Nurkowanie pod lodem

nurkowanie pod lodem


Jak bezpiecznie nurkować pod lodem.

Nurkowanie pod lodem - kurs nurkowania podlodowego uczy, jak bezpiecznie nurkować pod lodem: jak skonfigurować sprzęt, wybrać miejsce nurkowania, przygotować przerębel, spełnić zasady bezpieczeństwa i prawidłowej asekuracji. Dowiesz się tu również o sygnalizacji przy pomocy liny, zastosowaniu śrub lodowych, podstawowych węzłach żeglarskich stosowanych w nurkowaniu i użyciu kołowrotka do autoratownictwa.

Oczywiście aby mieć pewność, że wszystko robimy prawidłowo, przed pierwszym samodzielnym nurkowaniem pod lodem, należy przejść odpowiednie szkolenie pod okiem instruktora. Nurkowanie bez specjalistycznego szkolenia jest niezgodne z dobrą praktyką nurkową jak również z przepisami bezpieczeństwa nurkowania.

Kurs nurkowania pod lodem składa się z następujących tematów:

 1. Definicja nurkowania pod lodem
 2. Zasady bezpieczeństwa nurkowania pod lodem
 3. Lód - rodzaje, właściwości
 4. Wybór miejsca nurkowania
 5. Narzędziami do wykonania przerębli
 6. Wykonanie przerębli i likwidacja po nurkowaniu.
 7. Sprzęt nurkowy do nurkowania pod lodem
 8. Właściwa konfiguracja sprzętowa
 9. Zamarzanie automatów oddechowych
 10. Sprzętem asekuracyjny
 11. Linowy system asekuracji
 12. Pary nurkowe - komunikacja
 13. Zasada 1/3
 14. Akcja ratownicza
 15. Automoratownictwo.
 16. Autoasekuracja
 17. Hipotermia
 18. Odmrożenia
 19. Dodatek do nurkowania pod lodem
 20. Zaawansowane nurkowanie pod lodem

nurkowanie pod lodem

1. Definicja nurkowanie pod lodem

Nurkowanie podlodowe (a może nurkowanie pod lodem) - to jedno z najbardziej atrakcyjnych sposobów nurkowania w naszych Polskich jeziorach (w okresie zimy widoczność jest najlepsza może dochodzić nawet do 20m). Atrakcyjny a zarazem wymagający, wymaga dokładnego zaplanowania zaczynając od zebrania grupy, poprzez przygotowanie i skonfigurowanie sprzętu do wybrania miejsca nurkowania i wykonanie przerębla, a na prawidłowym przeprowadzeniu nurkowania kończąc.

Definicja nurkowania pod lodem:
Nurkowanie, w którym bezpośrednie wyjście na powierzchnię wody jest ograniczone przez taflę lodową. Nurkowanie prowadzone jest z przerębla lub naturalnej przerwie w ciągłości lodu.

1.1 Zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu pod lodem

Zasada bezpieczeństwa opracowali doświadczeni nurkowie, aby nurkowanie pod lodem było bezpieczne. Kiedy je łamiemy narażamy się na dodatkowe niebezpieczeństwo, z utratą życia włącznie. Nurkowanie jest bezpieczne jeżeli przestrzegamy następujących zasad:

 1. nurkowie nurkują na linie asekuracyjnej
 2. zalecana lina o średnicy 10mm, i wytrzymałości co najmniej 300kg,
 3. długość liny nie jest większa od 30-40m,
 4. na końcu liny znajduje się asekuracja,
 5. asekuracja cały czas utrzymuje kontakt z nurkami, przez prawidłowe napięcie liny,
 6. w sytuacji awaryjnej nurkowie wracaja do przerębla,
 7. wszystkie problemy rozwiązujemy w przerębli,
 8. w razie zagrożenia asekuracja jest w stanie w ciągu 1-2minut ściągnąć nurków do przerębla,
 9. lina asekuracyjna między nurkami a asekuracją musi być prosta (nie może być nigdzie zahaczona)
 10. jeżeli mamy wątpliwość czy lina asekuracyjna nie jest zahaczona - wracamy do przerębla
 11. nurkowie nurkują w parze (nurkowanie partnerskie),
 12. każdy z nurków ma uprząż, założoną pod BCD
 13. lina asekuracyjna przypięta jest do uprzęży karabinkiem lub przywiązana odpowiednim węzłem
 14. stosowane węzły: zalecany - ósemka podwójna, inny - węzeł ratowniczy
 15. połączenie uprzęży z musi być pewne, aby uniemożliwić samoistne odpięcie stosujemy karabinki z zabezpieczeniem lub przy ich braku dwa karabinki.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad powoduje, że narażamy sie na dodatkowe niebezpieczeństwo, co może w praktyce skutkować poważnym wypadkiem, z utratą życia włącznie.

