Montaż sprzętu nurkowego

podstawowe umiejętności


Prawidłowy przygotowanie (montaż) sprzętu jest bardzo ważny, decyduje bowiem o bezpieczeństwie nurkowania. Pisał tu będę o montażu konfiguracji standard, czyli konfiguracji najczęściej spotykanej w typowych nurkowaniach rekreacyjnych. Połączyć musimy następujące elementy:

Przed rozpoczęciem montażu sprzętu dobrze jest przygotować sobie wszystkie elementy, czyli butlę, automat i jacket./skrzydło. Jeżeli tak zrobimy i wszystko będzie pod ręką, montaż powinien zostać przeprowadzony bardzo sprawnie.

Montaż zaczynamy od połączenia butli z jacketem. W tym celu stawiamy butlę przed sobą między nogami, wyjściem zaworu do przodu.

Na butlę zakładamy BCD od strony wyjścia zaworu, jeżeli jest pasek przytrzymujący należy go założyć na szyjkę butli, dzięki temu będziemy mieć dwie wolne ręce do zakładania pasa mocującego i zapinania klamry. Jeżeli to szczególnie ważne, jeżeli jest to klamra Scubapro.

Pasek przytrzymujący założony na zawór butli,

Pas mocujący montuje się mniej więcej w jednej trzeciej wysokości butli od góry. Zależnie od stosowanej butli i jacketu mogą być wymagane pewne korekcje takiego ustawienia. Generalnie chodzi o to aby podczas nurkowania nie uderzać głową o automat oddechowy, ale to można sprawić dopiero w wodzie. Już po kilku nurkowaniach będziesz w stanie bezbłędnie określić, gdzie należy zapiąć klamrę, aby pod wodą nie mieć problemów.

Długość pasa mocujący musi być, tak dobrana, aby po zapięciu klamry połączenie jacket-butla było sztywne. Można sprawdzić to podnosząc butlę do góry i potrząsając za uchwyt w jackecie. Jacek nie może się przesuwać w stosunku do butli. Zbyt luźne zamocowanie może się skończyć wyśliźnięciem butli z pasa mocującego w trakcie nurkowania a to prowadzi do powstania niebezpiecznej sytuacji pod wodą.

Po zaciągnięciu pasa należy zapiąć klamrę

Automat bieżmy za pierwszy stopień w taki sposób aby oba drugie stopnie były po prawej stronie a wąż inflatora i wąż manometru był po stronie lewej.

Przykładamy automat oddechowy do gniazda zaworu i całość skręcamy.

W przypadku połączenia DIN należy jedną ręką trzymać pierwszy stopień automatu a drugą obracać pierścień połączony z gwintem. Jeżeli pierwszy stopień będziemy trzymać w osi gwintu, do skręcenia połączenia nie będzie potrzebna duża siła, można to zrobić dwoma palcami.

Następny etap to montaż automatu oddechowego. Przed zamocowaniem automatu należy sprawdzić czy w gnieździe jest o-ring. W połączeniu DIN (takim jakie spotkacie najczęściej w Europie) o-ring znajduje się w automacie, przy połączeniu typu INT (połączenie stosowane w USA, Egipcie) o-ring znajduje się w zaworze butli. Niezależnie od tego gdzie znajduje się o-ring, aby zadziałał prawidłowo, czyli uszczelnił połączenie musi być w dobrym stanie technicznym czyli cały i czysty. Zabrudzenie o-ringu może spowodować nieszczelność.

Więcej o działaniu o-ringu znajdziesz na stronie O-ringi. Jeżeli o-ring jest uszkodzony należy go wymienić, jeżeli jest brudny należy go oczyścić, jeżeli wszystko jest OK możemy przystąpić do montażu automatu oddechowego.

Pamiętać należy, aby połączenia nie skręcić zbyt mocno, kończymy skręcanie po wystąpieniu pierwszego większego oporu. Pełne uszczelnienie nastąpi dopiero pod wpływem wzrostu ciśnienia, czyli odkręcenia zaworu butli. Zbyt mocne skręcenie może spowodować problemy z odłączeniem automatu od butli po nurkowaniu.

