Porozumienie zawarte pomiędzy CMAS a PADI

(podpisano Anaheim, 30 stycznia, 1998)

1. Główne powody zawarcia porozumienia

a. Uniknięcie dyskryminacji płetwonurków w konkurencyjnych systemach szkoleniowych,
b. Umożliwienie kontynuacji szkolenia w ramach drugiego systemu,
c. Umożliwienie wszechstronnej obsługi nurków z różnych systemów poprzez Centra Nurkowe,

2. Ograniczenia

a. Porozumienie dotyczy nurków, nie dotyczy instruktorów,
b. Jest to tylko ramowe ujęcie zagadnienia, to znaczy,

  • CMAS sugeruje swoim członkom jego przestrzeganie, nie może ich do tego zmusić
  • Nie przewiduje się odstępstw od zapisów porozumienia

c. Porozumienie nie umożliwia automatycznego nadawania stopnia w drugiej organizacji.

3. Porozumienie szczegółowe zdobywania następnych stopni w innej organizacji

CMAS

.

PADI

nurek CMAS*

może robić kurs na stopień

Advanced Open Water

nurek CMAS* + minimum 9 nurkowań
w tym 1 nocne, 1 głębokie (powyżej 18 m) i jedno na orientację

może robić kurs na stopień

Rescue Diver

nurek CMAS**

może robić kurs na stopień

Divemaster


PADI

 

CMAS

Open Water + min 5 nurkowań

może robić kurs na stopień

nurek CMAS**

Advanced Open Water

może robić kurs na stopień

nurek CMAS**

Rescue Diver + min 25 nurkowań

może robić kurs na stopień

nurek CMAS***

ISO SSI PADI SDI NAUI CMAS
ISO24801-3 Dive Leader Dive Guide Divemaster Divemaster Divemaster Three Star Diver
Divemaster
ISO24802-1 Instructor Level 1 Assistant Instructor Assistant Instructor Assistant Instructor Assistant Instructor Assistant Instructor
ISO24802-2 Instructor Level 2 Open Water Instructor Open Water Scuba Instructor Open Water Scuba Diver Instructor Instructor One Star Instructor
Advanced Open Water Instructor Master Scuba Diver Trainer Two Star Instructor
Divemaster Instructor
Assistant Instructor Trainer Staff Instructor IT Staff Instructor
Instructor Trainer Course Director Instructor Trainer Instructor Trainer Instructor Trainer