Oczywiście istnieją również nurkowania, w których powyższe zasady nie obowiązują, chodzi tu o zaawansowane nurkowanie pod lodem, ale ten typ nurkowania mogą uprawiać wyłącznie doświadczeni nurkowie techniczni z umiejętnościami jaskiniowymi. Założenie na plecy twina i przypięcie do pasa kołowrotka, nie uczyni z Ciebie nurka technicznego, to znacznie dłuższy proces, związany również z podejściem do planowania nurkowania.

nurkowanie pod lodem Zakrzówek

nurkowanie pod lodem Zakrzówek

Dodatkowo jak nasza konfiguracja sprzętowa nie spełnia ogólnie przyjętych wymogów w nurkowaniu pod lodem (nurkujemy na konfiguracji standard) należy dodatkowo stosować się bezwzględnie do następujących zasad:

Zanim rozpoczniesz nurkowania tego typy należy przejść odpowiednie przeszkolenie. Z działających na polskim rynku organizacji szkolenie tego typu oferuje zarówno CMAS PL1 jak i PADI czy SSI. Kurs składa się z wykładów oraz dwóch do czterech nurkowań.

Poniżej zamieszczam materiały dla kursu nurkowania pod lodem. Z nurkowaniem pod lodem, zapoznać się można również przez stronę nurkowanie pod lodem styczeń 2004, strona zawiera relację zdjęciową z wykonania przerębla oraz samego nurkowania z dołączonymi linkami do kursu nurkowania pod lodem. Może taka forma nauki dla części osób będzie efektywniejsza.

Oczywiście nurkowanie pod lodem nie ogranicza się do formy podstawowej przedstawionej powyżej (nurkowanie w parze na linie o długości 30-40m). Stosując odpowiednie techniki nurkowania np. techniki jaskiniowe oraz mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt i posiadając odpowiednie doświadczenia zakres penetracji można znacznie zwiększyć. Zwiększenie odległości penetracji wiąże się zawsze, ze zwiększeniem ryzyka, i należy sobie z tego doskonale zdawać sprawę. Nie zmieniajmy techniki nurkowania jeżeli nie jesteśmy na to gotowi: sprzętowo, psychicznie i szkoleniowo. Stawka jest zbyt wysoka - ryzykujemy własnym życiem. To że inni mogą nurkować dalej i głębiej nie znaczy, że my również możemy. Opisane poniżej umiejętności dotyczą się tylko, podstawowych umiejętności nurkowania pod lodem w zakresie do 30-40m od przerębli, w parze nurkowej połączonej z powierzchnią grubą liną asekuracyjną. Przekroczenie uprawnień może grozić wypadkiem nurkowym a w skrajnym przypadku śmiercią.

Inne techniki nurkowania pod lodem to:

Zaliczenie kursu nurkowania pod lodem nie przygotowuje, ani nie upoważnia do nurkowania według dwóch technik przedstawionych powyżej. Dlaczego więc o tym piszę? Bo, tak nurkujących możemy spotkać, mogą nurkować z przerębli obok nas. Czy takie nurkowanie jest dozwolone? TAK. Jednak pod warunkiem posiadania odpowiedniego przeszkolenia odpowiedniego sprzętu, niezbędnych umiejętności i wysokiej odporności na stres. Bardzo dobra znajomość akwenu również jest niezbędna. Nigdy nie naśladujmy takich nurków bez odpowiedniego przygotowania - nie warto ryzykować własnym życiem. To, że wydaje się nam, że również tak możemy nie wystarczy, stawka jest zbyt wysoka. Problemem nie jest wrócić do przerębli, problemem jest wrócić do przerębli, kiedy wystąpi sytuacja awaryjna pod wodą.

