Nurkowanie pod lodem zaawansowane

nurkowanie pod lodem


Zaawansowane techniki pływania pod lodem to

  • nurkowanie przy użyciu autoasekuracji kołowrotkiem - techniki zaczerpnięte z kursów jaskiniowych
  • nurkowanie bez asekuracji na bardzo dobrze znanym akwenie - tu również mają zastosowanie techniki jaskiniowe, oraz bardzo dobre poznanie danego akwenu

Zaliczenie kursu nurkowania pod lodem nie przygotowuje, ani nie upoważnia do nurkowania według dwóch technik przedstawionych powyżej. Dlaczego więc o tym piszę? Bo, tak nurkujących możemy spotkać, mogą nurkować z przerębli obok nas. Czy takie nurkowanie jest dozwolone? TAK. Jednak pod warunkiem posiadania odpowiedniego przeszkolenia odpowiedniego sprzętu, niezbędnych umiejętności i wysokiej odporności na stres. Bardzo dobra znajomość akwenu również jest niezbędna. Nigdy nie naśladujmy takich nurków bez odpowiedniego przygotowania - nie warto ryzykować własnym życiem. To, że wydaje się nam, że również tak możemy nie wystarczy, stawka jest zbyt wysoka. Problemem nie jest wrócić do przerębli, problemem jest wrócić do przerębli, kiedy wystąpi sytuacja awaryjna pod wodą. Niestety kilka osób za przecenienie własnych możliwości zapłaciło najwyższą cenę.

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi w tym temacie martin@nurkomania.pl

Uwaga

Dołożyłem wszelkich starań, aby niniejszy tekst zawierał informacje wiarygodne, dokładne i użyteczne. Nie jest to jednak podręcznik nurkowania, a tylko zbiór wiadomości dla osób zainteresowanych tym tematem. Nie wolno podejmować prób nurkowania tylko na podstawie informacji tu zawartych! Nurkować, można tylko po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,  pod okiem instruktora odpowiedniej specjalizacji.

nurkowanie pod lodem

Nurkowanie przy użyciu autoasekuracji  kołowrotkiem lub bez asekuracji wymaga od nas odpowiedniego przeszkolenia. Jakie to przeszkolenie? Faktycznie nie ma takich kursów, ale techniki stosowane w takim nurkowaniu powinny być połączeniem technik zaczerpniętych z nurkowań jaskiniowych oraz nurkowań technicznych. Czemu? Nurkowanie pod lodem można traktować jako nurkowanie w olbrzymiej jaskini.

Wydaje się więc zasadnym posiadanie uprawnień nurka jaskiniowego i nurka technicznego oraz oczywiście nurka podlodowego. W sumie w tego typu nurkowaniach potrzebny jest jeszcze sprawnie działający mózg, bo główna przyczyna wypadków nurkowych, to wcale nie sprzęt, który jest niezawodny, a bezgraniczna głupota.

Zamarznięte jezioro czy kamieniołom to specyficzna jaskinia z idealnie płaskim stropem, oraz brakiem w większości przypadków charakterystycznych elementów - co utrudnia lub uniemożliwia nawigację naturalną. Wydaje się więc właściwe, nurkowanie z kontaktem wizualnym z dnem, aby nie stracić orientacji. Stabilizowanie poręczówki o elementy dna zabezpieczy nas przed utratą drogi powrotnej.

Solo czy w zespole? To ważne pytanie? Ale odpowiedzi jest tyle ile możliwości, czyli trzy.

  1. Można nurkować samemu i wtedy mamy klasyczny przypadek nurkowania solo.
  2. Można nurkować jako zespół, jeżeli taki posiadamy i wtedy możemy mówić o nurkowaniu w zespole.
  3. I ostatnia możliwość, możemy nurkować z partnerem z którym tak naprawdę nie stanowimy zespołu (nie mamy omówionych i nigdy tego nie ćwiczyliśmy, procedur działania w sytuacjach awaryjnych), kiedy wystąpi sytuacja awaryjna, dalsze działanie będzie zgodne z typowymi procedurami nurkowania technicznego.

nurkowanie pod lodem

Wymagane umiejętności

Doskonała pływalność - jeżeli nie masz doskonałej pływalności nie czytaj dalej tej strony, na razie na to szkoda czasu, nie nadajesz się do nurkowań tu opisywanych. Przejdź do strony doskonała pływalność i wróć gdy będziesz gotowy. Nie ryzykuj bez sensu życiem swoim lub partnera.

