Kamieniołomy - nurkowanie

Kamieniołom - to odkrywkowa kopalnia kamienia użytkowego, jak również wyrobisko, które powstało po skończonej eksploatacji. Jeżeli kamieniołom zostanie zalany wodą staje się bardzo często wspaniałym akwenem do uprawiania nurkowania. Kamieniołomy to sztuczne zbiorniki podobnie jak zbiorniki zaporowe.

Wszystkie kamieniołomy posiadają źródła zasilające kamieniołom w świeżą czystą wodę.
Ze względu na rodzaj materiału, który był usunięty przy eksploatacji wyrobiska górniczego kamieniołom może być:

  • Kamieniołom granitu - duża czystość wody, brak zawiesiny w wodzie (kamieniołomy z okolic Wrocławia)
  • Kamieniołom wapienia - może występować mleczna zawiesina na skutek rozpuszczania przez wodę skał wapiennych (okolice Krakowa np. Zakrzówek)
  • Kamieniołom margla - w tego typu zbiorniku występuje w dużej ilości mleczna zawiesina, jest to konsekwencją rozpuszczania się osadów ilastych zawartych w marglach, w wodzie. Do takich akwenów należy Silesia. Margiel to skała osadowa złożona z ziarna kalcytowego i minerałów ilastych, o barwie najczęściej białej, szarej, może być również brunatny; zielony. Stosowany jest głównie do wyrobu cementu oraz nawozu mineralnego.
  • Kamieniołom dolomitu (Jaworzno Koparki)
  • Kamieniołom łupkowe (Svobodne Hermanice)
  • Kamieniołom piaskowcowe - nie znam przykładu.
  • Kamieniołom piasku i żwiru - mała głębokość, dużo zawiesiny w wodzie a stąd mała przeźroczystość wody (np. Kryspinów koło Krakowa)

W wielu kamieniołomach możemy podziwiać pionowe ściany, których wysokość nad jak i pod wodą może przekraczać 40m