Profile nurkowania

Teoria dekompresji


Tabele nurkowe, jak i komputery nurkowe nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa przy każdym profilu nurkowania. Niżej podaję profil prawidłowy i profile niekorzystne.

Prawidłowy profil nurkowania

profil prawidłowy - płetwonurek na początku nurkowania osiąga maksymalną głębokość i pozostaje na niej lub powoli zmniejsza głębokość, aż do rozpoczęcia wynurzania. Najważniejsze aby zacząć nurkowanie od głębokości największej. Bardzo ważne jest również aby profil był maksymalnie płaski (nie posiadał przebiegu typu zęby piły).

Obecnie możemy wyróżnić trzy profile prawidłowe:

  1. profil trapezowy - najstarszy wynikajacy z zasad stosowania tabel dekompresyjnych, gdzie profil był opisywany dwoma parametrami: maksymalną głębokością i czasem dennym. Nawet jeżeli nurkowanie było wielopoziomowe, to i tak tabele sprowadzały je do profilu trapezowego.
  2. profil wielopoziomowy - obecnie powszechnie stosowany przy nurkowaniu z komputerem nurkowym - zaczynamy od największej głębokości po czym powoli wynurzamy się coraz płycej, zatrzymuj się w ciekawych miejscach. Poszczególne poziomy mogą być wyraźnie zaznaczone lub rozmyte przez stałe bardzo wolne wynurzanie. Przy takim nurkowaniu komputer będzie zwiększał  limit bezdekompresyjny (NDL) umożliwiając wydłużenie nurkowania bezdekompresyjnego, aż do osiągnięcia rezerwy w butli – nie przekroczymy czasu bezdekompresyjnego.
  3. profil trójkątny - stosowany głównie w nurkowaniu technicznym przy głębokich nurkowaniach – płetwonurek w szybkim czasie osiąga maksymalną głębokość,  po czym zaczyna wynurzenie – po drodze zwalnia wynurzenie zaczynając wykonywać przystanki dekompresyjne. Tego typu nurkowania planuje się bardzo dokładnie, przy użyciu programów dekompresyjnych. Planowanie wymaga określenia wymaganej dekompresji oraz ilości gazów niezbędnej do bezpiecznego wynurzenia.
profil nurkowania trapezowy
Profil trapezowy - nurkowanie na 27m z czasem dennym 20' - prędkość wynurzania 10m/min - dwa przystank 1'/6m i 3'/3m.
profil nurkowania trapezowy
Profil trapezowy dekompresyjny - nurkowanie na 27m z czasem dennym 45' - prędkość wynurzania 10m/min - dwa przystank 1'/6m i 12'/3m.
profil nurkowania wielopoziomowy
Profil wielopoziomowy - nurkowanie na 27m czas denny ponad 55' prędkość wynurzania 10m/min - nurkowanie bezdekompresyjne z przystankiem bezpieczeństwa 3'/3m. Można je porównać z nurkowaniem dekompresyjnym powyżej, gdzie przy czasie dennym 45' wymagane były dwa przystanki dekompresyjne.
profil nurkowania trójkątny
Profil trójkątny - nurkowanie głębokie dekompresyjne na 69m, wynurzenie z wieloma przystankami dekompresyjnymi. Takie nurkowanie musi być dokładnie zaplanowane - plan musi uwzględniać dekompresję oraz ilość gazów niezbedną na fazę denną i dekompresyjną.

Profile nie zalecane

uporządkowane w kolejności od złego do bardzo złego

Odwrócony profil nurkowania

profil nurkowania

profil odwrócony - płetwonurek spędza większość czasu nurkowania na małych głębokościach, a maksymalną głębokość osiąga przy końcu nurkowania.

Piłokształtny profil nurkowania

Piłokształtny profil nurkowania

profil piłokształtny - płetwonurek podczas nurkowania przebywa na zmianę na dużych i małych głębokościach. Skoki głębokości następują szybko po sobie i przekraczają 2-3m (oczywiście na głębokości mniejszej od 10m taki skok głębokości nie powinien przekraczać 1m)

Jo-jo profil nurkowania

Jo-jo profil nurkowania

profil typu jo-jo - płetwonurek wykonuję serię zejść i wyjść tzw "wind". Wyjście może być na powierzchnię, lub małą głębokość.
Przy takim profilu, żaden komputer nurkowy nie zapewni nam, że nie wystąpi choroba dekompresyjna. Profil taki jest szczególnie niebezpieczny, należy tak planować nurkowanie aby nie dopuścić do powstania takiego profilu nurkowania.