Nurkowanie techniczne

kursy techniczne


Co to jest nurkowanie techniczne?
Pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie. Nie ma jasnej definicji, kiedy z nurka rec stajemy się nurkiem tec.

Z całą pewnością nurkowanie techniczne wiąże się z posiadaniem określonego sprzętu, określonych umiejętności oraz doświadczenia. Nurkowanie techniczne to również większe ryzyko, musisz być tego świadomy i akceptować to. Nurkowanie techniczne nie jest dla każdego, nurkowanie rec jest równie atrakcyjne, a dużo bezpieczniejsze. Każde nurkowanie powinno mieć jasno określony cel, a nurkowanie techniczne w szczególności.

Poniżej zamieszczam słowniczek terminów nurkowych, odpowiednie wyjaśnienia znajdują się w odnośnikach. Poznasz takie hasła jak S-drill, V-drill, SAC czy NO TOX.

Na początek mały słowniczek terminów.

algorytm dekompresyjny - konkretna metoda obliczeń dekompresji, istnieje kilka modeli dekompresyjnych:

 1. neo-haldanowskie,
 2. RGBM - Reduced Gradient Bubble Model,
 3. VPM - Varying Permeability Model

back gas - gaz "na plecach" - gaz sprężony w cylindrach znajdujących się na plecach, zwykle mieszanka o najniższej zawartości tlenu stosowana w fazie dennej nurkowania,

czystość i kompatybilność tlenowa - to podstawowe zagadnienia dla nurka technicznego. Gorący nitroks (ponad 40% tlenu) wymaga użycia sprzętu o kompatybilności i czystości tlenowej. Stosowanie niewłaściwego sprzętu może prowadzić do pożaru, wybuchu lub zatrucia oparami gazów powstałymi w trakcie mikro wybuchów. Zobacz czystość i kompatybilność tlenowa.

deep stops - głębokie przystanki dekompresyjne to obecnie standardowa procedura dla każdego nurka technicznego. Głębokość pierwszego przystanku oraz następnych zależy od przyjętego modelu dekompresyjnego. Więcej znajdziesz na stronie - deep stops - głębokie przystanki dekompresyjne.

deko - skrót od dekompresji, oznacz przystanek dekompresyjny,

gaz - ogólne określenie na mieszankę oddechową o dowolnym składzie procentowym,

gas blender - osoba przeszkolona w przygotowywaniu mieszanin oddechowych - może wykonać dowolny nitrox lub trimix. Pod hasłem Gas blender kryje się również kurs mieszania gazów np. w DSAT. Więcej znajdziesz na stronie gas blender.

Hoghartian - określenie na standardową konfigurację sprzętową do nurkowania technicznego,

hiperoksyczny gaz - gaz zawierający ponad 21% tlenu. więcej znajdziesz na stronie tlen,

hipoksyczny gaz - gaz zawierający mniej niż 21% tlenu

normoksyczny gaz - gaz zawierający 21% tlenu

Komputer nurkowy - powinien stanowić wyposażenie każdego nurka, używanie tabel dekompresyjnych jest obecnie bardzo rzadkie. Komputery nurkowe pozwalają na znaczne wydłużenie czasu nurkowania dzięki liczeniu dekompresji dla rzeczywistego profilu nurkowania a nie jak to się dzieje w przypadku tabel - prostokątnego. Do nurkowań technicznych większość komputerów nurkowych się nie nadaje, z powodu braku możliwości zmiany gazów w trakcie nurkowania. Należy zakupić komputer wielogazowy. Kupując komputer nurkowy warto sprawdzić czy posiada funkcję gauge (wskaźnika) - wskazywania głębokości i czasu bez liczenia dekompresji. O komputerach nurkowych można poczytać na stronie komputer nurkowy.

Komputer wielogazowy - to komputer pozwalający na zmianę mieszanki oddechowej w trakcie nurkowania. Najprostsze modele posiadają możliwość zaprogramowania dwóch mieszanek (tylko powietrze i nitrox), modele najbardziej zaawansowane do kilkudziesięciu mieszanek - powietrze, nitrox, trimix). Często użytkownik może wybrać jaki model dekompresyjny preferuje neo-haldanowki, RGBM czy VPM. Polecam stronę komputerywielogazowe.

