Komputery nurkoweKomputery nurkowe stają się coraz bardziej popularne wśród płetwonurków (wypierają tabele dekompresyjne). Związane jest to z dużą ilością informacji, które komputer przekazuje nurkowi, wygodą w użyciu oraz stosunkowo przystępną ceną w porównaniu z pozostałym wyposażeniem nurkowym.

Komputer nurkowy to elektroniczne urządzenie, które nie tylko mierzy parametry nurkowania (czas i głębokość), ale posiada wewnętrzny program symulujący procesy nasycania (odsycania) azotem tkanek płetwonurka. Komputer analizuje te parametry, a następnie wyświetla na ekranie dane i instrukcje dotyczące zalecanego tempa wynurzania oraz ewentualnej dekompresji.

Obecnie komputery nurkowe możemy podzielić na:

 1. komputery nurkowe - modele wyprodukowane przed kilkoma latami, są w stanie liczyć dekompresje dla nurkowań prowadzonych tylko na powietrzu. Nie ma możliwości przełączenia na inna mieszankę. Tak prostych modeli obecnie się nie produkuje.
 2. komputery nitroksowe - wszystkie obecnie produkowane komputery mają możliwość przełączenia gazu na nitrox ale tylko przed nurkowaniem - nurkowanie od początki u do końca może być prowadzone na jednej mieszance oddechowej. Moż to być powietrze lub nitrox o zawartości tlenu do 40%.
 3. komputery wielogazowe - pozwalają na zmianę mieszanki podczas nurkowania. Najprostsze modele pozwalają na zmianę jednej mieszanki, głównie z większą zawartością frakcji tlenu, modele najlepsze pozwalają na stosowanie powietrza, nitroksu do 99%, czystego tlenu i trimiksu. Tego typu modele są najdroższe więc przed ich zakupem należy się dobrze zastanowić. Dla zainteresowanych powstała strona komputer wielogazowy.

Większość komputerów może pracować w trzech trybach:

 1. Nurkowania - wyświetla parametry niezbędne w trakcie nurkowania, ogólny opis poniżej
 2. Planowania nurkowania - pozwala zaplanować nurkowanie znając takie parametry jak: przerwa powierzchniowa, głębokość nurkowania, czas nurkowania
 3. Historii nurkowania - to przedstawienie głównych parametrów (głębokość nurkowania, czas nurkowania, przerwa powierzchniowa) z wszystkich lub ostatnio przeprowadzonych nurkowań na wyświetlaczu komputera nurkowego. Podłączenie komputera nurkowego do komputera PC pozwala ściągnąć a następnie odczytać dokładny profil nurkowania z uwzględnieniem takich parametrów jak data i godzina wejścia do wody, temperatura wody, zużycie czynnika oddechowego (o ile jest w opcji). Zależnie od modelu komputera zapamiętane profile to 220min do 24godzin.


Do typowych danych wyświetlanych przez komputery w trybie nurkowania należy:

 1. Pod wodą:
 2. Na powierzchni:

 

Nurek używając komputera dekompresyjnego powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat posługiwania się nim i stosować się dokładnie do zaleceń i instrukcji producenta. Należy pamiętać aby nigdy nie nurkować według profilu typu jo-jo i piłokształtnego, w takim przypadku wszyscy producenci podają zgodnie, że nie gwarantują, poprawności obliczonej dekompresji.

W miarę możliwości strona będzie się rozwijała o nowe modele komputerów. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. Masz materiały które można zamieścić na tej stronie napisz do nas.

Komputer na rękę czy w konsoli?

Komputer na rękę czy w konsoli? To pytanie zadaje sobie wielu początkujących nurków. Odpowiedź jest prosta:

Prędkość wynurzania komputerów nurkowych

Obecnie, ogólnym zaleceniem jest, aby prędkość wynurzania wynosiła 9-10m/min. Jednak jak popatrzymy na poszczególne komputery nurkowe dostrzeżemy pewne różnice. Różnicę omówię na podstawie komputerów firmy Uwatec I Suunto.

Firma Suunto przyjęła prostą zasadę - prędkość wynurzania jest stała i wynosi 8-10m/min. Przedstawia to wykres graficzny, zwiększenie prędkości o dwa metry powoduje zapalenie się kolejnego segmentu na wyświetlaczu.

Firma Uwatec przejęła model zakładający zmienna prędkość wynurzania. Czym bliżej powierzchni, tym mniejsza prędkość. Komputer pokazuje prędkość wynurzania cyfrowo w procentach, 100% to zalecana prędkość wynurzania. Wartości powyżej 100% to zbyt szybko. Ogólnie zalecane prędkości przedstawiają się następująco:

< 6 m - 7 m/min
6-12 m - 8 m/min
12-18 m - 9 m/min
18-23 m - 10 m/min
23-27 m - 11 m/min
27-31 m - 13 m/min
31-35 m - 15 m/min
35-39 m - 17 m/min
39-44 m - 18 m/min
44-50 m - 19 m/min
> 50 m - 20 m/min

Czemu omawiam ten problem, bo są to na tyle duże różnice, że kiedy nurkujemy z dwoma różnymi komputerami, może pojawić się rozbieżność w prędkości wynurzania. Powstanie więc problem, któremu komputerowi wierzyć. Proponuję wierzyć obu, ale stosować wolniejszą prędkość, szczególnie w przedziale głębokości od 12m do powierzchni.

Czas komputerów oledowych

W Polsce szczególnie widoczne są dwie firmy:

Oferta firmy Uwatec

Oferta firmy Suunto

Firma Suunto produkuje następujące modele:

 

ale w coraz większym stopniu pojawiają się komputery firmy:

Modele dekompresyjne 

Komputery nurkowe korzystają z różnych modeli dekompresyjnych, główne dwa to:

 1. Model dekompresyjny RGBM
 2. Model dekompresyjny Bulhmanna
 3. Model dekompresyjny VPM

Sklep nurkowy

Polecamy sklep nurkowy Kraków - sklep.nurkomania.pl