Scyzoryk i półscyzoryk

nauka pływania


Scyzoryk i półscyzoryk to powszechnie stosowany sposób zanurzania w ABC (masce, fajce i płetwach). Płetwonurek zanurza się przez zmniejszenie swojej pływalności, praktycznie wystarczy spuszczenie powietrza z jacketu/skrzydła. Jednak free diver nie ma takiej możliwości, aby się zanurzyć musi wykonać pewien wysiłek fizyczny.

Potocznie scyzorykiem nazywamy energiczne zgięcie w pasie w celu zanurzenia, jeżeli zanurzamy się pionowo w dół (prostopadle do powierzchni wody) to jest to scyzoryk. Kiedy zanurzenie jest pod katem mniejszym niż 90 stopni to mamy do czynienia z półscyzorykiem. Półscyzoryk wykonuje się na płytkiej wodzie w celu uniknięcia kontaktu z dnem.

Scyzoryk dużo łatwiej wykonać płynąc niż leżąc na wodzie. Im prędkość jest większa tym łatwiej można się zanurzyć.

zanurzenie scyzorykiem

Pozycja wyjściowa: ręce z przodu wyprostowane, ciało proste unosi się lub płynie po powierzchni wody, nogami machamy jak do crawla lub do delfina.

zanurzenie scyzorykiem

Wykonujemy energiczne zgięcie w pasie, podobnie jak przy ćwiczeniu stania na głowie. Ręce cały czas wyciągnięte z przodu, nie wykonują żadnych ruchów zagarniających (jest to najczęstszy błąd).

zanurzenie scyzorykiem

Nogami odbijamy się od wody i wyrzucamy je do góry. Nogi w kolanach przez cały czas są proste a stopa odchylona maksymalnie do tyłu.

zanurzenie scyzorykiem

Ciężar wyrzuconych do góry nóg powinien nam umożliwić zanurzenie. Nad wodą nie machamy płetwami (błąd)

zanurzenie scyzorykiem

Płetwami zaczynamy pracować dopiero gdy pióra płetw znajdą się pod wodą. Prawidłowo wykonany scyzoryk umożliwia zanurzenie do głębokości 3-4m bez użycia płetw, więc jeżeli mamy problemy z zanurzeniem musimy jeszcze sporo popracować nad Naszym scyzorykiem. Jest to oznaką tego że za mało energicznie zginamy się w pasie.

Pływanie na ryby

Pływanie w następujący sposób: scyzoryk, mały dystans pod wodą 2-4m, wypłynięcie, kilka wdechów na powierzchni i znowu scyzoryk, mały dystans pod wodą 2-4m, itd. - jest nazywane pływaniem na ryby. Nazwa w pełni oddaje cel takiego pływania.

Ćwiczenie takie jest również bardzo często ćwiczone na basenie. Uczy ono poprawnych scyzoryków, przedmuchiwania fajki, rozwija bezdech. Jest wykonywane w następujący sposób: scyzoryk, 2-4m pod woda, wypłynięcie, 2 wdechy i znowu scyzoryk, 2-4m pod wodą itd.