Porozumienie zawarte pomiędzy CMAS a PADI

(podpisano Anaheim, 30 stycznia, 1998)

1. Główne powody zawarcia porozumienia

a. Uniknięcie dyskryminacji płetwonurków w konkurencyjnych systemach szkoleniowych,
b. Umożliwienie kontynuacji szkolenia w ramach drugiego systemu,
c. Umożliwienie wszechstronnej obsługi nurków z różnych systemów poprzez Centra Nurkowe,

2. Ograniczenia

a. Porozumienie dotyczy nurków, nie dotyczy instruktorów,
b. Jest to tylko ramowe ujęcie zagadnienia, to znaczy,

  • CMAS sugeruje swoim członkom jego przestrzeganie, nie może ich do tego zmusić
  • Nie przewiduje się odstępstw od zapisów porozumienia

c. Porozumienie nie umożliwia automatycznego nadawania stopnia w drugiej organizacji.

3. Porozumienie szczegółowe zdobywania następnych stopni w innej organizacji

CMAS

.

PADI

nurek CMAS*

może robić kurs na stopień

Advanced Open Water

nurek CMAS* + minimum 9 nurkowań
w tym 1 nocne, 1 głębokie (powyżej 18 m) i jedno na orientację

może robić kurs na stopień

Rescue Diver

nurek CMAS**

może robić kurs na stopień

Divemaster


PADI

 

CMAS

Open Water + min 5 nurkowań

może robić kurs na stopień

nurek CMAS**

Advanced Open Water

może robić kurs na stopień

nurek CMAS**

Rescue Diver + min 25 nurkowań

może robić kurs na stopień

nurek CMAS***