Poręczowanie - poręczowanie to technika stosowana w nurkowaniach jaskiniowych oraz wrakowych, polega na rozciąganiu linki miedzy nurkiem a wyjściem. Linka znajduje się na kołowrotku i w trakcie płynięcia jest rozwijana. Głównym zadanie linki jest umożliwienie nurkowi bezpiecznego powrotu do wyjścia. Działa podobnie jak nić Ariadny.

v-drill - to ćwiczenie przygotowujące do prawidłowej reakcji na  sytuację awaryjną - niekontrolowanego wypływu gazu z butli, automatu oddechowego, BCD czy węża. W zasadzie, skąd wypływa gaz nie ma znaczenia, ważne, że tylko zakręcając zawór w butli jesteś w stanie ten wypływ zatrzymać. Szczegóły całej operacji znajdziesz na stronie V-drill.

s-drill - procedura dzielenia się gazem z partnerem, jeżeli nurkujemy w parze w konfiguracji technicznej to s-drill należy do podstawowych umiejętności.

nurkowanie pod lodem

Przygotowanie przerębli

Gdzie wykonać przerębel? Technicznie przygotowanie przerębli nie różni się niczym od techniki stosowanej na kursie nurkowania pod lodem. Ważny aspekt to miejsce, gdzie wykopiemy przerębel. Jej lokalizacja jest bardzo istotna - powinna umożliwiać kontakt wizualny, kiedy płyniemy blisko brzegu. Kopanie przerębli z dala od brzegu jest jak zabawa w "rosyjską ruletkę" może pociągać, ale jest śmiertelnie niebezpieczna. Nie można więc dać gotowej recepty w jakiej odległości ma być przerębel od brzegu. Kiedy widoczność będzie 10m i więcej ta odległość będzie większa, kiedy widoczność będzie mniejsza, to odległość również będzie mniejsza.

Muliste dno - zwróćmy również uwagę na muliste dno, aby własną działalnością nie zmniejszyć widoczności pod wodą. Starajmy się wybierać, lokalizację z twardym dnem, a kiedy to jest niemożliwe wykonanie przerębli należy rozważyć na głębszej wodzie.

Dodatkowa przerębla - można wykonać dodatkowe przeręble, które pozwolą zakończyć nurkowanie w innym miejscu. Taka dodatkowa przerębla zwiększa również nasze bezpieczeństwo, wykonana w sensownej lokalizacji może być szybciej osiągalna niż przerębel główny.

Znaki na lodzie - znaki na lodzie są doskonale widoczne - nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby na lodzie wykonać pasy przez odgarnięcie śniegu, które pozwolą na orientację w terenie. Mogą to być okręgi, półokręgi lub linie proste. Może to być również ścieżka prowadząca do innej przerębli. Znaki na lodzie nie powinny zwalniać nas z obowiązku poręczowania.

Sprzęt nurkowy

Konfiguracja sprzętowa - to konfiguracja techniczna, żadna pojedyncza butla nie wchodzi w grę. To tematu nie będę rozwijał, konfiguracji technicznej poświęciłem cała stronę.

Stage - może być przydatny, jako dodatkowe źródło gazów. Aby sensownie przypiąć stage należy posiadać konfigurację techniczną. Stage może być w zasadzie dowolny (7-11l).

Kołowrotek - stosujemy naprawdę dobry kołowrotek z sensowną ilością linki. Proponuję kołowrotek "speleo" albo dedykowany do nurkowań jaskiniowych. Godne uwagi sa dwa rozwiązania:

  1. kołowrotek jaskiniowy speleo - w zasadzie dostępne są tylko samoróbki, zależnie od wielkości bębna długość linki może być od 100m w górę, to jedyny kołowrotek umożliwiający zwijanie linki wraz z gumkami. Taki kołowrotek jest stosowany w francuskiej szkole nurkowania jaskiniowego.
  2. kołowrotek jaskiniowy amerykański - mocna konstrukcja umożliwiająca dzięki nietypowemu uchwytowi jedną ręką trzymać kołowrotek i latarkę główną. Patent z amerykańskiej szkoły nurkowania jaskiniowego.

nurkowanie pod lodem

Rozwiązywanie problemów

Baza startowa - czyli stanowisko startowe. Tu pewnie rozwiązań może być wiele, ważne jest, aby nie było możliwości przecięcia  liny o krawędź przerębla.

Zapas powietrza - kiedy należy kończyć nurkowanie? Zasada jednej trzeciej jest dobra. Jednak w tym przypadku może warto być jeszcze bardziej konserwatywnym i zastosować zasadę jednej piątej.

Zamarznięcie automatu - automaty nie zamarzają same, w 99,9% jest to wina nurka. Główną przyczyną jest zbyt szybki oddech. Jeżeli twój automat oddechowy zamarza to znaczy zbyt intensywnie oddychasz, musisz nauczyć oddychać się spokojniej. Na razie nie nadajesz się aby pchać się pod lód. Inna przyczyna to zbyt duża ilość pary wodnej w gazie oddechowym, ale to trafia się generalnie rzadko. Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj temat zamarzanie automatów oddechowych.

Zagubienie poręczówki -