Podstawowe umiejętności

podstawowe umiejętności


Podstawowy kurs nurkowania, wprowadza nas w podwodny świat. Jednak aby tam się znaleźć potrzebne są podstawowe umiejętności nurkowe. Musimy nauczyć się, z czego składa się sprzęt nurkowy i jak go skonfigurować. Montaż sprzętu jest równie ważny jak sprawdzenie bezpieczeństwa, czy metoda wejścia do wody. Musimy nauczyć się zanurzać i wynurzać, oczyszczać automat oddechowy z wody oraz oddychać z alternatywnego źródła powietrza. Bardzo ważne jest perfekcyjne opanowanie pływalności oraz biegłość w przedmuchiwaniu maski.

Poniżej zamieszczam szereg umiejętności niezbędnych aby bezpiecznie nurkować. Przedstawione umiejętności uczą na podstawowych kursach nurkowania. Wiem, że niektóre ćwiczenia mogą się minimalnie różnić, między poszczególnymi federacjami nurkowymi, zajmującymi się szkoleniem płetwonurków, ale główne elementy będą zachowane.

Najwięcej różnic występuje w:

 • sposobie oddychania z alternatywnego źródła czynnika oddechowego,
 • sposobie oddychania partnerskiego,

Nurkowanie podstawowe umiejętności.

 1. Montaż sprzętu nurkowego - to czynność całkiem prosta, chodź zdarza się, ze nurkowie po stopniu podstawowym i dłuższej przerwie mają z tym kłopoty.
 2. Sprawdzenie sprzętu partnera przed nurkowaniem - czynność bardzo ważna przed nurkowaniem, zajmuje tylko chwilę a znacznie podnosi bezpieczeństwo nurkowania.
 3. Sprawdzenie pływalności - ilość balastu zabieranego pod wodę jest bardzo ważna nie może być go za dużo ani za mało.
 4. Ubieranie i dopasować sprzęt (maskę, fajkę, płetwy, jacket z butlą i system ciężarków.
 5. Obsługa jacketu, skrzydła przy pomocy inflatora .
 6. Technika poprawne oddychania z automatu oddechowego (naturalne ciągłe spokojne).
 7. Odczytywanie wskazań ciśnieniomierza i stosowane znaki.
 8. Zanurzenie (5 punktowe) - praktycznie inaczej nie da się tego zrobić.
 9. Wynurzenie (5 punktowe) - po nurkowaniu należy się wynurzyć.
 10. Prawidłowa technika wyjęcie automatu oddechowego z ust - pamiętaj o wydechu.
 11. Oczyszczenie automatu oddechowego z wody.
 12. Odszukanie automatu oddechowego.
 13. Wzbudzenie automatu oddechowego.
 14. Oddychanie z zamarzniętego automatu oddechowego.
 15. Oczyszczenie maski z wody - oddychanie bez maski.
 16. Ubranie się na brzegu (2 sposoby).
 17. Ubranie się na powierzchni wody (3 sposoby).
 18. Rozebranie się na powierzchni wody (1 sposób).
 19. Zdjęcie i założenie sprzętu powietrznego pod wodą.
 20. Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą.
 21. Wejście wykroczne do wody - to podstawowy sposób wejścia w sytuacji, kiedy do wody musimy skoczyć - wejście z łodzi, wejście na głęboką wodę.
 22. Awaryjne zrzucenie balastu

