Konfiguracja techniczna (DIR lub Hogarthian)

konfiguracje sprzętowe


Konfiguracja sprzętowa nurków technicznych znacznie różni się od zestawu standard stosowanego w nurkowaniu rekreacyjnym. Najbardziej znana konfiguracja techniczna to konfiguracja Hogarthian. Hogarthian (doing it right DIR) jest kompletnym systemem, obejmuje przygotowanie do nurkowania w kilku płaszczyznach. Bycie nurkiem Hogarthian, wymaga:

Strona ta dotyczy tylko konfiguracji sprzętu, więcej na temat ideologii Hogarthian można znaleźć na stronach poświęconych Hogarthian. Podstawą Hogarthianu jest kurs Fundamentals, można tam nauczyć się (poprawić) nowych technik pływania.

Oczywiście są również jeszcze inne sposoby konfiguracji, ale nie zostały one tak powszechnie rozpropagowane. Mówiąc o danej konfiguracji sprzętowej, mówimy jednocześnie o ideologii używania danego zestawu. Bycie nurkiem Hogarthian nie obejmuje tylko sprzętu, wymaga umiejętności i doświadczenia.

Na początek, zanim dojdziemy do konfiguracji sprzętu, kilka istotnych informacji, szczególnie dla tych, dla których konfiguracja Hogarthian stała się jedynie słuszną "religią" nurkowania. Poniżej zamieszczam "dziesięć przykazań" dla kandydata na 100% DIRowca:-)

1. DIR isn't a substitute for formal training with an instructor.
DIR nie jest zastępstwem dla formalnego szkolenia z instruktorem.

2. Using the DIR configuration isn't a reason to not know why you are configuring each piece of gear the the way you are.
Stosowanie konfiguracji DIR nie jest powodem byś nie wiedział dlaczego konfigurujesz każdy element sprzętu tak jak to robisz.

3. DIR won't make you a great diver. Only you can do that.
DIR nie zrobi cię doskonałym nurkiem. Tylko ty sam możesz to zrobić.

4. DIR isn't an excuse to have a big ego. Calling a non-Hogarthian diver a "stroke" is just going to make you enemies and give DIR a bad reputation.
DIR nie jest usprawiedliwieniem do wywyższania się. Nazywanie nurka nie- DIR "dupkiem" - tworzy wrogów i buduje złą reputację DIR-a.

5. Not using DIR doesn't make another diver poorly trained or poorly informed. While DIR produces some excellent divers due to a very well though out training regime, the majority of the best tech divers in the world remain non- DIR.
To, że ktoś nie stosuje DIR - nie znaczy, że jest źle wyszkolony czy ma małą wiedzę. Choć DIR poprzez dobrze przemyślany reżim szkoleniowy "produkuje" czasem doskonałych nurków - większość najlepszych nurków technicznych na świecie pozostaje nie- DIR.

6. DIR isn't an excuse to quit thinking for yourself or to continue to evolve in your dive style and personal gear configuration.
DIR nie jest wymówką na to by nie myśleć o sobie i nie kontynuować rozwoju własnego stylu nurkowania i osobistej konfiguracji sprzętowej.

7. DIR won't make you a safe diver, it only offers the potential for you to become one. You can configure your gear 100% DIR, only dive with another DIR buddy and still be an accident waiting to happen.
DIR nie robi cię bezpiecznym nurkiem - tylko oferuje możliwość, że takim możesz się stać. Możesz skonfigurawać sprzęt na 100% DIR, nurkować tylko z innym nurkiem DIR - a wypadek i tak będzie czekał na ciebie.

8. DIR is not a reason to dive less conservatively. It won't make you a tech diver. That comes with training and experience.
DIR nie jest powodem by nurkować mniej konserwatywnie - nie robi cię nurkiem technicznym. To przychodzi ze szkoleniem i doświadczeniem.

9. DIR is an unfortunate name for the DIR style that people persist in using. DIR won't make you "right" and it won't make another diver "wrong".
DIR jest nienajszczęśliwszą nazwą na DIR - styl zwykle używany przez ludzi. DIR nie zrobi cię "dobrym", tak jak nie zrobi innego nurka "złym".