nurkowanie pod lodem kurs
przy temperaturze -15C skafander zamarza błyskawicznie.
nurkowanie pod lodem kurs
pakowanie również może być trudne, jak zapakować sztywny skafander do samochodu.
nurkowanie pod lodem kurs
zbiornik w Czorsztynie-Niedzicy - w tle zamek.
nurkowanie pod lodem kurs
zadowolenie po nurkowaniu.
nurkowanie pod lodem kurs
ale fajnie.
nurkowanie pod lodem kurs
jestem ponownie na powierzchni.

nurkowanie kursy


2. Rodzaje lodu

nurkowanie pod lodem

Lód, tlenek wodoru, czyli woda, w stałym stanie skupienia. W zależności od temperatury i ciśnienia opisano dokładniej 8 odmian polimorficznych lodu. Proces powstawania lodu składa się z kilku etapów. To wszystko i wiele więcej znajdziesz na stronie rodzaje lodu.

nurkowanie pod lodem

Przed wyjściem na lód należy zapoznać się z grubością nośną, pozwoli nam to podjąć właściwą decyzję, czy na dany lód można bezpiecznie wchodzić. Nikt nie lubi kąpać się w przerębli.

nurkowanie kursy


3. Wybór miejsca nurkowania

nurkowanie pod lodem

Bardzo ważną sprawą jest wybór miejsca nurkowania. Od tego, zależy atrakcyjność naszego nurkowania, obszar penetracji jest mocno ograniczony zasięgiem liny, miejsce zbyt płytkie, spowoduje szybkie podniesienie osadu z dna i nurkowanie przy zerowej widoczności, miejsce zbyt głębokie spowoduje, że dna w ogóle nie zobaczymy. Wybierajmy mądrze, aby miejsce naszej penetracji było bezpieczne oraz ciekawe.

nurkowanie kursy


4. Narzędzia do wykonania przerębla

Nurkowanie pod lodem wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu. Właściwy sprzęt pozwoli szybko przygotować bezpieczne wejście do wody. Należy dysponować:

Świder do lodu

Świder do lodu (powiększony świder stolarski z wymiennymi ostrzami na końcu) - pozwala wykonywać otwory w lodzie o średnicy ok.10cm. Doskonały do wykonywania otworów próbnych w celu określenia grubości lodu. Więcej informacji znajdziesz na stronie świder do lodu w dziale sprzęt pomocniczy.

nurkowanie pod lodem - świder do lodu

Piła "moja-twoja".

Piła "moja-twoja" z systemem balastu, duża piła do ciecia drzewa zakończona po obu stronach rączkami. Dla potrzeb nurkowych do jednego końca należy przymocować obciążniki w celu grawitacyjnego przemieszczania się piły w dół w czasie ciecia. Balast powinien wynosić ok. 5kg (czym więcej tym piła łatwiej będzie się zagłębiała w lodzie ale ciężej będzie się ja wyciągało należy zachować więc rozsadek w tym względzie.

nurkowanie pod lodem - piła ręczna

Piła mechaniczna

Piła mechaniczna umożliwia wykonanie przerębla szybko i efektywnie bez zbytniego zmęczenia. Należy stosować piłę o odpowiednio długim ostrzu aby było w stanie przeciąć całą grubość lodu. Do smarowania ostrza należy stosować olej roślinny o niskim punkcie zamarzania (smar używany standardowo może być szkodliwy dla środowiska oraz sprzętu nurkowego). osoba obsługująca piłę powinna mięć okulary ochronne oraz doświadczenie w wycinaniu przerębla.

nurkowanie pod lodem - piła mechaniczna

Szufla

Szufla najlepiej z nawierconymi otworkami o średnicy 10-20mm, umożliwia oczyszczenie przerębla z drobnych kawałków lodu. Doskonała do odgarnięcia śniegu

nurkowanie pod lodem - szufla, łopata

Kotwica składana

Kotwica składana mała bardzo popularna ze względu na niewielki rozmiar i łatwość przechowywania. Służy do wyciągania wyciętych dużych kawałków lodu. o kotwicy więcej na stronie kotwice w dziale sprzęt pomocniczy.

