Jak zaplanować nurkowanie techniczne?

nurkowanie techniczne


Planowanie nurkowania

Planowanie nurkowania technicznego głównie prowadzone jest przy użyciu oprogramowania komputerowego, skraca to w sposób znaczny czas oraz eliminuje możliwość pomyłek.

Jednak każdy nurek techniczny powinien umieć wykonać podstawowe obliczenia ręcznie, wymagane jest obliczenie:

 • zapotrzebowania na wszystkie gazy wraz z rezerwą,
 • toksyczności tlenowej płucnej OTU,
 • toksyczności tlenwej mózgowej CNS.

Zanim jednak cokolwiek policzymy ręcznie powinniśmy znać profil naszego nurkowania. Przeważnie odczytujemy go z tabel dekompresyjnych, ale również możemy zaplanować go w programie dekompresyjnym. Poniżej postaram się podać kilka ciekawych wyliczeń:

Poniżej zamieszczam tabelkę "Tablica planowania nurkowani", możesz ją powiększyć przez kliknięcie na niej. Wszystkie wartości wymagane do obliczeń odczytujemy z tabel, nie musimy niczego wyliczać. Będzie niezbędne skorzystanie z tabelki "Konwersja SAC" oraz tabelki z wyliczonym EAD, PO2, OTU/min i CNS%/min dla danej frakcji gazu.

Zanim przystąpimy do obliczeń należy ustalić podstawowe parametry nurkowania - głębokość (kolumna 1) i czas denny (kolumna 2) oraz odczytać z tabel dekompresyjnych wymaganą dekompresję.

W rubryce SAC (kolumna 4) wpisz twój SAC denny w fazie nurkowania oraz dekompresyjny w fazie dekompresji. Korzystając z poniższej tabelki wpisz wskaźnik konwersji "Wsp. konw." (kolumna 5)

Tabelka jest prosta więc tylko szybkie wyjaśnienie jak z niej korzystać np. dla głębokości 12m współczynnik konwersji wynosi 2,2 - to znaczy, ze zużywamy o 2,2 raza więcej gazu niż na powierzchni wody. Kiedy nie ma poszukiwanej głębokości bierzemy pierwszą większą np. dla głębokości 40m odczytujemy wskaźnik konwersji jak dla 42m, który wynosi 5,2.

Mnożąc SAC przez wskaźnik konwersji otrzymamy wymaganą ilość gazu - kolumna "Plan. zużycie" (kolumna 6). Po zsumowaniu poszczególnych gazów otrzymamy planowane zużycie danego gazu. Mnożąc je przez wsp. 1,5 otrzymamy wymaganą ilość gazu (górny lewy róg tablicy).

Teraz pozostaje w kolumnie:

 • "Gaz" (kolumna 7), wpisać procentową zawartość tlenu dla zastosowanej mieszanki.
 • Korzystając z tabelki EAD, PO2, OTU/min i CNS%/min dla danej frakcji gazu:
  • w kolumnie 8 wpisać odczytane PO2
  • w kolumnie 9 wpisać OTU/min, a w kolumnie 10 wpisać wyliczoną ilość OTU (pomnożyć OTU/min przez czas)
  • w kolumnie 11 wpisać CNS%/min, a w kolumnie 12 wpisać wyliczoną ilość %CNS (pomnożyć CNS%/min przez czas)

W górnym rogu wpisujemy całkowitą ilość OTU i CNS.

Tabelki EAD, PO2, OTU/min i CNS%/min dla frakcji zawierającej 21% tlenu