Kamieniołomy - nurkowanie

Hydrologia i locja


Kamieniołom - to odkrywkowa kopalnia kamienia użytkowego, jak również wyrobisko, które powstało po skończonej eksploatacji. Jeżeli kamieniołom zostanie zalany wodą staje się bardzo często wspaniałym akwenem do uprawiania nurkowania. Kamieniołomy to sztuczne zbiorniki podobnie jak zbiorniki zaporowe.

Wszystkie kamieniołomy posiadają źródła zasilające kamieniołom w świeżą czystą wodę.
Ze względu na rodzaj materiału, który był usunięty przy eksploatacji wyrobiska górniczego kamieniołom może być:

  • Kamieniołom granitu - duża czystość wody, brak zawiesiny w wodzie (kamieniołomy z okolic Wrocławia np. Kantyna)
  • Kamieniołom wapienia - może występować mleczna zawiesina na skutek rozpuszczania przez wodę skał wapiennych (okolice Krakowa np. Zakrzówek)
  • Kamieniołom margla - w tego typu zbiorniku występuje w dużej ilości mleczna zawiesina, jest to konsekwencją rozpuszczania się osadów ilastych zawartych w marglach, w wodzie. Do takich akwenów należy Kamionka Piast. Margiel to skała osadowa złożona z ziarna kalcytowego i minerałów ilastych, o barwie najczęściej białej, szarej, może być również brunatny; zielony. Stosowany jest głównie do wyrobu cementu oraz nawozu mineralnego.
  • Kamieniołom dolomitu (Jaworzno Koparki)
  • Kamieniołom łupkowe (Svobodne Hermanice)
  • Kamieniołom piaskowcowe (Krzeszówek)
  • Kamieniołom piasku i żwiru - mała głębokość, dużo zawiesiny w wodzie a stąd mała przeźroczystość wody (np. Kryspinów koło Krakowa)
kamieniołom nurkowanie

W wielu kamieniołomach możemy podziwiać pionowe ściany, których wysokość nad jak i pod wodą może przekraczać 40m.

kamieniołom nurkowanie

Zakrzówek - pionowe ściany pod wodą.

Kamionka Piast - kamieniołom marglowy

Kamionka Piast - kamieniołom marglowy.