Best Mix - najlepsza mieszanka

nurkowanie techniczne


Best Mix to najlepsza mieszanka dla danego nurkowania przy założonym ciśnieniu parcjalnym tlenu O2 (PPO2). Zakładając maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu na określonym poziomie i znając planowaną głębokość nurkowania (MOD) jesteśmy w stanie obliczyć maksymalną procentową ilość tlenu w mieszaninie (frakcję tlenu O2).

Ciśnienie parcjalne tlenu w trakcie nurkowania nie powinno przekraczać 1,4at a dla dekompresji 1,6at. Wzór na FO2 wygląda następująco:

FO2 = PPO2/([MOD/10]+1)

gdzie:

  • FO2 - frakcja tlenu O2 (stężenie procentowe)
  • MOD - (Maximum Operating Depths) - maksymalna głębokość operacyjna
  • PPO2 - założone ciśnienie parcjalne tleny. Dla nurkowania zakłada się PPO2=1,4at a dla dekompresji PPO2=1,6at.

Przykład obliczeniowy 1

Zaplanować optymalną mieszankę nitroksową do nurkowania na głębokość 34m. PPO2 nie większe jak 1,4at.

FO2 = 1,4/(34/10]+1)=0,318 ~ 0,32

Wyliczona wartość po zaokrągleniu to FO2=0,32 czyli EAN 32 jedna z najczęściej stosowanych mieszanek.

Przykład obliczeniowy 2

Zaplanować optymalną mieszankę nitroksową do nurkowania na głębokość 28m. PPO2 nie większe jak 1,4at.

FO2 = 1,4/(28/10]+1)=0,368 ~ 0,36

Wyliczona wartość po zaokrągleniu to FO2=0,32 czyli EAN 36 jedna z najczęściej stosowanych mieszanek. Dla bezpieczeństwa zaokrąglenie nastąpiło w dół.

Przykład obliczeniowy 3

Zaplanować optymalną mieszankę nitroksową do nurkowania na głębokość 40m. PPO2 nie większe jak 1,6at.

FO2 = 1,6/(40/10]+1)=0,32

Wyliczona wartość to FO2=0,32 czyli EAN 32. Jednak w tym przypadku ciśnienie parcjalne tlenu jest na bardzo wysokim poziomie 1,6at.

Gaz Narkotyczność
Azot N2 1
Tlen O2 1
Hel He 0,23

Nurkowie Hogarthian penetrujący głębokie jaskinie i przebywający pod wodą długo (nawet kilka godzin) zalecają nurkować na mieszankach helowych już przy głębokości 30m (wynika to z ich złych doświadczeń z narkozą po nurkowaniach nitroksowych). Nurkowania rekreacyjne jeszcze długo będą omijać mieszanki helowe. Wynika to głównie z trzech powodów:

  1. ceny samej mieszanki, hel nie jest gazem tanim,
  2. dostępności mieszanek helowych (trymix),
  3. i konieczności przejścia dodatkowego przeszkolenia które również będzie kosztowało kilka złotych.

Alternatywą mogą być nurkowania na Rebreatherach ale jak na razie to jeszcze większy wydatek.

Zakładając w trakcie nurkowania na nitroksie, tylko toksyczność azotu (N2) wzór na END przyjmie postać:

END ={ [FN2 * (D +10)]/0,79} - 10 [m]

czyli END = EAD

Na koniec dla leniwych zamieszczam tabelę z wyliczonym MOD, z niej również można prosto wyczytać jaki nitroks potrzebujemy. Obsługa tabeli jest banalna - znajdujemy głębokość naszego nurkowania (zielona kolumna) przy ciśnieniu parcjalnym 1,4at i po lewej stronie odczytujemy jaką zawartość tlenu powinien posiadać nasz nitroks.

MOD tabela