nurkowanie pod lodem - kotwica

Deski

Deski są używane do zabezpieczenia krawędzi przerębla, ale mogą się również przydać do jego wykonania (wyznaczenie obrysu przerębla, czy umożliwienia pewnego stanięcia osobą które go wykonują). Deski powinny mieć długość 3-4m grubość ok. 3cm a szerokość 30-50cm (szersze są lepsze).
W odległości ok. 15cm od jej końców należy wywiercić dziury umożliwiające wkręcenie śrub lodowych.

nurkowanie pod lodem - deski

Łom

Łom - nigdy nie wiadomo czy nie będzie potrzeby wycinania czegoś z lodu. Przy małej grubości lodu (10-15cm) łom może być jednym z najbardziej właściwych przedmiotów do wykonania przerębla.

nurkowanie pod lodem - łom

nurkowanie kursy


5. Wykonanie przerębli i likwidacja po nurkowaniu.

nurkowanie pod lodem

Wykonanie przerębli - nie jest trudne, jeżeli dysponujemy odpowiednim sprzętem. Oczywiście, czym grubość lodu jest większa, tym problem większy. Najgrubszy lód jaki widziałem to lód 2 metrowy. Zapytacie, gdzie można taki znaleźć. Ja znalazłem na Czarnym Stawie pod Rysami, Wykonanie przerębli zajęło cały dzień, nurkowania były prowadzone dopiero w dniu następnym (oczywiście grubość lodu mlecznego wynosiła około 25cm, reszta to tzw. lód śniegowy).

Dla lepszego zrozumienia tematu podaję praktyczny przykład z nurkowania w Czorsztynie oraz przykład z nurkowania w Zakrzówku.

nurkowanie kursy


6. Sprzęt nurkowy do nurkowania pod lodem

Dokładnie należy przyjrzeć się sprzętowi jakim dysponują nurkowie. Nie wszystkie elementy naszego wyposażenia nadają się do nurkowania pod lodem. Aby niczego nie przeoczyć sprawdź czy wszystkie elementy są właściwe. Sprawność sprzętu to jedno a jego właściwa konfiguracja to drugi aspekt sprawy, bardzo ważny, należy się z nim dokładnie zapoznać.

Bardzo ważne, aby cały sprzęt biorący udział w nurkowaniu pod lodem, był w dobrym stanie technicznym oraz posiadał coroczne przeglądy. Szczególną uwagę należy zwrócić na automat oddechowy, butlę oraz systemy mocowań w BCD . Niska temperatura wpływa niekorzystnie na wszystkie elementy wykonane z gumy czy plastiku. W skrajnym przypadku może zmienić ich właściwości na tyle, że z giętkich i wytrzymałych zmienią się na sztywne i kruche, co spowoduje ich zniszczenie nawet w tak typowych sytuacjach jak zapinanie czy odpinanie. Tyle tytułem wstępu a teraz już konkrety:

Opis sprzętu do nurkowania pod lodem

skafander nurkowy

Odpowiedni skafander tzn. taki który będzie chronił nas przed zimnem, woda posiada temperaturę 0-4C więc w grę wchodzi skafander suchy szczególnie polecany (tylko jeżeli umiemy w nim nurkować- zobacz kurs - jak nurkować w suchym skafandrze) oraz gruby skafander mokry 7mm (półsuchy?)

butla zestaw butlowy

Butla lub zestaw butlowy powinien być przed sezonem zimowym przeglądnięty, powinna być usunięta z butli woda a sama butla dokładnie wysuszona. Dobrzejest wymienić wszystkie o-ringi w zaworze butli. Bardzo ważną sprawa jest konfiguracja zestawu butla+automat+KRW.

automat oddechowy
KRW BCD

Krw (BCD) odpowiednia do stosownego skafandra może być typy jacket lub skrzydło. Bardzo ważne aby wszystkie klamry były sprawne i wykonane z odpowiedniego materiału, nie zmieniającego właściwości pod wpływem niskich temperatur.

system balastowy

System balastowy zależny od rodzaju skafandra . Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe jego zamocowanie, przypadkowe odpięcie może spowodować niekontrolowanewypłyniecie i uderzenie głowa o lód.

