IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers)

Jak zacząć nurkować?


Powstała w 1991 roku jako IAND (International Association of Nitrox Divers) przemianowana w 1994 na IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) była pierwszą organizacją, jaka wprowadziła Nitrox, a później Trimix, do nurkowań sportowych.

Mimo wczesnych trudnych lat, kiedy wielkie komercyjne organizacje takie jak PADI czy BSAC bały się Nitroxu i zakazywały jego używania, IANTD stworzyło programy szkoleniowe i udostępniło szerokiemu kręgu ludzi to, co teraz jest tak powszechne. I tak było od początku, aż do teraz. IANTD pierwsza wprowadziła programy nitroxowe, gas blenderskie, później techniczne, trimixowe i rebreatherowe. Programy te, częściowo uproszczone i skomercjalizowane dostępne są teraz pod różnymi markami.

System szkolenia IANTD

Nurkownie rec

 • Open Water Diver, Open Water Nitrox Diver, Open Water Rebreather Diver
 • Diver First Aid
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver
 • Nitrox Diver
 • Recreational Trimix Diver
 • Deep Diver
 • Advanced Nitrox Diver
 • Advanced Recreational Trimix Diver
 • Semi Closed Rebreather Diver
 • Closed Circuit Reberather Diver
 • Wreck Diver i Cavern Diver
 • EANx Blender

Nurkowanie techniczne tec

 • Technical Diver
 • Normoxic Trimix Diver
 • Normoxic Trimix CCR Diver
 • Trimix Diver
 • Trimix CCR Diver
 • Expedition Trimix Diver
 • Expedition CCR Trimix Diver
 • Trimix Gas Blender

Programy techniczne jaskiniowe i wrakowe

 • Cave Diver I Technical Cave Diver
 • Advanced Wreck i Technical Wreck Diver