Komputery nurkowe

Komputery nurkowe stają się coraz bardziej popularne wśród płetwonurków (wypierają tabele dekompresyjne). Związane jest to z dużą ilością informacji, które komputer przekazuje nurkowi, wygodą w użyciu oraz stosunkowo przystępną ceną w porównaniu z pozostałym wyposażeniem nurkowym.

Komputer nurkowy to elektroniczne urządzenie, które nie tylko mierzy parametry nurkowania (czas i głębokość), ale posiada wewnętrzny program symulujący procesy nasycania (odsycania) azotem tkanek płetwonurka. Komputer analizuje te parametry, a następnie wyświetla na ekranie dane i instrukcje dotyczące zalecanego tempa wynurzania oraz ewentualnej dekompresji.

Obecnie komputery nurkowe możemy podzielić na:

 1. komputery nurkowe - modele wyprodukowane przed kilkoma latami, są w stanie liczyć dekompresje dla nurkowań prowadzonych tylko na powietrzu. Nie ma możliwości przełączenia na inna mieszankę. Tak prostych modeli obecnie się nie produkuje.
 2. komputery nitroksowe - wszystkie obecnie produkowane komputery mają możliwość przełączenia gazu na nitrox ale tylko przed nurkowaniem - nurkowanie od początki u do końca może być prowadzone na jednej mieszance oddechowej. Moż to być powietrze lub nitrox o zawartości tlenu do 40%.
 3. komputery wielogazowe - pozwalają na zmianę mieszanki podczas nurkowania. Najprostsze modele pozwalają na zmianę jednej mieszanki, głównie z większą zawartością frakcji tlenu, modele najlepsze pozwalają na stosowanie powietrza, nitroksu do 99%, czystego tlenu i trimiksu. Tego typu modele są najdroższe więc przed ich zakupem należy się dobrze zastanowić. Dla zainteresowanych powstała strona komputer wielogazowy.

Większość komputerów może pracować w trzech trybach:

 1. Nurkowania - wyświetla parametry niezbędne w trakcie nurkowania, ogólny opis poniżej
 2. Planowania nurkowania - pozwala zaplanować nurkowanie znając takie parametry jak: przerwa powierzchniowa, głębokość nurkowania, czas nurkowania
 3. Historii nurkowania - to przedstawienie głównych parametrów (głębokość nurkowania, czas nurkowania, przerwa powierzchniowa) z wszystkich lub ostatnio przeprowadzonych nurkowań na wyświetlaczu komputera nurkowego. Podłączenie komputera nurkowego do komputera PC pozwala ściągnąć a następnie odczytać dokładny profil nurkowania z uwzględnieniem takich parametrów jak data i godzina wejścia do wody, temperatura wody, zużycie czynnika oddechowego (o ile jest w opcji). Zależnie od modelu komputera zapamiętane profile to 220min do 24godzin.

Do typowych danych wyświetlanych przez komputery w trybie nurkowania należy:

 1. Pod wodą:
  • aktualna głębokość,
  • maksymalna osiągnięta głębokość,
  • czas nurkowania,
  • ilość minut, jaka jeszcze pozostała do osiągnięcia limitu bezdekompresyjnego,
  • wymagane przystanki dekompresyjne (czas pobytu i głębokość),
  • wskaźnik tempa wynurzania (sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia dopuszczalnego tempa),
  • na ile minut wystarczy jeszcze czynnika oddechowego (jeżeli komputer posiada moduł pomiaru ciśnienia podłączony do pierwszego stopnia automatu oddechowego
  • temperatura wody,
 2. Na powierzchni:
  • przerwa powierzchniowa,
  • w jakim czasie po nurkowaniu można lecieć samolotem,
  • stan naładowania baterii.
  • czas pozostały do pełnego odsycenia tkanek zalegania azotu po zakończeniu nurkowania,

 

Nurek używając komputera dekompresyjnego powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat posługiwania się nim i stosować się dokładnie do zaleceń i instrukcji producenta. Należy pamiętać aby nigdy nie nurkować według profilu typu jo-jo i piłokształtnego, w takim przypadku wszyscy producenci podają zgodnie, że nie gwarantują, poprawności obliczonej dekompresji.

W miarę możliwości strona będzie się rozwijała o nowe modele komputerów. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. Masz materiały które można zamieścić na tej stronie napisz do nas.

