Garbikowate (Pomacentridae)

Morze Czerwone


Rodzina małych ryb okoniokształtnych, przeciętna długość ciała 5-10cm, bardzo intensywnie ubarwione żyją w parach lub stadnie. Większość wykazuje silny terytorializm, często w obronie swojego terytorium atakują ryby nawet większe od siebie, czy zbyt ciekawych nurków. Nie są jednak dla płetwonurka żadnym zagrożeniem. Doskonale nadają się do fotografii powdowiej a w szczególności do makrofotografii.

Zobacz również dział niebezpieczne zwierzęta morskie.

Błazenek dwupręgi

Amphiprion bicinctus
Red sea anemonefish

Rodzina garbikowate, długość do 15cm. Oprócz osobników czarno ubarwionych występują osobniki bardziej żółte

Garbikowate (Pomacentridae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Błazenek dwupręgi

Amphiprion bicinctus
Red sea anemonefish

Rodzina garbikowate, długość do 15cm. Oprócz osobników czarno ubarwionych występują osobniki bardziej żółte.

Garbikowate (Pomacentridae)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Kastaniet zielony

Chromis viridis
ang.Bluegreen puller

Rodzina garbikowate, długość do 8cm. występuje w małych grupach w pobliżu koralowców, głównie z rodzaju Acropora, w razie niebezpieczeństwa natychmiast kryje się wśród gałązek koralowca

Kastaniet zielony

fot. Andrzej Martin Kasiński

Kastaniet zielony

Chromis viridis
ang. Bluegreen puller

Rodzina garbikowate, długość do 8cm. Uwagi jak wyżej.

Chromis viridis

fot. Andrzej Martin Kasiński
Chromis dwubarwny
fot. Andrzej Martin Kasiński

Chromis dwubarwny

Bicolor puller

Rodzina garbikowate, długość do 8cm. Bardzo charakterystyczne rybki, łatwo je rozpoznać po biało czarnym ubarwieniu. Często występuje dużymi grupami.

Arabian damsel
fot. Andrzej Martin Kasiński

Dascyllus marginatus

Arabian damsel

Rodzina garbikowate, długość do 6cm. Ulubione miejsce to korale madreporowe. Yellowside damsel

fot. Andrzej Martin Kasiński

Amblyglyphidodon flavilatus

Yellowside damsel
Lemon damsel
fot. Andrzej Martin Kasiński

Pomacentrus sulfureus

Lemon damsel

Rodzina garbikowate, długość do 9cm.

Miry's damsel

fot. Andrzej Martin Kasiński

Neopomacentrus miryae

Miry's damsel

Rodzina garbikowate, długość do 9cm. Żywi się planktonem Garbik pasiasty (Abudefduf saxatilis)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Garbik pasiasty

Abudefduf saxatilis

ang. Sergeant major

Rodzina garbikowate, długość do 20cm. Występuje na płytkich rafach do 15m w ławicach, liczących nawet kilkaset osobników, mających ściśle określoną hierarchię .