maska, fajka, płetwy

ABC takie jak w innych rodzajach nurkowania z ta uwagą, że zaleca się się, aby fajka była odpięta od maski i schowana w kieszeni BCD . Uniknie się w ten sposób przypadkowego zaplatania fajki o linę oraz przypadkowego zerwania maski.

sekator nurkowy

sekator - w mało prawdopodobnej sytuacji zaplatania się jednocześnie w linę i przedmiot znajdujące się pod wodą, umożliwia wycięcie z krępujących więzów. Używanie sekatora jest bardziej poręczne oraz szybsze niż użycie noża. Obsługa sekatora wymaga tylko jednej ręki natomiast noża najczęściej dwóch.

nóż nurkowy

nóż - do cięcia lin specjalnie się nie nadaje, kto nie wierzy niech sam spróbuje. Nożem można próbować przepić się przez lud i jest to możliwe przy lodzie do 10cm bez problemy, przy lodzie 15cm z dużym trudem, przy grubszym praktycznie niemożliwe. Grubszy lód niż 15cm można przebić kiedy mamy do czynienia z mętnym wiosennym lodem, kiedy łatwo się krusz można się nawet przebić przez warstwę lodu półmetrowegoh.

nóż do sieci

nóż do sieci - kołowrotek posiada cienką linkę, nieprawidłowa obsługa kołowrotka może prowadzić do zaplątania się linki. W niektórych przypadkach przecięcie linki kołowrotka może być jedynym sposobem. Nóż do sieci może być dobrym rozwiązaniem.

latarka nurkowa LED

Latarka może być niezbędna w celu doświetlenia przedmiotów znajdujących się głębiej lub oddalonych od przerębla, szczególnie gdy warstwa śniegu znajdująca się na lodzie jest gruba. Należy pamiętać, że niska temperatura obniża sprawność baterii i akumulatorów.

komputer nurkowy

komputer nurkowy - służy tak jak w innych rodzajach nurkowania do określenia dekompresji. należy sprawdzić poziom naładowania baterii jeszcze w domu aby na miejscu nurkowania nie zostać niemiło zaskoczonym. Pamiętajmy że niższa temperatura powoduje spadek naładowania baterii nawet o 20%.

zegarek nurkowy

Zegarek - jest niezbędny do określenia czasu nurkowania. Spora część nurkowania będzie odbywała się na małych głębokościach (tuż pod powierzchnią lodu), będzie to powodowało że komputery nurkowe nie będą liczyły czasu nurkowania. Komputery firmy Uwatec liczą czas jeżeli głębokość jest większa od 1,2m a firmy Suunto 1,5m.

kołowrotek nurkowy

Kołowrotek wykorzystywany do autoratownictwa lub nurkowania samodzielnego. Kołowrotek musi posiadać blokadę przesuwu linki. Linka w kołowrotku powinna mieć długość ok. 50m i grubość ok. 5mm. Stosowanie linek o przekroju <=2mm i o małej wytrzymałości może doprowadzić do zerwania lub przetarcia linki.

śruba do lodu

śruby lodowe używana razem z kołowrotkiem do autoratownictwa. Śrubę z kołowrotkiem łączymy przy pomocy karabinka z zabezpieczeniem.

kask nurkowy

Kask chroni głowę przed nagłym i niespodziewanym kontakcie z lodem - może być bardzo przydatny.

kompas nurkowy

Kompas nurkowy umożliwia łatwiejszą orientację pod wodą, może być nieoceniony w bardzo mało prawdopodobnej sytuacji rozwiązania się liny. Pamiętajmy aby używać kompas przez całe nurkowanie, zwiększy to poczucie bezpieczeństwa. Zasady korzystania z kompasu powinny być znane każdemu nurkowi pod lodem.

