Pływy morskie w nurkowaniu

Pływy są to pionowe ruchy wody morskiej, wywołane siłami kosmicznymi, tj. działaniem grawitacyjnym Księżyca i Słońca, mające wyraźnie okresowy charakter. W punkcie Ziemi, w którym odległość do księżyca jest najmniejsza, a więc jego oddziaływanie największe, następuje wypiętrzenie mas wodnych spowodowane przesunięciem wody z innych miejsc. Wskutek obrotowego ruchu Ziemi i Księżyca dookoła ich wspólnego środka masy powstaje drugie symetryczne podniesienie wód w miejscu najbardziej odległym od Księżyca. W punktach "prostopadłych" do wzniesień wody występuje jej deficyt.

W wyniku ruchu obrotowego Ziemi wokół jej osi przez każdy punkt jej powierzchni przechodzą w ciągu doby (dokładnie co 12h 26') dwie fale wysokiej wody. Mówimy wtedy, że następuje przypływ. Pomiędzy przypływami (również dwa razy w ciągu doby) poziom wody opada - następuje odpływ. Słońce mimo swojej masy wywiera znacznie mniejszy wpływ przyciągający na wody mórz niż Księżyc z racji dużej odległości Ziemia-Słońce. Wysokość fali pływowej jest jednak uzależniona od wzajemnego położenia Ziemi, Księżyca i Słońca.

Należy sobie zdawać sprawę że prędkość ruchu obrotowego Księżyca i Słońca (pozorny ruch wokół Ziemi) nie jest taka sama. Księżyc wykonuje pełny obrót (czyli o360 stopni) w ciągu 27,3 doby. Ziemia okrąża Słońce w ciągu 365 dni.

 

Mimo tych różnic, nie występują dwa pływy, jeden księżycowy a drugi słoneczny słoneczny. Występuje jeden pływ wypadkowy.Na wysokość pływów w danym punkcie wybrzeża ma również olbrzymi wpływ konfiguracja linii brzegowej. Tak więc u wybrzeży oceanicznych wysp wahania poziomu wody mogą wynosić 1 - 1,5 m gdy tym czasem w portach Bretani lub Zatoki Fundy sięgają 8-11 m.

Więcej o pływach znajdziesz tu