Płaskogłowate (Platycephalidae)

Crocodila

Uwielbia leżeć na dnie, dla niewprawnego oka jest niedostrzegalna. Ryba najbardziej zbliżona wyglądem do krokodyla.

Płaskogłowate (Platycephalidae)

fot. Andrzej Bogdan Wątor

Płaskogłowate (Platycephalidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Płaskogłowate (Platycephalidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński