Mieszanki oddechowe

Nurkowanie to sport w którym stosuje się różne gazy. Można je mieszać z sobą w różnych stężeniach procentowych uzyskując różne mieszanki oddechowe. Skład mieszanki będzie zależał od jej zastosowania. Do nurkowań głębokich będziemy stosowali mieszanki wzbogacone w hel, a do dekompresji mieszanki o dużym składzie procentowym tlenu. Z mieszankami oddechowymi nierozerwalnie związane jest prawo Daltona (prawo ciśnień parcjalnych), które pozwala nam zaplanować najbardziej optymalną mieszankę dla danego typu nurkowania.

Świadomy nurek powinien znać sposób w jaki gazy oddziałują na nasz organizm. Powinien zapoznać się więc z właściwościami następujących gazów:

Stosowane mieszanki oddechowe

Główną mieszaniną oddechową stosowaną w nurkowaniu jest w dalszym ciągu powietrze, choć nitrox depcze mu mocno po piętach. Do nurkowań głębokich stosuje się trymix.

Zrozumienie, dlaczego nurkujemy na mieszankach innych od powietrza wymaga zapoznania się z właściwościami gazów wchodzących w skład danej mieszanki. Należy poznać oddziaływanie różnych gazów na organizm. Są to sprawy związane z fizjologią człowieka. Pewne tematy zostały omówione w dziale medycyna nurkowania. Polecam:

Względna narkotyczność gazów

Tabela poniżej przedstawia porównanie różnych gazów obojętnych i pokazuje ich ciężar cząsteczkowy, rozpuszczalność w oleju (tłuszczach), współczynnik podziału (rozpuszczalności) olej/woda, względny potencjał narkotyczny oraz względną narkotyczność. Względną, bo podaną w odniesieniu do azotu. Zakładając narkotyczność azotu jako jeden, możemy porównać narkotyczność innych gazów. Widzimy, że hel ma najmniejszą względną narkotyczność wynoszącą 0,23 co oznacz ze jego własności narkotyczne są ponad cztery razy mniejsze od azotu. Hel posiada najmniejszą rozpuszczalność w tłuszczach oraz współczynnik rozpuszczalności olej/woda co oznacza, że nasycamy się nim znacznie szybciej niż azotem. Ksenon posiada najwyższą względną narkotyczność, prawie 26 razy większą od azotu, dlatego ksenon jest używany w anestezjologii jako gaz do znieczulenia.

 

GAZ Ciężar cząstecz-
kowy
Rozpusz-
czalność w oleju
Współczynnik rozpuszczalności olej/woda Względny potencjał narkotyczny Względną narkotycz-
ność
Hel (He) 4 0.015 1.7 4.26 0,23
Neon (Ne) 20 0.019 20.7 3.58 0,27
Wodór (H2) 2 0.036 3.1 1.83 0,55
Azot (N2) 28 0.067 5.2 1.0 1
Argon (Ar) 40 0.14 5.3 0.43 2,32
Krypton (Kr) 83,7 0.43 9.6 0.14 7,14
Ksenon (Xe) 131,3 1.7 20.0 0.039 25,64
Tlen (O2) 32 0.112 5.0 ? 1
Dwutlenek węgla CO2 44 1.34 1.6 -- --

Względna narkotyczność ksenonu, kryptonu, argonu jest na tyle duża, że stosowanie ich w mieszankach oddechowych wydaje się niecelowe, nawet pomijając aspekt cenowy. Tlen również jest gazem oddziaływującym narkotycznie, przyjmuje się narkotyczne działanie tlenu na poziomie identycznym jak azotu, stąd przy liczeniu równoważnej głębokość narkotycznej END (Equivalent Narcotic Depth) dla mieszanek nitroksowych zakłada się, że END równa się głębokości nurkowania podobnie jak to jest w trakcie nurkowań na powietrzu. Zastosowane helu w mieszance powoduje dopiero obniżenie END dla danej mieszanki.

Życzę miłej lektury.