Suunto Vytec - komputer wielogazowy

testy sprzętu


Komputery wielogazowe - pozwalają na zmianę mieszanki podczas nurkowania. Najtańsze modele pozwalają na zmianę jednej mieszanki, głównie z większą zawartością frakcji tlenu, modele najdroższe pozwalają na stosowanie powietrza, nitroksu do 99%, czystego tlenu i trimiksu. Tego typu komputery wielogazowe są najdroższe więc przed ich zakupem należy się dobrze zastanowić.

Podstawowe dane techniczne

Trzygazowy komputer (3 gazy 21-99% tlenu)
Elektroniczny kompas (wskazania graficzne i w stopniach)
Zastosowano algorytm dekompresyjny Suunto Deep Stop RGBM pozwalający na opcjonalne zastosowanie przystanków głębokich (czas 1 lub 2 min. wybierany przez użytkownika)
lub klasycznych przystanków bezpieczeństwa (3 min. na głębokości 3 do 5 m)
Monitorowanie wynurzania wraz z alarmem
Alarm maksymalnej głębokościelektroniczny kompas (wskazania graficzne i w stopniach)
Zastosowano algorytm dekompresyjny Suunto Deep Stop RGBM pozwalający na opcjonalne zastosowanie przystanków głębokich (czas 1 lub 2 min. wybierany przez użytkownika)
lub klasycznych przystanków bezpieczeństwa (3 min. na głębokości 3 do 5 m)
Monitorowanie wynurzania wraz z alarmem
Alarm maksymalnej głębokości

Możliwość pracy w 3 trybach:

"AIR" - wskazania czasu nurkowania, głębokości (do 200m), głębokości max., czasu bezdekompresyjnego, Pełna informacja dekompresyjna, szybkość wynurzania, przystanek bezpieczeństwa, opcjonalnie informacje o ciśnieniu w butli, itd.)
"NITROX" - kontrola trzech mieszanin w zakresie od 21% do 99% zawartości tlenu, z dokładnością 1% każda. Przełączanie mieszanin pod wodą. Ustawiane przez użytkownika maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu (PO2 max) w granicach od 0,5 do 1,6 bar
"GAUGE" - wskazania głębokości (do 200m), czasu i temperatury. Możliwość rejestracji nurkowań na zatrzymanym oddechu (nurkowanie swobodne).

Opis techniczny

Średnica: 61mm,
Grubość: 28mm'
Waga: 68g,
Maksymalna głębokość pracy 80m,
Zakres wyświetlania głębokości 0-150m,
Bateria: jedna bateria litowa 3V CR2450.

Model obliczania saturacji tkanek:

Ustawienia komputera kilka informacji ogólnych

Tryb Nitrox możemy włączyć wybierając MODE-SET-SET-PREF-MODEL

Przed nurkowaniem należy ustawić procentową zawartość tlenu w mieszaninie, komputer nie przyjmuje wartości ułamkowych np. 32,8% należy wprowadzić jako 32%, zaokrąglamy zawsze w dół. Zaokrąglenie w górę spowoduje że wartość procentowa azotu w mieszaninie będzie niedoszacowania co spowoduje błędne obliczenie dekompresji. Jeżeli chcemy zwiększyć margines bezpieczeństwa należy zwiększyć współczynnik bezpieczeństwa. Dodatkowo należy pamiętać, ze komputer przyjmuje do obliczeń zawartość procentową tlenu o 1% większą niż zadeklarowana.