Kontrdyfuzja izobaryczna - Kontrdyfuzja izobaryczna oznacza dyfuzję (przenikanie) gazów w przeciwnych kierunkach przy niezmiennym ciśnieniu otoczenia. Możemy mówić o kontrdyfuzji izobarycznej w zasadzie dowolnego gazu inertnego używanego w trakcie nurkowania, najczęściej jest mowa o helu i azocie, ale niektórzy wspominają również o argonie. Kontrdyfuzja izobaryczna nie zachodzi na na poziomie komórkowym lecz subkomórkowym. Więcej w temacie na stronie kontrdyfuzja izobaryczna.

lina Jona - cienka linka służąca do przypięcia się do liny (łańcucha) kotwicznej podczas przystanków dekompresyjnych,

MOD - maksymalna głębokość operacyjna dla danego gazu, najważniejsza informacja na butlach dekomprsynych - określenie w metrach maksymalnej głębokości na jakiej można korzystać z danej mieszanki oddechowej. Wyznacznikiem jest tutaj maksymalne dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu.

NO TOX - NO TOX - procedura zmiany gazów, wykonywana zawsze kiedy zmieniamy gaz w trakcie nurkowania. Procedura wykonywana przeważnie w trakcie wynurzania, choć przy nurkowaniach na mieszankach hipoksycznych również w czasie zanurzania.

Okienko tlenowe (Oxygen Window) - mam nadzieję, że rozdzielenie fizjologicznego okienka tlenowego i niefizjologicznego znacznie ułatwi całe zagadnienie. Więcej na stronie okienko tlenowe (Oxygen Window).

Przerwy powietrzne - air breaks - okresowa zmiana mieszanki oddechowej o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu (1,6at) na mieszankę, w której ciśnienie parcjalne tlenu jest dużo mniejsze w czasie wykonywania dekompresji przyśpieszonej (akcelerowanej). Więcej o przerwie powietrznej.

program dekompresyjny - program na komputer PC, pomagający zaplanować i wyliczyć dekompresję. Dostępne są wersje oprogramowania na palmtopa a nawet, telefon komórkowy. Zobacz na stronę programy dekompresyjne.

przeskoczyć przystanek - pominąć przystanek dekompresyjny z powodu błędu lub niebezpieczeństwa,

runtime - Uwieńczeniem planowania nurkowania (misji) jest runtime, to nasz podwodny rozkład jazdy. Runtime określa cały przebieg nurkowania od zanurzenia do wynurzenia. Określa jasno, gdzie powinniśmy się znajdować w danej minucie nurkowania. Może być tworzony dla płytkich jak i głębokich nurkować, ze zmianą lub bez zmiany gazów dekompresyjnych.

ratio deco - dekompresja w głowie, wśród wielu nurków budzi entuzjazm, inni z tego nie korzystają. O tym czy skorzystasz z ratio deco musisz zadecydować sam. Zobacz stronę dekompresja - ratio deco.

rezerwa gazów planowanie - rezerwa gazów to bardo szeroki temat, nurek Open Water Diver planuje rezerwę gazów w sposób najprostszy, stosuje się do zasady rezerwy 50at. Jednak, ta prosta zasada daje dobre rezultaty, tylko przy stosunkowo prostych nurkowaniach, odpowiadającym poziomowi podstawowemu. Nurek zaawansowany na planowanie rezerwy gazów powinien poświęcić trochę więcej czasu, szczególnie kiedy zacznie nurkować dekompresyjnie.

SAC - wskaźnik powierzchniowego zużycia gazu - informacja niezbędna do prawidłowego zaplanowania ilości gazów potrzebnych do nurkowania.

S-drill - S-drill to procedura dzielenia się gazem z partnerem ("S" od "safety" - bezpieczeństwo).

V-drill - V-drill to ćwiczenie polegające na kontrolowanym zakręceniu i odkręceniu wszystkich zaworów w pewnej określonej kolejności. Przygotowuje do sytuacji niekontrolowanego wypływu gazu. Zainteresowanych tematem, odsyłam na stronę v-drill.

stage - cylinder z gazem najczęściej dekompresyjnym podwieszany do D-ringów uprzęży. Stage mogą być mocowane tylko po lewej stronie lub po obu stronach ciała. Na stage najlepiej nadają się butle aluminiowe o pojemności od 7-12l. Zobacz stage.

TecRec DSAT - zespół kursów technicznych stworzonych przez DSAT dla potrzeb PADI, obejmuje nurkowanie dekompresyjne jak i trimiksowe. Szczegóły szkoleń na stronie TecRec Diver.

