Ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae)

Morze Czerwone


Ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae) - rodzina morskich ryb okoniokształtnych, szybko pływające drapieżniki, często tworzące ławice. Posiadają ciało opływowe, bocznie spłaszczone, czasem silnie wygrzbiecone, ubarwienie zwykle srebrne lub złote. . U większości gatunków w linii bocznej występuje rząd przekształconych, ostrych łusek, co dało nazwę rodzinie. Posiadają również dwa kolce przed płetwą odbytową. Ostrobokowate są w większości rybami pelagicznymi, szybko pływającymi drapieżnikami, często tworzącymi ławice. Nie są niebezpieczne dla płetwonurków.

Zobacz również dział niebezpieczne zwierzęta morskie.

Carangoides bajad

Goldbody trevally

Rodzina ostrobokowate, długość do 60cm. Żyją w ławicach

Ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Karanks niebieskopłetwy

Należy do ostrobokowatych

Ostrobokowate (Carangidae syn. Apolectidae)

fot. Andrzej Martin Kasiński