Bardzo ważna jest właściwa konfiguracja sprzętowa

nurkowanie kursy

7. Właściwa konfiguracja sprzętowa do nurkowania pod lodem

Konfiguracja sprzętowa, czyli zestaw: automat oddechowy, zestaw butlowy i BCD jest bardzo ważny. Istnieją przynajmniej dwa podstawowe stanowiska w tej dziedzinie:

Osobiście jestem zwolennikiem tej drugiej teorii. Uważam, że do nurkowań pod lodem jakie są prowadzone w organizacjach nie technicznych (max penetracja do 30m od przerębla) jako minimalny zestaw możemy uznać konfigurację spełniającą następujący warunek:

co najmniej trzy automaty na parę nurków, przy założeniu, że nie nurkujemy głębiej jak dalej niż 30m

Trzy kompletne automaty, tzn trzy pierwsze i trzy drugie stopnie. Każdy automat musi spełniać wymogi określone w temacie sprzęt do nurkowania pod lodem, oczywiście jest zalecane użycie bardziej rozbudowanych zestawów jednak pod jednym warunkiem: że my oraz nasz partner potrafi z niego korzystać. Powyższa konfiguracja oznacza, że tylko jeden nurek posiada dwa automaty, ale każdy posiada butle i BCD.

Sprawa odpowiedniej konfiguracji nierozerwalnie łączy się z ilością posiadanych środków finansowych, jednak myślę że trudno przecenić własne bezpieczeństwo. Kilka zestawów zwiększających bezpieczeństwo, przedstawiam na stronie rozbudowane konfiguracje sprzętowe. Zapoznanie się z nimi jest konieczne przed dalsza lekturą. Pamiętajmy jednak, że nie wystarczy założyć "lepszy zestaw" na plecy, należy umieć z niego prawidłowo korzystać. Niski poziom obsługi może być bardziej niebezpieczny niż posiadanie "prostszego zestawu".

Polecam zestaw nr 3 tzn taki w którym:

każdy nurek posiada dwa kompletne automaty,
jeden zamontowany na głównej butli, drugi na butli zapasowej

Zestawów 4 i 5 nie polecam, są zbyt skomplikowane. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy jest to zestaw na którym cały czas nurkujemy lub często nurkujemy.

Najlepszy do nurkowań pod lodem jest konfiguracja nr 6 czyli typowy zestaw do nurkowania technicznego (konfiguracja Hogarthian), zdaję sobie jednak sprawę że nie każdy nurkuje w takiej konfiguracji. Ostatnio na popularności zyskuje konfiguracja sidemount - ona również doskonale się nadaje do nurkowań pod lodem - oczywiście jeżeli automaty nadają się do nurkowania w zimnej wodzie.

nurkowanie kursy


8. Zamarzanie automatów oddechowych

Zamarznięcie automatu oddechowego w trakcie nurkowania pod lodem może doprowadzić do sytuacji bardzo niebezpiecznej, należy więc pamiętać, że do zamrożenia automaty oddechowego doprowadzamy My sami przez zbyt szybkie oddychanie. Oczywiście czynniki zewnętrzne również są ważne. Zamarzanie automatów to strona dość dokładnie opisująca ten problem.

nurkowanie kursy


9. Sprzęt asekuracyjny

lina asekuracyjna - dla pary nurkującej - zalecana lina miękka (sztywne liny nie pozwalają prowadzić asekuracji w sposób prawidłowy) pływająca w jaskrawy wzorek (łatwiej ocenić prędkość przesuwania się liny) średnica 10-12mm, długość umożliwiająca odpłynięcie pary nurkowej na odległość; do 30m od przerębla (biorąc pod uwagę że należy ja przywiązać w pewny sposób do stałego element oraz wykonać kilka węzłów do przypięcia dwóch nurków jej długość powinna wynosić ok. 40m). Dobrze jeżeli lina posiada markery długości, można je umieścić co 5m. Robi się to w bardzo prosty sposób owijając linę taśmą izolacyjną (taśma nie powinna pogrubiać liny ani jej usztywniać). Większa średnica liny powoduje że: lina się mniej plącze, jeżeli już to nastąpi łatwiej ja rozplątać. Zobacz również na hasło prawidłowe przywiązanie liny.

lina ratownicza - dla pary ratowników - zalecana lina jak wyżej o dwukrotnie większe długości. Zobacz również na hasło prawidłowe przywiązanie liny.

uprząż - może być na całe ciał lub tylko na klatkę piersiową. Ubiera się są bezpośrednio na skafander, powinna dobrze dopasowana i jednocześnie wygodna.