10. DIR isn't a religion. If you follow that path, beware of becoming evangelical about it. You can expect the same reaction given to a religious group that shows up on your doorstep uninvitied and tells you you're going to hell unless you conform to their way of thinking.
DIR nie jest religią. Jeśli idziesz tą drogą, uważaj byś nie stał się ewangelistą czyli nawracającym innych. Możesz spodziewać się tej samej reakcji ze strony innych grup religijnych jakie spotkasz na swojej drodze - oni też każą ci iść do diabła, gdy nie podzielasz ich sposobu myślenia.

z sieci tłumaczenie MM

Dodam jeszcze, że filozofia DIR jest ... majstersztykiem marketingu nurkowego ostatnich lat. DIR w zasadzie niczego nowego nie wymyślił. Zebrał tylko szereg zasad stosowanych w nurkowaniu jaskiniowym w jedną całość, tworząc bardzo sensowny system nurkowania. Uzyskał tak wysoką pozycję dzięki wstrzeleniu się w oczekiwania rynku, wypełnił lukę szkoleniową. Może wydawać się to dziwne, ale żadna inna konfiguracja sprzętu nie została tak dokładnie opisana.

Konfiguracja Hogarthian jest dobra dla nurków doświadczonych jak i początkujących. Mało doświadczeni nurkowie (poniżej 500 nurkowań [to taka moja definicja mało doświadczonego nurka. Najgorsi są nurkowie między 100-500 nurkowań, wydaje im się, że są doskonali, niezniszczalni i niezatapialni a nie nabrali jeszcze pokory dla wody. Twierdzą, że znają odpowiedzi na wszystkie pytania, obrażają innych którzy nie podzielają ich zdania w kwestiach konfiguracji sprzętu czy techniki nurkowania. Krótko mówiąc błądzą, ich ignorancja jest przerażająca. Czy da się ten okres przeskoczyć, chyba nie. Ja też miałem okres, w którym byłem "niebezpiecznym nurkiem", ale z niego wyrosłem i innym również tego życzę]), często utożsamiają Hogarthian tylko z konfiguracją sprzętową Nie jest to podejście właściwe. Hogarthian daje instrukcję jak skonfigurować sprzęt inaczej niż w konfiguracji standard. Nie trzeba samemu eksperymentować. I właśnie za to wielkie dzięki twórcą Hogarthianu (a może Hogarthianom).

Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek. Głównym celem nurkowania jest czerpanie z tego przyjemności a nie np. utrzymywanie idealnego trymu. Należy pamiętać, że rozwiązanie Hogarthian nie są dla wszystkich:

nie musisz zmieniać standardowej konfiguracji sprzętowej. Nie jest potrzebne Ci skrzydło, nie musisz ściągać z butli ani siatki ani stopy (kalosza). Uprzedzam, że uprząż z jednego kawałka taśmy bez klamry wypinającej lub możliwości luzowania przynajmniej na jednym ramieniu jest mniej wygodna (długość pasów powinna być dobrana indywidualnie dla danego nurka). Dźwiganie zestawy 2x12l czy 2x15l do płytkich nurkować jest niepotrzebnym obciążaniem kręgosłupa. Ślepe podążanie za "modą" dla nurków rekreacyjnych może przynieść odwrotny efekt do zamierzonego, czyli zwiększyć ryzyko wypadku nurkowego.

Rozumiem i cenię ten system, jednak stosuję tylko część rozwiązań. Jako nurek płytkowodny cenię sobie wygodę i z pewnych elementów konfiguracji nie zrezygnuję. Mimo tego i tak mam wrażenie, że jestem bardziej Hogarthian niż większość nurków ubranych w 100% "koszernie". W warunkach długich, przestronnych i czystych krasowych jaskiń Florydy Hogarthian sprawdza się idealnie. Przeniesiony w warunki polskich wód również powinien sprawdzać się znakomicie (no może poza D-ringiem do przypięcia drugiego skutera i innych drobiazgów).