Trimix - mieszanina trzech gazów tlenu-helu-azotu. Stosowana w nurkowaniach poniżej 30m. Nurkowanie na trimiksie wymaga specjalnego przeszkolenia oraz sporej praktyki nurkowej. Samo nurkowanie musi zostać dokładnie zaplanowane, a później zgodnie z planem zrealizowane. W trakcie nurkowania używa się kilku mieszanek gazów o różnym składzie. Więcej na stronie Trimix.

wystrzelić bojkę - napełnić bojkę dekompresyjną gazem i wypuścić ją aby mogła wypłynąć na powierzchnię, boją podczepiona jest do kołowrotka lub szpulki. Technika strzelania bojki zależy od rodzaju posiadanej bojki. Informacje o dostępnych bojach znajdziesz na stronie boja a o sposobie strzelania na stronie jak wystrzelić bojkę?

Nurkowanie przy linie opustowe - wydawać by się mogło, że jest to prosta umiejętność - jednak moje wieloletnie obserwacje pokazują, że wielu nurków nie ma ani żadnej wiedzy, ani żadnego doświadczenia w nurkowaniu przy linie opustowe. Problemem jest również prawidłowe rzucenie/postawienie liny opustowej.

Kto szkoli nurków technicznych?

Nurkowania techniczne prowadzi kilka organizacji TDI, IANTD a ostatnio PADI/DSAT. Poniżej zamieszczam programy szkolenia DSAT:

 1. DSAT Tec Deep Diver - możliwość nurkowania dekompresyjnego na powietrzu z dekompresją przyśpieszoną.
 2. DSAT Tec Trimix Diver- możliwość nurkowania na trymiksie do głębokości 120m.

Oczywiście, każdy sam wybiera organizację w której chce się szkolić, więc warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z ich programami szkolenia. Na poziomie nurkowania technicznego równoważność stopni nie jest taka prosta jak w nurkowaniu rekreacyjnym. W programie DSAT aby przystąpić do Tec TriMix Diver należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami z kursu DSAT Tec Deep Diver, więc najlepszym rozwiązaniem jest zacząć od stopnia Tec Deep Diver.

Jako nurek techniczny powinieneś:

 1. Zmienić konfigurację sprzętową na bardziej techniczną, sprzęt w całości powinien być zdublowany. Polecam konfigurację Hogarthian (Hogarthian) .
 2. Poznać technik stosowane podczas nurkowania głębokiego. Mimo że strona do której odsyłam mówi o nurkowaniu do 40m jednak omawia tak ważne pojęcia jak: narkoza azotowa, zatrucie tlenem czy podstawy dekompresji.
 3. Zapoznać się z wszystkimi aspektami nurkowania nitroksowego.
 4. Nauczyć się używać:
 5. Utrzymywać doskonałą pływalność
 6. Umieć zaplanować nurkowanie ręcznie - wyliczyć zużycie poszczególnych gazów, ich rezerwy, CNS, OTU itp.
 7. Umieć zaplanować nurkowanie przy pomocy komputera PC.

Uwaga: Ta strona może być dla ciebie pomocą, ale nurkować technicznie musisz uczyć się pod okiem instruktora, nie wszystko możesz wyczytać w książkach czy na stronach internetowych. Ta sfera nurkowania na tyle szybko się zmienia, że cały czas należy się szkolić. Nurkowanie techniczne obarczone jest większym ryzykiem, wiec nie ryzykuj niepotrzebnie. Życie masz tylko jedno. Droga na skróty może zabić, przekonało się o tym wielu nurków, nawet tych najbardziej doświadczonych.

Jak nurkować technicznie

 1. Tytułem wstępu o nurkowaniu technicznym
 2. Solodiving - czy jest możliwy?
 3. Hogarthian sprzęt, konfiguracja, teoria
 4. PADI Rec Tech - PADI wchodzi na ścieżkę nurkowań technicznych
 5. Jaka płyta, jakie skrzydło?
 6. Automat na długim wężu
 7. Awaryjna bojka
 8. Zobacz koniecznie dział "Patenty i patenciki"


Nurkowania ekstremalne

 1. Hranicka 181?

Relacje z kursów nurkowania technicznego

 1. Kurs TecRec DSAT Tec Deep Diver od 3.11-11.11.2006 w miejscowości Sveta Marina.
 2. Kurs TecRec DSAT Tec Deep Diver od 10.04-18.04.2007 w miejscowości Sveta Marina.
 3. Kurs TecRec DSAT Tec Trimix Diver od 18.04-25.04.2007 w miejscowości Sveta Marina.
 4. Kurs TecRec DSAT Tec Trimix Diver od kwiecień 2008 w miejscowości Komiza wyspa Vis