Znaki nurkowe światłem

znaki nurkowe


Nurkowanie komunikacja światłem

Komunikacja przy pomocy światła w nurkowaniu odgrywa coraz większą rolę, szczególnie w nurkowaniu jaskiniowym i części organizacji jak np. GUE. Warunkiem koniecznym do efektywnej komunikacji jest posiadanie odpowiedniej latarki zapewniającej odpowiednią moc światła i duże skupienie 3-6 stopni. Przeważnie jest to latarka składająca się z kanistra i palnika. Jak taki zestaw połączyć z nurkiem zostało opisane na stronie konfiguracja oświetlenie, tu zajmiemy się tylko znakami i komunikacją.

nurkowanie komunikacja światłem

Znaki nurkowe latarką

Trzy znaki nurkowe można pokazać przy pomocy światła: OK, coś nie w porządku, uwaga.

znaki nurkowe

OK (wszystko w porządku)
zataczamy latarką koło o średnicy ok. 40cm świecąc w stronę osoby, do której kierowana jest informacja.

znaki nurkowe

coś nie w porządku - światło migowe, szybkie ruchy w pionie, w górę i w dół,
świeć latarką, aby wywołać efekt "stroboskopowy".

znaki nurkowe

uwaga - światło migowe, szybkie ruchy w poziomie.
Uwaga - czyli zwróć na mnie uwagę, bo zobaczyłem coś ciekawego lub chcę coś pokazać.
Ten znak może również znaczyć "coś nie w pożądku",
więc zawsze upewnij sie czy go właściwie interpretujesz.

Znaki nurkowe latarką na dnie

Kiedy mamy latarkę dużej mocy i dużym skupieniu możemy znaki pokazywać na dnie, w taki sposób, aby nasz partner go widział. Również możemy pokazać trzy znaki: OK, coś nie w porzaku, uwaga.

znaki nurkowe

OK (wszystko w porządku)
zataczamy latarką koło na dnie o średnicy ok. 1m
w taki sposób aby widział to nasz partner

znak nurkowy

coś nie w porządku - poruszamy latarką w górę i w dół,
aby na dnie widoczna wyła biała pionowa kreska

znaki nurkowe

uwaga - poruszamy latarką w poziomie,
aby na dnie widoczna wyła biała pozioma kreska

Komunikacja światłem - jaskinie to idealne miejsce do komunikacji światłem. Mocna latarka o dużym skupieniu 3-6 stopni pozwala na komunikację nie tylko w jaskiniach , ale również w słoneczny dzień. Aby komunikacja była możliwa latarka musi znajdować się w ręce, a nie na kasku. Snop światła kierujemy do przodu, przed siebie, tak aby partner płynący przed nami widział świetlną plamę na dnie. Wykonując odpowiednie ruchy ręką możemy, zwrócić jego uwagę, wezwać pomoc.

nurkowanie komunikacja światłem