Drugi aspekt to unifikacja wyposażenia. Jednolita konfiguracja sprzętu zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że nurkowie biorący odział w nurkowaniach głębokich, mieli bardzo różny sprzęt i konfiguracje, w zasadzie na powierzchni w trakcie sprawdzania poprawności montażu (sprawdzania bezpieczeństwa) trudno było się zorientować w niuansach danej konfiguracji a co dopiero pod wodą.

Zdecydowanie jestem zwolennikiem standardowych (znanych) konfiguracji. Często decyduje to o prawidłowym działaniu w sytuacjach awaryjnych. Pamiętajmy, że większość nurkowań prowadzimy w zespole a nie indywidualnie.

Konfiguracja DIR
Podstawowa konfiguracja DIR.

Podstawowa konfiguracja składa się z:

  1. twinset z manifoldem separującym
  2. dwóch niezależnych automatów oddechowych
  3. systemu wypornościowego - skrzydła i skafandra suchego
  4. systemu mocowania - płyty oraz uprzęży wykonanej z jednego kawałka taśmy.

Co do twinsetu nie będę się specjalnie rozpisywał, wszelkie informacje można znaleźć na stronie twinset. Ogólnie nadmienię, butle o pojemności 2x10 lub 2x12, manifold centryczny, dobre obejmy ze stali nierdzewnej (szerokość 5cm) brak stopy na butlach (ale nie jest to wymóg niezbędny).

Następnie musimy zastanowić się nad wyborem automatów oddechowych. Teoria mówi, że w przypadku nurka Hogarthian:

  1. stosujemy dwa takie same automaty
  2. konstrukcja automatu oddechowych powinna być prosta.

Pierwszy punk jest bardzo praktyczny. Nie musimy eksperymentować z różnymi automatami. Należy dobrze się zastanowić i wybrać jeden konkretny model. Z realizacją drugim punktem będą znacznie większe problemy, albowiem proste automaty nie spełniają najczęściej wymogu wydatku i wielkości oporów oddechowych. Rodzimi Hogarthianie wybierają automaty z wyższych półek z wszystkimi udogodnieniami czyli max skomplikowane. Tak więc twierdzenie, automat powinien być prosty to tylko chwyt reklamowy bazujący na założeniu (zresztą słusznym), że większość nurków nie ma najmniejszego pojęcia jak jest zbudowany ich automat oddechowy, czy jest prosty czy skomplikowany. Aby poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie i wybrać właściwie polecam stronę "wybieramy automat oddechowy". Rodzimi Hogarthianie wybrali, kochają Apeksa, ci z za oceanu Scubapro (zdecydowały między innymi względy finansowe CCC [cena czyni cuda]).

Konfiguracja DIR
Podstawowa konfiguracja DIR.
Konfiguracja DIR
Podstawowa konfiguracja DIR. Złe ułożenie węża.
Konfiguracja DIR
Podstawowa konfiguracja DIR. Złe ułożenie węża.

Konfiguracja automatów

Wszyscy nurkowie Hogarthian stosują taką samą konfigurację sprzętową automatów oddechowych. Najprościej można powiedzieć że"

Co to oznacza?
Posiadamy dwa takie same automaty oddechowe. Na prawej butli (prawa to ta, po prawej stronie po założeniu zestawu butlowego na plecy), przykręcamy automat główny, na lewej zapasowy.

Wszystkie węże średniego ciśnienia powinny być przykręcone z jednej strony automatu. Automaty przykręcamy tak, aby wszystkie węże wychodziły w dół. Jeżeli stosujemy pierwsze stopnie membranowe, należy przykręcić je tak, aby odwrócone były zabezpieczeniem komory wodnej do środka zestawu. Chroni to zabezpieczenie komory wodnej przed uszkodzeniem w przypadku uderzenia.

Teraz przejdźmy do szczegółów. Pragnę jednak zaznaczyć, że nie jest to pełny opis systemu a jedynie przedstawienie konfiguracji sprzętowej, najczęściej stosowanej przez nurków.

