Planowanie nurkowania

"Zawsze planuj nurkowanie i nurkuj jak planowałeś" to podstawa zasada nurkowania, zawsze przestrzegana przez nurków technicznych. Nurek rekreacyjny powinien postępować dokładnie tak samo, i wcale nie dlatego, że tak nakazują przepisy, ale zdrowy rozsądek. Czym bardziej skomplikowane nurkowanie, tym dokładniej powinno być zaplanowane i przemyślane.

Planowanie nurkowania powinno zawierać kilka elementów, generalnie powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących:

  1. zaplanowanie głebokości, czasu nurkowania, profilu,
  2. zaplanowanie samego przebiegu nurkowania,
  3. zaplanowanie używanych gazów,
  4. zaplanowanie rezerwy gazów,

Uwaga: często przez planowanie nurkowania rozumie się dobór oraz ilość gazów. Tu temat został potraktowany szerzej i dostosowany do nurkowania rekreacyjnego. Nurków technicznych odsyłam na stronę nurkowanie techniczne.

planowanie nurkownia

Zaplanowanie samego przebiegu nurkowania - odprawa

czyli ustalenie z partnerem/ami takich elementów jak: gdzie wejdziemy do wody, gdzie popłyniemy, jaką maksymalnie głębokość osiągniemy, jaki będzie czas nurkowania, gdzie zakończymy nurkowanie, jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Generalnie wszystkie te informacje powinna zawierać odprawa przed nurkowaniem. Nie będę tego tu opisywał ponownie, lecz odsyłam na stronę odprawa przed nurkowaniem, gdzie są wszystkie szczegóły. Nawet dwóch nurków, powinno zanim wejdą do wody, zrobić sobie odprawę.

Nie zapomnijmy o takich zagadnieniach jak działanie w sytuacjach awaryjnych :

  • droga ewakuacyjna/plan alarmowy - nurkowanie jest bardzo bezpiecznym sportem, ale jednak nawet tu wypadki się zdążają. Przy początkujących nurkach, przyczyną większości wypadków są problemy z pływalnością lub panika na skutek zalania maski wodą, wśród bardziej doświadczonych nurków głównym powodem jest bezgraniczna głupota.
  • ratowniczy zestaw tlenowy - tlen jest cudownym lekarstwem na przypadłości nurkowe, chorobę dekompresyjną czy barotraumę płuc. Zawsze sprawdźmy czy w miejscu którym nurkujemy jest zestaw tlenowy, we własnym zakresie przejdźmy odpowiedni kurs, uczący postępowania oraz obsługi zestawów tlenowych. Najodpowiedniejszy będzie kurs DAN - Ratownik Tlenowy.
  • system partnerski - nigdy nie zapominajmy, że nurkowanie jest sportem partnerski, nurkowanie planujmy zawsze razem z partnerem. Jak to mówią - co dwie głowy to nie jedna - możliwość pomyłki jest znacznie mniejsza.
  • sytuacje awaryjne - nurkowanie jest bardzo bezpiecznym sportem, jednak i tu może dochodzić do sytuacji awaryjnych, które nieopanowane mogą prowadzić do wypadku nurkowego. Każdy płetwonurek powinien znać metody postępowania w typowych sytuacjach awaryjnych. Sytuacje awaryjne to przypadki tak proste jak skurcz nogi, lub trudne jak brak powietrza.
  • zasady bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej - metoda uczenia się na własnych błędach jest długa i pracochłonna, a co najważniejsze bardzo niebezpieczna. Skorzystajmy z doświadczenia innych i zapoznajmy się z stroną zasady bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał/a złamać wszystkich tych zasad, aby uwierzyć, że warto je stosować.

Zaplanowanie używanych gazów

w nurkowaniu rekreacyjnym podstawowym gazem cały czas jest powietrze, głównie z powodu dwóch jego zalet - ceny i dostępności. Jednak nie zawsze nurkowanie na powietrzu to najlepsze rozwiązanie. Nurkowie rekreacyjni mają do dyspozycji również nitroks, o zawartości tlenu do 40%, nurkowie techniczni wybór maja znacznie większy, mogę oprócz nitroksu do 40%, używać gorących nitroksów o zawartości tlenu od 40-100% oraz trimiksów.

Temat jest bardzo szeroki i z tego względu został bardziej rozwinięty na stronie jaki gaz do nurkownia?. Jak wiadomo używając nitroksu można znacznie zwiększyć czasy nurkowania bezdekompresyjnego. Chyba nikogo nie muszę przekonywać, że nurkowanie bezdekompresyjne jest znacznie bezpieczniejsze. Poniżej podaje przykład jak zmiana mieszanki oddechowej wpływa na czas bezdekompresyjny. Opracowano na podstawie tabel RDP PADI

Limity bezdekompresyjne dla tabel RDP PADI
głęb. powietrze nitrox 32 nitrox 36
18m 56' 95' 125'
22m 37' 60' 70'

Jak widać z tabeli przy nurkowaniu na 22m na powietrzu dekompresję będziemy mieli po 37', jednak kiedy zastosujemy nitroksu 32% (EAN 32) czas bezdekompresyjny wydłuży się do 60 minut, a przy nurkowaniu na nitroksie 36 (EAN 36) czas bezdekompresyjny wzrośnie do 70minut. Może warto zastanowić się nad stosowaniem nitroksów?

Przypominam, aby bezpiecznie nurkować potrzebny jest kurs nitroksowy - podstawowe dane o nitroksie można znaleźć na stronie: nitrox - jak nurkować?