Płetwy piersiowe najdłuższymi promieniami sięgają nasad płetw brzusznych. Grzbiet ciemniejszy, boki złotobrunatne lub szare. płetwy piersiowe szaroniebieski, inne płetwy z czarnymi końcami.


Wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)

Wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)

Gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), często mylona z płocią, od której jest bardziej jaskrawo ubarwiona i ciało ma silniej spłaszczone. Preferuje nizinne, silnie zarośnięte, wolno płynące rzeki lub jeziora o dnie mulistym. Żyje w stadach, skupiając się bliżej powierzchni.


Leszcz (Abramis brama)

Leszcz (Abramis brama)

Gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), przeciętnie mają około 2-3 kilogramy i długość 30-40cm. Ciało silnie wygrzbiecone oraz bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami. Otwór gębowy dolny.


Brzana pospolita (Barbus barbus)

Brzana pospolita (Barbus barbus)

Gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Ryba typowo rzeczna. Przebywa zazwyczaj w miejscach o twardym, kamienistym lub kamienisto - żwirowym dnie i szybkim nurcie. Ciało długie, niskie i walcowate.


Okoń (Perca fluviatilis)

Okoń (Perca fluviatilis)

Jedna z najbardziej pospolitych i najpiękniej ubarwionych ryb naszych wód śródlądowych. Drapieżnik.
Rośnie bardzo powoli, dorasta do 35cm, waga 1-1,5kg, żyje do 15lat. Żyje w przeważnie w stadach. odżywia się głównie rybami, nie gardzi również fauną denną.


Sandacz (Stizostedion lucioperca)

Sandacz
(Stizostedion lucioperca

Drapieżnik z rodziny okoniowatych, osiąga długość do 100cm, wagę 15kg, żyje do 20lat, występuje w zbiornikach, które posiadają duże partie dna kamienistego, bez mułu. Najchętniej odżywia się narybkiem ale nie gardzi larwami owadów, ślimakami a nawet żabami. Wąski przełyk zmusza sandacza do atakowania tylko małych ryb. Bardzo żarłoczny.


Jazgarz (Acerina cernua)

Jazgarz (Acerina cernua)

Ryba z rodziny okoniowatych, w zasadzie jest to najmniejszy gatunek z tej rodziny. Ciało śliskie, koloru brązowozielonego z dużą ilością ciemnych plam ułożonych w podłużne linie. Długość 10-15cm.


Kiełbie (Gobio gobio)

Kiełbie (Gobio gobio)

Rodzina karpiokształtne, długość niewielka 8-15 cm, grzbiet brązowoczarniawy, brązowozielonkawy, boki jaśniejsze z szeregiem ciemnych plam


Szczupak (Esox lucius)

Szczupak (Esox lucius)

Drapieżnik, w sprzyjających warunkach osiąg długość do 1,5m i wagę do 25kg, żyje do 35lat. W czasie zerowania czeka w bezruchu, ukryty wśród roślinności, jeżeli ofiara m i ciężar odpłynie na zbyt małą odległość następuje błyskawiczny atak - skok. Szczupak chwyta zdobycz najczęściej w pół i powoli obraca ją w pysku, aby połknąć od głowy.


Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

Węgorz europejski
(Anguilla anguilla)

Ciało wężowate, w przekroju poprzecznym cylindryczne. Część ogonowa silnie bocznie ściśnięta. Całkowity zanik płetw brzusznych. Całe ciało pokryte drobnymi łuskami. Grzbiet ciemnozielony lub zielonobrunatny, boki jasne, brzuch żółtawy.


Sum (Silurus glanis)

Sum (Silurus glanis)

Drapieżnik, dorasta do 2m i 40kg, żyje do 80lat. W pierwszym okresie życia młode osobniki żywią się planktonem, pod koniec pierwszego roku przechodzą na drapieżny tryb życia. Sum odżywia się przede wszystkim drobnymi rybami, spożywając raki, żaby i kijanki.


Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus)

Sumik karłowaty
(Ictalurus nebulosus)

Ojczyzna tej ryby jest Ameryka Północna, do europy został sprowadzony pod koniec XIX w. Długość 25-30cm, ciężar do 0,5kg Od suma odróżnia go mała płetw położona za płetwą grzbietową i większa ilość wąsów (osiem wąsów). Sumik karłowaty (samica) buduje gniazdo na okres tarła (maj-czerwiec) w płytkich zarośniętych wodach stojących, najlepiej na piaszczystym dnie. Samiec pilnuje ikry i narybku.


Miętus (Lota lota)

Miętus (Lota lota)

Miętus, ryba z rodziny dorszowatych (Gadidae), rzędu dorszokształtnych (Gadiformes), jedyny przedstawiciel dorszowatych zamieszkujący wody słodkie półkuli północnej, strefy zimnej i umiarkowanej. W Polsce występuje podgatunek Lota lota lota (Linneaus), który zasiedla wszystkie wody śródlądowe. Można go spotkać również w zalewach Wiślanym i Szczecińskim, oraz w przybrzeżnych wodach Bałtyku.


Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)

Karaś srebrzysty (Carassius gibelio)

Słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Nazywany jest również japończykiem, ze względu na pierwotne siedlisko.


Lin (Tinca tinca)

Lin (Tinca tinca)

Gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Ostrożna, bardzo płochliwa ryba, żyjąca samotnie. Trzyma się w ciągu dnia w pobliżu dna, przejawiając zwiększoną aktywność po zapadnięciu ciemności.


Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)

Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)

Ryba z rodziny łososiowatych. Ciało wyciągnięte, w zależności od charakteru wody mniej lub bardziej wygrzbiecone i bocznie spłaszczone, z szerokim trzonem ogonowym.


Pstrąg potokowy (Salmo trutta fario)

Pstrąg potokowy (Salmo trutta fario)

Ryba z rodziny łososiowatych. Ciało wyciągnięte, w zależności od charakteru wody mniej lub bardziej wygrzbiecone i bocznie spłaszczone, z szerokim trzonem ogonowym. Ubarwienie zmienne, zależnie od miejsca przebywania. Przeważnie od zielonkawego do brązowawego. Na bokach, plamy ciemne oraz czerwone z białymi obwódkami.


Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)

Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)

Należy do rodziny jesiotrowatych.

Jego pokarm stanowi fauna denna, którą wygrzebuje z miękkiego podłoża ryjkowatym pyskiem. Gównie są to mięczaki, skorupiaki, larwy owadów, niekiedy drobne ryby


Ukleja (Alburnus alburnus)

Ukleja (Alburnus alburnus)

Ryba zaliczana do rodziny karpiowatych. Dorasta do 18-22 cm długości, odżywia się planktonem, drobnymi skorupiakami, owadami zbieranymi z powierzchni wody.


Kleń (Leuciscus cephalus)

Kleń (Leuciscus cephalus)

Ciało wrzecionowate, w przekroju prawie okrągłe, głowa szeroka, masywna, szeroki otwór gębowy. . Grzbiet brązowoszary z zielonkawym połyskiem, boki srebrzyste, często złociście lśniące. Brzuch białawy. Płetwy brzuszne i odbytowa czerwone. Długość 30-40 cm, maksymalnie do 60 cm. Występuje stadnie, z tym, że starsze osobniki prowadzą samotny tryb życia.


Ciernik (Gasterosteus aculeatus)

Ciernik (Gasterosteus aculeatus)

Ryba z rodziny cierniowatych, długość do 9cm. Na grzbiecie wolno stojące ruchome kolce w liczbie 2-5 (zazwyczaj trzy), występuje zarówno w jeziorach jak i Bałtyku.


Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)

Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)

Niewielka rybka o długość ciała zazwyczaj 10-15cm. Ciało kijankowate, bezłuskie w kolorze brązowo szarym. Głowa szeroka, spłaszczona zakończona szerokim otworem gębowym. oczy duże, wysoko umieszczone. Aktywny głównie w nocy, w ciągu dnia ukryty między kamieniami.


Ikra

Ikra

Ikrę okonia można zobaczyć na przełomie kwietnia i maja kiedy to okonie mają tarło. Samica składa ikrę głównie w nocy. Rodzice nie interesują się potomstwem. Narybek wylega się w ciągu 14-17dni.