Przepisy prawne w nurkowaniu

ratownictwo nurkowe


Dział przepisy prawne zawiera zbiór przepisów dotyczących nurkowania, oraz akty prawne dotyczące tematów związanych z nurkowaniem. Na bieżąco będą dodawane nowe przepisy.

Najważniejszy akt prawny to: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania

Ważna jest również: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113)

Aktem prawnym określającym szczegółowe wymogi i kwalifikacje osób uprawiających płetwonurkowanie według systemu CMAS/KDP jest w Polsce - Zarządzenie nr 14/99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 06.01.99r.

Prace podwodne również regulowane są aktem prawnym: Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych

Polski Komitet Normalizacyjny przyjął następujące normy Unijne:

1. PN-EN 144-3:2003 (U)
Sprzęt ochrony układu oddechowego. Zawory butli gazowych. Część 3:
Połączenia wylotowe butli dla gazów do nurkowania Nitrox'u i tlenu

2. PN-EN 250:2003
Sprzęt do oddychania. Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze
sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym. Wymagania, badanie, znakowanie

3. PN-EN 1809:2001
Sprzęt nurkowy. Kompensatory pływalności. Wymagania funkcjonalne i
bezpieczeństwa, metody badań

4. PN-EN 1972:1999
Wyposażenie do nurkowania. Fajki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

5. PN-EN 12628:2002
Sprzęt do nurkowania. Urządzenia ratowniczo-wypornościowe. Wymagania
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

6. PN-EN 13319:2002
Sprzęt do nurkowania. Głębokościomierze i przyrządy zespolone do
pomiaru głębokości oraz czasu. Wymagania funkcjonalności i
bezpieczeństwa oraz metody badań

7. PN-EN 13949:2003 (U)
Sprzęt do oddychania. Autonomiczne aparaty nurkowe do użycia ze
sprężonym Nitrox'em i tlenem. Wymagania, badanie, znakowanie

8. PN-EN 14143:2004 (U)
Wyposażenie ochrony układu oddechowego. Autonomiczne aparaty oddechowe
do nurkowania - (ta norma dotyczy rebreatherów)

9. PN-EN 14153-1:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa
dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających
nurkowanie rekreacyjne. Część 1: Poziom 1 - Nurek pod nadzorem

10. PN-EN 14153-2:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa
dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających
nurkowanie rekreacyjne. Część 2: Poziom 2 - Nurek samodzielny

11. PN-EN 14153-3:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa
dotyczące szkolenia nurków wyposażonych w aparat SCUBA i uprawiających
nurkowanie rekreacyjne. Część 3: Poziom 3 - Lider nurkowania

12. PN-EN 14413-1:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa
dotyczące szkolenia instruktorów wyposażonych w aparat SCUBA. Część 1:
Poziom 1

13. PN-EN 14413-2:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Minimalne wymagania bezpieczeństwa
dotyczące szkolenia instruktorów wyposażonych w aparat SCUBA. Część 2:
Poziom 2

14. PN-EN 14467:2004 (U)
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym. Wymagania dotyczące usługodawców w
dziedzinie nurkowania rekreacyjnego z aparatem SCUBA