Po zamocowaniu automatu oddechowego podłączamy inflator.
Jeżeli nie znasz budowy jacketu i sposoby obsługi zaworów podawczych i upustowych zajrzyj na stronę system wypornościowy -jacket.

należy go przełożyć pod rzepem mocującym karbowany wąż inflatora (nie musimy w tym celu rozpinać rzepa.

następnie waż średniego ciśnienia wpinamy w inflator

trzema palcami trzymamy wąż, a palcem wskazującym i kciukiem odciągamy ruchomy element szybkozłącz ki. Bez odciągnięcia tego elementu nie uda się włożenie węża na króciec inflatora.

Następnie sprawdzamy wskazania manometru, ponieważ butla nie została jeszcze odkręcona powinien wskazywać "0", jeżeli wskazuje 200at z pewnością jest zepsuty i należy go wymienić na nowy, Należy zapamiętać jaka waty ość wskazuje przy braku ciśnienia, oczywiście powinno być to zero, ale czasami może to być trochę poniżej lub powyżej zera.

Teraz odkręcamy zawór butli i sprawdzamy ciśnienie w butli, powinno być około 200at., jak jest mniej jak 150at, butle należy wymienić na pełną. W trakcie odkręcania zaworu tarczę manometru należy obrócić w stronę ziemi - tak na wszelki wypadek, na wypadek awarii manometru.

teraz sprawdzamy czy jacket szczelny, pompujemy go do pełna, powinien zostać w tym stanie, jeżeli "sflaczeje" jest nieszczelność i w takim jackecie nie można nurkować.

Kiedy test szczelności przebiegnie pozytywnie, sprawdzamy działanie zaworów upustowych.
Sprawdzamy zawór upustowy w inflatorze.

Sprawdzamy zawór upustowy po prawej stronie

Sprawdzamy zawór upustowy z tyłu

Sprawdzamy zawór upustowy w inflatorze - jeżeli jest.

Po montaży sprzętu odkładamy sprzęt w taki sposób, aby się nie wywrócił. Najlepiej położyć go na ziemi, butlą do dołu. Pamiętaj, aby zakręcić zawór butli - tak na wszelki wypadek.

Przed ubraniem sprzęty pamiętaj o odkręceniu zaworu butli. Dobrą praktyka jest zakładanie sprzętu gotowego do użytku - butla odkręcona - bardzo ważne przy nurkowaniu z łodzi.

Po założeniu sprzętu, waż głównego automatu powinien biec nad prawym ramieniem, octopus powinien być pod prawym ramieniem i być zamocowany w trójkącie miedzy pasem a brodą. Inflator powinien być nad lewym ramieniem, a manometr przebiega pod lewym ramieniem - powinien być zamocowany w sposób pozwalający na łatwe jego odnalezienie i umożliwiający sprawdzenie ciśnienia. Zobacz znaki nurkowe dotyczące ciśnienia w butli.

Co jeszcze warto sprawdzić?

Oczywiście, kiedy połączymy wszystko należy sprawdzić:

  1. poprawność dział automatu oddechowego - należy wykonać kilka wdechów z automatu podstawowego oraz octopusa,
  2. szczelność BCD - pompujemy kamizelkę i sprawdzamy czy nie ma z niej wycieków gazu
  3. prawidłowe działanie inflatora - sprawdzamy przycisk dodawczy jak i spustowy
  4. sprawdzamy czy ustniki w drugich stopniach są całe, nie maja dziur oraz odgryzionych uchwytów na zęby,
  5. sprawdzamy czy ustnik jest przymocowany w sposób trwały do automatu - czy jest opaska zaciskowa. Brak opaski może spowodować wypadnięcie automatu z ustnika i zadławienie się wodą, a w konsekwencji może prowadzić do wypadku. Nie jest to możliwość czysto teoretyczna, znam realne zdarzenie które doprowadziło do urazu ciśnieniowego płuc.