nurkowanie podstawowe umiejętności

Pływalność ćwiczenia i technika

 • Wyważenie-kontrola pływalności - od tego należy zacząć, bez właściwego wyważenia nie ma przyjemnego nurkowania. O ile nadmiar balastu może znacznie utrudnić nam właściwą kontrolę pływalności to jego brak może uniemożliwić pozostanie pod wodą. Pamiętaj: jeżeli zmieniłeś sprzęt a w szczególności butlę sprawdź wyważenie. Ciężar butli w wodzie jest bardzo różny, w przypadku butli 15l różnice w ciężarze między butlami różnych producentów mogą przekraczać nawet 6kg.
 • Balansowanie na płetwach - pierwsze ćwiczenie, dotyczące pływalności z kursu podstawowego, pozwala zrozumieć w jakich granicach jesteśmy w stanie regulować pływalność płucami.
 • Zawiśnięcie w toni - drugie ćwiczenie dotyczące pływalności z kursu podstawowego, polega na utrzymaniu się na danej głębokości bez opadania i wypływania, nurek nie ma kontaktu ani z dnem ani z powierzchnią.
 • Spadochroniarz - zatrzymanie w zawisie - nurkowanie to nie tylko pływanie, czasami również należy zawisnąć nad jakimś miejscem, podobnie jak helikopter z taką różnicą, że płetwonurek stara się to zrobić nie machając nogami (myślę, że wiadomomo, że rękami się absolutnie nie macha).
 • Helikopter - zawracanie w miejscu - najprościej jest zawrócić obracając się o 180 stopni w miejscu, powoduje to najmniej zamieszania i zderzania się nurków.
 • Frog kick - pływanie specjalną żabką - powszechnie stosowany sposób pływania przez nurków technicznych, pozwala łatwo i bez wysiłku przemieszczać się do przodu, oraz co jest często bardzo ważne nie podnosić osadu z dna, nawet kiedy płyniemy przy dnie.
 • Back kick - pływanie do tyłu - praktycznie niezbędna umiejętność, aby posiadać idealną pływalność. Z pływaniem do tyłu jest jak z cofaniem samochodem, niby niewiele jest tego cofania w codziennej jeździe, ale jednak w niektórych sytuacjach umiejętność nieodzowna. W nurkowaniu jest podobnie, czasami trzeba cofnąć się o metr czy dwa, płynąc do tyłu zrobimy to najszybciej i przy najmniejszym zamieszaniu.
 • Trym sztuka wyważenia w nurkowaniu - przyjęcie poziomej pozycji ciała w trakcie nurkowania to podstawa nowoczesnego nurkowania. Co jednak, kiedy nasze ciało nie chce w żaden sposób utrzymać takiej pozycji. Niesforne nogi co kilka sekund opadają w dół, kiedy nurkujemy z pojedynczą butlą, lub co gorsza twinset, kładzie nas na twarz, kiedy nurkujemy z zestawem dwu-butlowym. Kluczem do poprawnej sylwetki jest odpowiednie rozłożenie balasty, czyli po prostu - trym.

nurkowanie - trym

Nurkowanie - sytuacje awaryjne

Wynurzenie awaryjne następuje w przypadku braku powietrza w czasie nurkowania. Wina za taki stan leży praktycznie zawsze po stronie nurka - głównie z braku kontroli ciśnienia powietrza. Każdy nurek powinien na tyle często kontrolować ciśnienia, aby znać jego wartość z dokładnością do 20at powyżej 100at i do 10at, kiedy spadnie poniżej 100at. Wynurzyć możemy się na kilka sposobów, to z jakiej metody skorzystasz zależeć będzie od okoliczności. Najbardziej wszechstronną metodą jest wynurzenie na alternatywnym źródle powietrza partnera. Jeżeli chcesz przeczytać więcej w tym temacie zapraszam na stronę wynurzenie awaryjne.

Nurkowanie - system partnerski

W nurkowaniu rekreacyjnym system partnerski jest podstawą całego systemu bezpieczeństwa, jeżeli nie ma partnera, system bezpieczeństwa praktycznie nie działa (zasada ta nie tyczy nurków technicznych, uwaga: nurkowanie w twinsecie nie czyni z nikogo nurka technicznego, to znacznie bardziej złożony problem).

Nie wystarczy posiadać partnera w sensie fizycznym, bo takich partnerów mamy często - na odprawie, kogoś dali mi do pary, ale nie wiem nawet jaki ta osoba ma stopień, ani co umie, nie zamieniłem z nią ani jednego zdania przed nurkowaniem, a teraz to nawet nie wiem gdzie ona jest, pewnie gdzieś płynie, może z tyłu.

Jeżeli tak wygląda nasze nurkowanie, to odpowiedź jest prosta - z całą pewnością to nie jest system partnerski. System partnerski w bardzo dużym uproszczeniu to postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jednak, aby zgodnie z nimi postępować, trzeba je znać. W przypadku nowego partnera, podstawowe elementy systemu partnerskiego należy z nim omówić. Możliwe, że prowadzący odprawę przed nurkowaniem, omówi niektóre z nich, jeżeli tak się nie stanie odpowiedzialność spada na Nas. Więcej o systemie partnerskim w nurkowaniu.

system partnerski

Nurkowanie sytuacje awaryjne

Nurkowanie jest bardzo bezpiecznym sportem, jednak i tu może dochodzić do sytuacji awaryjnych, które nieopanowane mogą prowadzić do wypadku nurkowego. Każdy płetwonurek powinien znać metody postępowania w typowych sytuacjach awaryjnych. Sytuacje awaryjne to przypadki tak proste jak skurcz nogi, lub trudne jak brak powietrza.

Na początek trochę definicji, co to jest sytuacja awaryjna i wypadek nurkowy.

Sytuacja awaryjna - każda sytuacja, która zmieniła plan naszego nurkowania ze względu na bezpieczeństwo, jednak została szybko opanowana i nie doprowadziła do sytuacji zagrożenia życia, czy do uszczerbku na zdrowiu, nie było również potrzeby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wypadek nurkowy - każda sytuacja awaryjna, która doprowadziła do sytuacji zagrożenia życia, czy do uszczerbku na zdrowiu lub była udzielana pomoc medyczna lub przedmedyczna.

Prawie wszystko o tym temacie znajdziesz na stronie nurkowanie - sytuacje awaryjne.