Nurkowanie techniczne PADI

nurkowanie techniczne


PADI proponuje dwa podstawowe kursy techniczne:

 1. DSAT Tec Deep Diver,
 2. DSAT Tec Level One
Na kursie należy posiadać również określony sprzęt, minimalne wymogi są bardzo dokładnie określone, można je znaleźć w poniższym tekście.

Tekst zamieszczony poniżej pochodzi z materiałów PADI przeznaczonych do kursu DSAT Tec Deep Diver i DSAT Tec Level One.

Cele kursu DSAT Tec Deep Diver

Kurs Tec Deep Diver jest podstawowym kursem technicznego nurkowania głębokiego w zakresie przekraczającym standardy nurkowania rekreacyjnego. Ma on pięć podstawowych celów:

 1. Nauczenie cię wykonywania zmian gazów, wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych, nurkowań dekompresyjnych oraz przyśpieszonej dekompresji z użyciem powietrza, nitroxu i tlenu do głębokości 50 metrów, używając niezbędnego sprzętu i procedur potrzebnych dla ograniczenia ryzyka z tym związanego,
 2. Nauczenie cię umiejętności motorycznych niezbędnych w nurkowaniu technicznym,
 3. Upewnienie się, że rozumiesz i akceptujesz niebezpieczeństwa i ryzyko związane z powyższymi typami nurkowania technicznego, jak również, że znasz limity związane z poziomem wyszkolenia.
 4. Przygotowanie cię do rozpoznania i prawidłowej reakcji na dające się racjonalnie przewidzieć niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem technicznym.
 5. Danie ci podstaw, na których będzie się opierało twoje dalsze szkolenie jako nurka technicznego.

Kurs DSAT Tec Deep Diver składa się z sześciu sekcji Przeglądu Wiedzy (oraz dwóch egzaminów teoretycznych), ośmiu sesji Umiejętności Praktycznych oraz dwunastu Nurkowań Treningowych ustawionych w kolejności tak, aby rozwijać nową wiedzę i umiejętności, bazując na podstawowych aż do bardziej skomplikowanych i złożonych. Z tego powodu twój instruktor będzie potrzebował abyś pozytywnie wypełnił każdą sekcję Przeglądu Wiedzy przed następującą po niej sesją Umiejętności Praktycznych, oraz pozytywnie zaliczył każdą sesję Umiejętności Praktycznych przed następującym po niej Nurkowaniem Treningowym. (Uwaga: Wyjątkiem jest Nurkowanie Treningowe nr 1, które może być wykonane przed Przeglądem Wiedzy i Umiejętnościami Praktycznymi.)

Przed przystąpieniem do kursu Tec Deep Diver powinieneś spełniać następujące wymogi wstępne:

 1. Posiadać certyfikację PADI Advanced Open Water Diver lub równoważną.
 2. Posiadać certyfikację PADI Rescue Diver lub równoważną.
 3. Minimalny wiek: 18 lat.
 4. Posiadać certyfikację PADI Enriched Air Diver lub równoważną.
 5. Posiadać certyfikację PADI Deep Diver lub równoważną.
 6. Mieć wykonane i zalogowane co najmniej 100 nurkowań, w tym, co najmniej 20 nurkowań z użyciem nitroxu, 25 nurkowań głębszych niż 18 metrów oraz co najmniej 15 nurkowań głębszych niż 30 metrów.

Uprawnienia DSAT Tec Deep Diver

Otrzymując certyfikat DSAT Tec Deep Diver jesteś uprawniony do planowania i wykonywania nurkowań dekompresyjnych oraz wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych z użyciem powietrza, nitroxu i czystego tlenu, do maksymalnej głębokości 50 metrów w warunkach podobnych lub lepszych do tych, w jakich byłeś szkolony. Ponadto masz również uprawnienia do zakupu i wynajmu niezbędnego sprzętu i gazów.

Cele kursu Tec Level One

Kurs Tec Level One jest adresowanych do tych nurków, którzy mają zainteresowanie i motywację do nurkowania technicznego, lecz którym brakuje wystarczającego doświadczenia i wyszkolenia, aby uczestniczyć w pełnym kursie Tec Deep Diver. Kurs Tec Level One jest składnikiem wewnętrznym kursu Tec Deep Diver (pierwsze cztery Przeglądy Wiedzy, cztery sesje Umiejętności Praktycznych i siedem nurkowań treningowych). Kurs ten realizuje się przy użyciu materiałów szkoleniowych do kursu Tec Deep Diver włączając ten podręcznik. Celami kursu Tec Level One są:

Przed przystąpieniem do kursu Tec Level One powinieneś spełniać następujące wymogi wstępne:

  1. Posiadać certyfikację PADI Advanced Open Water Diver lub równoważną.
  2. Minimalny wiek: 18 lat.
  3. Posiadać certyfikację PADI Enriched Air Diver lub równoważną.
  4. Posiadać certyfikację PADI Deep Diver lub równoważną.
  5. Mieć wykonane i zalogowane co najmniej 50 nurkowań, w tym, co najmniej 10 nurkowań z użyciem nitroxu, 12 nurkowań głębszych niż 18 metrów / 60 stóp oraz co najmniej 6 nurkowań głębszych niż 30 metrów / 100 stóp.

Twój instruktor może zaliczyć te części kursu Tec Deep Diver które ukończyłeś w czasie kursu Tec Level One jako składniki kursu Tec Deep Diver który możesz odbyć po spełnieniu wszystkich jego wymogów wstępnych.

Uprawnienia DSAT Tec Level One

Otrzymując certyfikat DSAT Tec Level One jesteś uprawniony do planowania i wykonywania wydłużonych nurkowań bezdekompresyjnych z użyciem powietrza i nitroxu o zawartości tlenu do 60%, do maksymalnej głębokości 40 metrów w warunkach podobnych lub lepszych do tych, w jakich byłeś szkolony. Ponadto masz również uprawnienia do zakupu i wynajmu niezbędnego sprzętu i gazów.

Wymagania sprzętowe

Podczas kursów DSAT Tec Deep Diver i Tec Level One - zarówno kursanci jak i instruktorzy oraz inna kadra (za wyjątkiem osób pomocniczych - podczas obsługi dekompresji / symulowanej dekompresji) musi stosować poniższy sprzęt zgodnie z zaleceniami opisanymi w Podręczniku kursu:

 1. Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym. Butle o pojemności zależnej od indywidualnego zużycia gazów, zalecane o pojemności co najmniej 12 litrów,
 2. Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 3. Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 4. Uprząż z płytą
 5. Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 6. Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa,
 7. Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa),
 8. Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer jedno lub wielogazowy lub digital),
 9. Zapasowe urządzenie pomiarowe komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i zegarek,
 10. Skafander odpowiedni do środowiska - najlepiej skafander suchy,
 11. System balastowy - o ile potrzebny
 12. Kołowrotek z 50m linki
 13. Bojka dekompresyjna (min. 25 kg wyporu)
 14. Nóż lub inne narzędzie tnące wraz z zapasowym,
 15. Tabliczki (jedna na rękę, druga standardowa)
 16. Zapasowa maska
 17. Kompas
 18. Oświetlenie

Dodatkowo w trakcie kursu następujący sprzęt musi być dostępny do praktycznego użycia, jakkolwiek nie jest wymagane, aby był w ilości jeden na jedną osobę:

 1. komputer z oprogramowaniem dekompresyjnym (wskazany przenośny)
 2. analizator tlenowy
 3. liny do zanurzania i wynurzania
 4. zestaw pierwszej pomocy
 5. tlenowy zestaw awaryjny