Kurs nurkowania P1 CMAS - podstawowy

PŁETWONUREK KDP / CMAS * (P1)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
KDP / CMAS * (P1)
SZKOLENIE PRAKTYCZNE

(wody otwarte, głębokość do 20 metrów, minimum 30 godzin zajęć)

Symbol Zajęcia teoretyczne
1P1 Zasady posługiwania się sprzętem podstawowym
1P2 Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
1P3 Ćwiczenia z użyciem kompletnego sprzętu płetwonurka
1P4 Ćwiczenia z użyciem sprzętu podstawowego oraz powietrznego
1P5 Ćwiczenia z użyciem kompletnego sprzętu płetwonurka
1P6 Ćwiczenia ratownicze w kompletnym sprzęcie płetwonurka
1P7 Ćwiczenia powtórkowe
1P8 Nurkowania w trakcie kursu na wodach otwartych
1PE Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności praktyczne

1P1 ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ SPRZĘTEM PODSTAWOWYM

 1. Ubieranie skafandra mokrego
 2. Wyważanie się w skafandrze mokrym
 3. Zrzucanie pasa stojąc na płytkiej wodzie
 4. Zakładanie maski, regulacja, zapobieganie parowaniu maski
 5. Zakładanie i dopasowanie fajki, oddychanie na powierzchni, wydmuchanie wody z fajki
 6. Zakładanie i dopasowanie płetw, regulacja paska, nauka odpowiednich ruchów nóg
 7. Pływanie po powierzchni w sprzęcie podstawowym.
 8. Pływanie w płetwach na plecach.

 

1P2 ĆWICZENIA W SPRZĘCIE PODSTAWOWYM

 1. Sposoby zanurzenia.
 2. Krótkie zanurzenia podczas pływania.
 3. Wyrównanie ciśnienia w uszach i w masce.
 4. Przedmuchanie fajki, opróżnianie maski z wody.
 5. Wynurzanie " zasady bezpieczeństwa.
 6. Wejście i wyjście z wody.
 7. Pływanie krótkich odcinków pod wodą.
 8. Oddychanie w parze z jednej fajki stojąc oraz płynąc (symulacja braku powietrza)

 

1P3 ĆWICZENIA Z UŻYCIEM KOMPLETNEGO SPRZĘTU PŁETWONURKA

 1. Przygotowanie do nurkowania: złożenie automatu, butli i kamizelki ratowniczo - wypornościowej do nurkowania , sprawdzenia zmontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu i inflatora)
 2. Wejście do wody, zanurzenie, nauka oddychania z automatu, oddychanie w różnych pozycjach, sprawdzenie i regulacja pływalności.
 3. Pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.
 4. Wyjęcie z ust automatu i jego ponowne użycie (wydmuchanie wody)
 5. Zdjęcie i przedmuchanie maski.
 6. Wynurzenie na powierzchnię i wyjście z wody:
  • -na brzeg
  • -na łódź (ponton)

 

1P4 ĆWICZENIA Z UŻYCIEM SPRZĘTU PODSTAWOWEGO ORAZ POWIETRZNEGO

 1. Powtórzenie ćwiczeń sprawiających największe trudności .
 2. Doskonalenie podstawowych technik z użyciem sprzętu podstawowego.
 3. Zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą.
 4. Pływanie po powierzchni: zamiana fajki na automat i odwrotnie oraz płytkie zanurzenie do dna.
 5. Ćwiczenia związane z ustaleniami pływalności " zajęcia z kamizelką ratowniczo-wypornościową.
 6. Oddychanie z jednego automatu przez dwie osoby (w miejscu), oddychanie z automatu typu ''octopus''.

 

1P5 ĆWICZENIA Z UŻYCIEM KOMPLETNEGO SPRZĘTU PŁETWONURKA

 1. Powtórzenie ćwiczeń sprawiających największe trudności.
 2. Pływanie pod wodą, przedmuchiwanie maski.
 3. Przewroty w wodzie, kontrola pływalności.
 4. Kontrola szybkości wynurzania się, umiejętność zatrzymania się w toni-zajęcia z kamizelką ratowniczo-wypornościową.

 

1P6 ĆWICZENIA RATOWNICZE W KOMPLETNYM SPRZĘCIE PŁETWONURKA

 1. Wydobycie ''nieprzytomnego'' nurka za pomocą jego kamizelki ratowniczo-wypornościowej.
 2. Udzielenie pomocy na powierzchni, przyjęcie pozycji do przeprowadzenia reanimacji, prawidłowe ułożenie głowy.
 3. Holowanie z udrożnionymi drogami oddechowymi.
 4. Wzywanie pomocy.

 

1P7 ĆWICZENIA POWTÓRKOWE

 1. Powtórzenie ćwiczeń, które sprawiały największe trudności.
 2. Przerobienie ćwiczeń z nurkami, którzy mają ćwiczenia zaległe.

 

1P8 NURKOWANIA W TRAKCIE KURSU

Wykonać w trakcie kursu nie mniej niż 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 1 nurkowanie nocne oraz 5 nurkowań dziennych w zespole wraz z instruktorem do głębokości około 20 metrów.
Łączny czas nurkowań nie może być krótszy niż 2 godziny.

 

1PE ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Po skoku przepłynąć poprawnie przynajmniej 100 m po powierzchni stylem dowolnym bez sprzętu podstawowego.
 • Poprawnie przygotować i dopasować do swoich potrzeb cały swój sprzęt nurkowy oraz inne wyposażenie niezbędne do nurkowania w określonych warunkach.
 • Wykazać się umiejętnością wejścia i wyjścia z wody w różnych warunkach: łódka, ponton, kuter nurkowy, pomost, plaża.
 • Poprawnie wykonać nurkowanie na określoną głębokość z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Po wynurzeniu, mając zdjętą maskę i nie korzystając z automatu oddechowego, utrzymać się samodzielnie na powierzchni.
 • Pod wodą zdjąć i założyć maskę oraz wyjąć i włożyć ustnik automatu oddechowego.
 • Wykazać się pod wodą znajomością znaków CMAS w czasie korzystania z alternatywnego źródła oddychania oraz oddychania we dwóch z jednego ustnika.
 • Wykazać się umiejętnością regulacji swojej pływalności pod wodą przy pomocy kamizelki ratowniczo-wypornościowej oraz napełniania tej kamizelki na powierzchni wody różnymi sposobami.

Ćwiczenia sprawdzające należy wykonywać w czasie trwania całego kursu bezpośrednio po osiągnięciu przez osoby szkolone określonych umiejętności praktycznych oraz powtarzać je w uzasadnionych sytuacjach.