Zwrócę tutaj uwagę, że konfiguracja techniczna wywodzi się z nurkowań jaskiniowych, czyli generalnie trudnych technicznie. Stawia więc wyższe wymagania sprzętowe niż konfiguracja standard. Specyfika nurkowania jaskiniowego, polega na niemożności zakończenia nurkowania w dowolnej chwili, nurek musi kontynuować nurkowanie, niezależnie od tego, jaki problem wystąpił pod wodą. Część problemów nie wymaga natychmiastowej interwencji, jednak są i takie, które należy rozwiązać natychmiast, do nich należy sytuacja "braku powietrza". Niezbędne jest, aby nurek posiadał zdublowany system pozwalający oddychać, zdublowane muszą być wszystkie elementy, zaczynając od podwójnych butli a kończąc na drugim stopniu automatu oddechowego. Podobnie zdublowany jest system wypornościowy, utrata pływalności, kiedy pod nurkiem nie ma dna może skończyć się niekontrolowanym opadaniem w dół często na duże głębokości.

Sprzęt musi być zdublowany, wszystkie elementy niezbędne do kontynuowania nurkowania muszą dać się zastąpić innym elementem. Mamy wiec podwójne butle, podwójne automaty, dwa kompensatory pływalności, dwie maski, dwa przyrządy pomiarowe. Mimo takiego nagromadzenia sprzętu przewodnią myślą twórców systemu była maksymalna prostota i klarowność konfiguracji.

Podstawowe założenia:
• eliminacja elementów niepotrzebnych,
• łatwy dostęp do sprzętu,
• utrzymanie maksymalnie opływowej sylwetki - właściwy trym pod wodą
• ograniczenie elementów wystających poza obrys nurka, mniejsze prawdopodobieństwo zaplatania się i uszkodzenia sprzętu.

Konfiguracja techniczna składa się z kilku elementów, należy do niej:

Umieszczenie podstawowego automatu oddechowego po prawej stronie nie jest przypadkowe, w trakcie poruszania się nurka do przodu i ocierania o strop jaskini, gałka zaworu może się obracać, jednak będzie się odkręcała, nie nastąpi jej przypadkowe zakręcenie, jak to może mieć miejsce przy gałce lewej. Podstawowy drugi stopień posiada długi wąż, ułatwiający podawanie automatu partnerowi w sytuacji braku czynnika oddechowego. Podawany jest nie dodatkowy drugi stopień jak miało to miejsce przy konfiguracji standard a podstawowy. Długi waż w trakcie nurkowania może sprawiać problemy, aby tego uniknąć należy go prawidłowo poprowadzić. Wąż wychodzący z automatu jest skierowany do dołu, biegnie dalej do końca skrzydła (między nurkiem a skrzydłem, a nie między skrzydłem a butlą) tu zakręca w lewo, przechodzi pod kanistrem latarki (kanister służy do stabilizacji węża, jeżeli kanistra nie ma, a mamy problem z pływającym wężem do stabilizacji możemy użyć pas biodrowego) i zakręca do góry, przechodzi po lewej stronie tułowia i zakręca za szyją, aby z prawej strony wchodzi do ust. Do węża, przy drugim stopniu automatu mocujemy mały karabinek, służący do podpięcia go do prawego D-ringu ramiennego w czasie oddychania z butli bocznych. Stosowane SA wyłącznie karabinki typu tłokowego. Wąż inflatora również wychodzi w dół, odginamy go lekko do góry i kierujemy wzdłuż karbowanego węża inflatora. Na karbowanym wężu znajdują się dwie gumki, pod które należy włożyć waż inflatora w celu właściwej stabilizacji obu węży.

Z zapasowego (lewego) pierwszego stopnia wychodzą trzy węże, wszystkie oczywiście w dół. Wąż zapasowego automatu oddechowy powinien zakręcać w prawo i wychodzić nad prawym ramieniem. Podwieszony jest pod brodą na specjalnej pętli założonej na szyi. Pętla wykonana jest z elastycznej linki (gumki) i przymocowana do ustnika automatu za pomocą plastikowych zacisków do przewodów elektrycznych. Takie ustawienie dodatkowego drugiego stopnia pozwala łatwo go znaleźć, i szybko z niego skorzystać. Długość pętli może być tak dobrana, aby przytrzymywała samoczynnie automat w ustach nurka, może działać dokładni tak samo jak pasek od maski. Krótka pętla pozwala doświadczonym nurka, podłączyć się do zapasowego drugiego stopnia bez użycia rąk.

