Metody holowania zmęczonego nurka

Metody holowania zmęczonego nurka

 

 

 

 

 

 

Metody holowania nieprzytomnego nurka

 

 

 

 

 

 

 

Metody holowania nieoddychajacego nurka