Wybór miejsca nurkowania

nurkowanie pod lodem


Wybór odpowiedniego miejsca nurkowania jest bardzo ważny, najlepiej wybierać miejsce znane, które spełnia poniższe kryteria:

  • głębokość jest większa niż 5-6m. Przy takiej głębokości nie powinno nastąpić podniesienie się osadu z dna w trakcie wchodzenia i wychodzenia z przerębla,
  • max. głębokość jest mniejsza niż 20-25m. Zasięg liny asekuracyjnej nie przekracza 30m więc przy takiej głębokości można również spenetrować dno. Pływanie w toni nie należy do najatrakcyjniejszych. Dodatkowym aspektem sprawy jest głębokość. Ściągnięcie grupy nurkującej, która jest płytko (pod powierzchnią lodu) do przerębla w sytuacji awaryjnej trwa bardzo krótko od 0,5-1minuty. W przypadku wyciągania grupy z 30m powinno to wynosić ok. 3min (wynurzanie z prędkością 10m/min), jest to zbyt długo.
  • w odległości do 60m nie występują pod wodą obiekty mogące powodować zahaczanie się liny (np.: liny od boji cumowniczych czy zatopione drzewa)
  • jeżeli jest to kamieniołom z stromymi ścianami dobrze jest umieścić przerębel w takiej odległości od brzegu aby był widoczny dla nurka nurkującego wzdłuż ściany
  • nurkowanie w tym miejscu będzie ciekawe - ciekawe ukształtowanie dna, atrakcyjne zatopione obiekty (z tym, że z zatopionymi obiektami należy bardzo uważać, istnieje możliwość zaplątania liny).

Jeżeli mamy miejsce to pozostaje nam sprawdzić czy grubość lodu jest odpowiednia. Można to zrobić nawiercając w sposób przemyślany (tak aby potem można było je wykorzystać) przy pomocy świdra do lodu otwory kontrolne. Jeżeli inspekcja da poprawny wynik można przystąpić do wykonania przerębla, jeżeli nie należy poszukać innego miejsca lub nawet zmienić akwen. Pamiętajmy że osoba która wchodzi na lód w celu sprawdzenia jego grubości powinna być odpowiednio zabezpieczona na wypadek przypadkowego załamania się lodu (najlepiej jest ubrać suchy skafander i BCD oraz przywiązać się do liny asekuracyjnej). Niedopuszczalne jest niekontrolowane wtargniecie na lód uczestników akcji nurkowej bez wcześniejszego sprawdzenia grubości lodu.