Leszcz (Abramis brama)

fauna i flora polskich jezior


Leszcz (Abramis brama) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), leszcze dorastają do 5-6 kilogramów, przy długości koło 50-70cm. Przeciętnie mają około 2-3 kilogramy i długość 30-40cm. Ciało silnie wygrzbiecone oraz bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami. Otwór gębowy dolny, tworzy charakterystyczny, wysuwalny ryjek. Wzdłuż linii bocznej powyżej 50 łusek. W płetwie odbytowej powyżej 23 promieni, w płetwie grzbietowej 9-10 miękkich promieni.

Żywi się w zasadzie bezkręgowcami zakopanymi w mule, czasami zbiera owady z powierzchni. Żyje w stadach w dolnych partiach dużych rzek (kraina leszcza), w jeziorach i zbiornikach zaporowych, najchętniej przebywa przy dnie.

Mimo że jest popularną rybą żyjących w naszych wodach, przez nurków jest obserwowana bardzo rzadko. Leszcz jest typowym bentosożercą – żywi się zwierzętami zamieszkującymi osady denne. Dzięki właściwościom swojego aparatu gębowego jest w stanie zasysać muł, a następnie wypluwać go i wyszukiwać cząstki pokarmu. Cechą charakterystyczną jest pyszczek, który wysuwa się w mule w celu poszukiwania pokarmu. Może być mylony z rozpiórem.

Leszcz (Abramis brama)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Leszcz (Abramis brama)

fot. Andrzej Martin Kasiński