Jezioro Białe Gostynińskie - nurkowanie

miejsca nurkowe


Jezioro Białe Gostynińskie

Lokalizacja
Pojezierze gostynińskie, położone na wschód od Lucienia
Głębokość max.
głębokość max. 31m,
wysokość n.p.m. - m,
powierzchnia: 150ha
Widoczność
2-6m
Dojazd
Drogą od Gostynina
Opis akwenu
Powiat Gostyniński jest rejonem turystyczno-wypoczynkowym i rolniczym. Na jego terenie mieści się 60 jezior oraz Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, który stanowi jedną z największych w Polsce ostoi ptactwa wodnego. Największym jeziorem jest jezioro Lucieńskie posiadające powierzchnię 207,75 ha i głębokość 20 metrów. Najgłębsze jezioro to jezioro Białe - 31 metrów głębokości. Białe jest jeziorem rynnowym, długim, wąskim. Brzegi wysokie, mało urozmaicone, czysta woda. Dobrze zagospodarowane turystycznie.

Jeziora bogate w ryby, zwłaszcza leszcze, płocie, okonie, karpie i szczupaki, a nawet węgorze
Niebezpieczeństwa
Brak niebezpieczeństw
Właściciel
....
Inne uwagi
....

...