Karabinki - do połączenia liny asekuracyjnej z uprzężą, mogą być:

śruba do lodu

śruby lodowe - używane do mocowania desek, końca liny czy w autoratownictwie.

sekator nurkowy

sekator - może się przydać asekuracji w przypadku wyciagnięcia zaplątanego nurka. Umożliwia szybkie oswobodzenie z więzów. Jest bardzo ważne w sytuacji awaryjnej. Zamiast sekatora można używać noża, jednak w takim przypadku przecięcie liny będzie dużo trudniejsze.

nurkowanie kursy


10. Linowy system asekuracyjny

Nawet najlepszy sprzęt asekuracyjny nie zapewni bezpieczeństwa nurkom, jeżeli nie będzie prawidłowo zmontowany i stosowany. Maksymalny poziom bezpieczeństwa zapewni dopiero prawidłowo zmontowany linowy system asekuracji. Ważne jest aby nie zaniedbać żadnego z elementów systemu, bo o jego bezpieczeństwie decyduje najsłabszy element.

nurkowanie kursy


11. Pary nurkowe - komunikacja.

nurkowanie pod lodem

Nurkowanie pod lodem wymaga współdziałania całej grupy, tylko takie działanie pozwoli zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa. Nurkowie pod wodą jak i na powierzchni wody działają w parach, a każda z par ma określone zadania.

Para nurkująca bezwzględnie musi być zabezpieczona liną, która jednocześnie służy do komunikacji. Wszyscy uczestnicy powinni umieć komunikować się przy pomocy liny oraz znać stosowane znaki.

12. Zasada jednej trzeciej (1/3)

nurkowanie pod lodem

Wszystkie osoby znajdujące się pod wodą powinny stosować zasadę trzeciej części "zapasu czynnika oddechowego"

nurkowanie kursy


13. Akcja Ratownicza

W przypadku stwierdzenia przez asekurację braku nurków na drugim końcu liny (wyciągnięto całą linę z przerębla). Powinna być natychmiast rozpoczęta akcja ratownicza,

14. Autooratownictwo

W szczególnych okolicznościach zagubieni nurkowie mogą próbować autoratownictwa.

15. Autoasekuracja

Doświadczeni nurkowie mający wprawę w obsłudze kołowrotka (umiejętności z kursu jaskiniowego) mogą w trakcie nurkowania asekurować się sami (autoasekuracja). Taki typ asekuracji może być w szczególnych przypadkach lepszy niż asekuracja przy pomocy liny. Autoasekuracja sprawdza się idealnie w sytuacji gdy pod wodą lina asekuracyjna nie biegnie w linii prostej miedzy asekuracją a para nurkującą, lecz zagina się na przeszkodach, takich jak np. duże głazy czy drzewa. Przypomnę jeszcze raz że tego typu nurkowania mogą prowadzić tylko bardzo doświadczeni nurkowie.

nurkowanie kursy


16. Hipotermia

W trakcie całej akcji nurkowej należy zwracać szczególną uwagę aby nie doszło do hipotermii u nurków oraz personelu powierzchniowego. Wbrew pozorom przy ujemnych temperaturach powietrza lub silnym wietrze bardziej narażeni na hipotermię są osoby znajdujące się na powierzchni lodu. Jeżeli jest to możliwe należy zapewnić ciepłe pomieszczenie. Dobrze jest jeżeli nurkowie będą się ubierali i rozbierali ze skafandra w takim pomieszczeniu.

17. Odmrożenia

Lekceważenie odpowiedniej ochrony termicznej przez osoby znajdujące się na lodzie może doprowadzić nawet do odmrożeń. Najbardziej narażone na odmrożenia są ręce i stopy.

18. Dodatek

Nurkowanie pod lodem - celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na pewne zasady rządzące bezpieczeństwem nurkowań pod lodem. Wchodząc pod lód warto zastanowić się czy nasze umiejętności są wystarczające.

Węzły żeglarskie - warto również zapoznać się z węzłami stosowanymi w trakcie nurkowania pod lodem ich znajomość może wiele ułatwić, oraz ustrzeże nas przed przypadkowym odwiązaniem się liny. Pragnę zwrócić szczególną uwagę na ósemkę podwójną, która powinna wystarczyć do większości naszych potrzeb.

Inne tematy dotyczące nurkowania pod lodem: