MOD (Maximum Operating Depths) - maksymalna głębokość operacyjna

nurkowanie techniczne


MOD (Maximum Operating Depths) - maksymalna głębokość operacyjna wyrażona w metrach dla której ciśnienie parcjalne tlenu PPO2 nie przekroczy wartości założonej, dla danej frakcji tlenu FO2 w mieszaninie. Przyjmuje się, że ciśnienie parcjalne tlenu O2 nie powinno przekraczać 1,4at w trakcie nurkowania. Awaryjnie nie powinno przekraczać 1,6at.

Wartość MOD dobrze jest umieścić na butli, bo w sposób bardzo czytelny pozwala nam stwierdzić czy oddychanie na danej głębokości daną mieszanką jest dopuszczalne. Jeżeli głębokość jest większa niż MOD nie wolno korzystać z danej butli, np. jeżeli MOD wynosi 28 a my jesteśmy na 32m nie należy oddychać z takiej butli. Właściwe opisanie butli ma szczególne znaczeni przy większej ilości butli z różnymi mieszankami, pozwala uniknąć błędów mogących doprowadzić do zatrucia tlenem i śmierci nurka.

Na koniec podaję również stronę jak można wyliczyć MOD maksymalną głębokość operacyjną.