Zasady bezpieczeństwa - nitrox

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu z użyciem nitroksu.

Kiedy stosujemy nitroks pamiętajmy, aby przestrzegać ogólnych zasad dotyczące nurkowania - znajdziesz je na stronie zasady bezpieczeństwa w nurkowaniu.

Dodatkowo należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad specyficznych dla nitroksu:

 1. Każdy płetwonurek osobiście powinien sprawdzić skład mieszanki nitroksowej analizatorem tlenowym.
 2. Nigdy nie przekraczaj ciśnienia parcjalnego tlenu 1,4at w trakcie nurkowań nitroksowych, ze względu na toksyczność tlenową typu CNS (postać mózgowa)

  toksyczność muzgowa CNS

 3. Dla posiadanej mieszanki nitroksowej należy określić MOD, przestrzegając zasady że ciśnienie parcjalne tlenu nie może przekraczać 1,4at. Zrób to korzystając z wzoru lub tabel.

  Wzór na obliczenie MOD

  Tabele z wyliczonym MOD

 4. Jeżeli przekroczysz w trakcie nurkowania ciśnienie parcjalne tlenu 1,4at wynurz się na powierzchnię i zakończ nurkowanie, nie nurkuj tego dnia więcej.
 5. Jeżeli poczujesz jakiekolwiek objawy toksyczności tlenowej typu CNS, wynurz się na powierzchnie i zakończ nurkowanie, nie nurkuj tego dnia więcej.
 6. Przestrzegaj dziennej dawki toksyczności tlenowej CNS. Zalecana dawka to 80%, maksymalna to 100%.
 7. Przestrzegaj dziennej dawki toksyczności tlenowej OTU.