Konfiguracja techniczna pozwala sprawnie dołączyć do naszego sprzętu butle boczne i dekompresyjne. Butle boczne i dekompresyjne powinny być aluminiowe, ich pływalność w wodzie jest prawie neutralna, dzięki czemu nie przeciążają nurka, jak ma to miejsce przy butlach stalowych. Tylko butle aluminiowe nadają się do konfiguracji, w której wszystkie butle boczne i dekompresyjne znajdują się po jednej stronie, a o takiej konfiguracji tutaj mówimy.

Przedstawiona powyżej konfiguracja jest w zasadzie zgodna z konfiguracją stosowana przez nurków Hogarthian. Podstawowa konfiguracja składa się z: twinsetu z manifoldem separującym, dwóch niezależnych automatów oddechowych, systemu wypornościowego - skrzydła i skafandra suchego, systemu mocowania - płyty oraz uprzęży wykonanej z jednego kawałka taśmy.

Konfiguracja techniczna jest dobra dla nurków doświadczonych jak i początkujących. Mało doświadczeni nurkowie (poniżej 500 nurkowań [to taka moja definicja mało doświadczonego nurka. Najgorsi są nurkowie między 100-500 nurkowań, wydaje się im, że są doskonali, niezniszczalni i niezatapialni, nie nabrali jeszcze pokory dla wody. Sądzą, że znają odpowiedzi na wszystkie pytania, obrażają innych, którzy nie podzielają ich zdania w kwestiach konfiguracji sprzętu czy techniki nurkowania. Krótko mówiąc błądzą, ich ignorancja jest przerażająca. Czy da się ten okres przeskoczyć, chyba nie? Ja też miałem okres, w którym byłem "niebezpiecznym nurkiem", ale z niego wyrosłem i innym również tego życzę]), uważają, że skoro posiadają konfigurację techniczną są już nurkami technicznymi i mogą nurkować głęboko. Nie jest to podejście właściwe. Zawsze należy zachować zdrowy rozsądek. Najsłabszym elementem całego systemu jest nurek, większość wypadków następuje nie z winy sprzętu, lecz z winy nurka. Dopiero właściwe szkolenie, trening przygotuje nas do nurkowań technicznych.

Ważki aspekt to unifikacja wyposażenia. Jednolita konfiguracja sprzętu zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której nurkowie biorący odział w nurkowaniach głębokich, mieli bardzo różny sprzęt i konfiguracje, w zasadzie na powierzchni w trakcie sprawdzania poprawności montażu "sprawdzenia bezpieczeństwa" trudno było się zorientować w niuansach danej konfiguracji a co dopiero pod wodą.
Zdecydowanie jestem zwolennikiem standardowych (znanych) konfiguracji. Często decyduje to o prawidłowym działaniu w sytuacjach awaryjnych. Pamiętajmy, że większość nurkowań prowadzimy w zespole a nie indywidualnie. Nurek nurkujący solo może mieć dowolna konfigurację, jak ma to miejsce w przypadku bicia rekordów głębokości, nurek nurkujący partnersko powinien mieć konfigurację znaną reszcie grupy, czyli najlepiej zgodna ze standardem.

Konfiguracja DIR
Manometr mocujemy do lewego D-ringa biodrowego przy pomocy karabinka tłokowego.
Konfiguracja DIR
Automat podstawowy jeżeli nie jest używany powinien być przymocowany do prawego D-ringu ramiennego.
Konfiguracja DIR
W konfiguracja DIR wystepuje pas kroczny.

Na koniec kilka stron w światowym Internecie.


www.gue.com/
www.wkpp.org/
www.frogkick.nl/