Komputer na rękę czy w konsoli?

Komputer na rękę czy w konsoli? To pytanie zadaje sobie wielu początkujących nurków. Odpowiedź jest prosta:

 • jeżeli pływasz sporadycznie, tylko rekreacyjnie, płytko i bezdekompresyjne, cenisz w największym stopniu wygodę ubierania - kup komputer w konsoli - dzięki temu prostemu rozwiązaniu nigdy go nie zapomnisz. To właśnie jest jedyna zaleta tego rozwiązania.
 • ale jeżeli myślisz o częstym nurkowaniu, głęboko, dekompresyjnie czy technicznie -  kup komputer na rękę. Będziesz miał do niego łatwiejszy i szybszy dostęp - to kwestia kluczowa, inne kryteria się nie liczą. Teraz kwestia na której ręce założyć komputer - na lewej, czy na prawej? Moja podpowiedź zawsze na prawej. Poszczególne elementy sprzętu nurkowego nie są zamocowane przypadkowo, ich wzajemne ułożenie wynika z przemyśleń wielu nurków. Jak ważne są szczegóły naszej konfiguracji sprzętowej, dowiemy się kiedy dojdzie do sytuacji awaryjnej. Problem jest zawsze jeden - brakuje rąk, aby ogarnąć cały sprzęt. Dam prosty przykład: pomyśl,  jak wynurzyć się awaryjnie oddychając z octopusa partnera w czasie nurkowania w nocy - należy pogodzić kilka elementów, trzymanie ręką partnera, obsługę inflatora, trzymanie latarki, oświetlanie latarką komputera, obserwację wskazań komputera, kontrolowanie prędkości wynurzania. Ponieważ komputer stanowi dopełnienie konfiguracji sprzętowej, przeczytaj temat konfiguracja standard jeżeli nurkujesz na konfiguracji rekreacyjnej i konfiguracja techniczna - jeżeli zamierzasz nurkować w konfiguracji technicznej.

Prędkość wynurzania komputerów nurkowych

Obecnie, ogólnym zaleceniem jest, aby prędkość wynurzania wynosiła 9-10m/min. Jednak jak popatrzymy na poszczególne komputery nurkowe dostrzeżemy pewne różnice. Różnicę omówię na podstawie komputerów firmy Uwatec I Suunto.

Firma Suunto przyjęła prostą zasadę - prędkość wynurzania jest stała i wynosi 8-10m/min. Przedstawia to wykres graficzny, zwiększenie prędkości o dwa metry powoduje zapalenie się kolejnego segmentu na wyświetlaczu.

Firma Uwatec przejęła model zakładający zmienna prędkość wynurzania. Czym bliżej powierzchni, tym mniejsza prędkość. Komputer pokazuje prędkość wynurzania cyfrowo w procentach, 100% to zalecana prędkość wynurzania. Wartości powyżej 100% to zbyt szybko. Ogólnie zalecane prędkości przedstawiają się następująco:

< 6 m - 7 m/min
6-12 m - 8 m/min
12-18 m - 9 m/min
18-23 m - 10 m/min
23-27 m - 11 m/min
27-31 m - 13 m/min
31-35 m - 15 m/min
35-39 m - 17 m/min
39-44 m - 18 m/min
44-50 m - 19 m/min
> 50 m - 20 m/min

Czemu omawiam ten problem, bo są to na tyle duże różnice, że kiedy nurkujemy z dwoma różnymi komputerami, może pojawić się rozbieżność w prędkości wynurzania. Powstanie więc problem, któremu komputerowi wierzyć. Proponuję wierzyć obu, ale stosować wolniejszą prędkość, szczególnie w przedziale głębokości od 12m do powierzchni.

Czas komputerów oledowych

W Polsce szczególnie widoczne są dwie firmy:

Oferta firmy Uwatec

Oferta firmy Suunto

Firma Suunto produkuje następujące modele:

ale w coraz większym stopniu pojawiają się komputery firmy:

Modele dekompresyjne 

Komputery nurkowe korzystają z różnych modeli dekompresyjnych, główne dwa to:

 1. Model dekompresyjny RGBM
 2. Model dekompresyjny Bulhmanna
 3. Model dekompresyjny VPM