Wzory przeliczeniowe
do nurkowania w górach (na wysokości)

nurkowanie górskie


Na poziomie morza panuje ciśnienie atmosferyczne około 1at, co wynosi 1013hPa. Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne, zmieniają się warunki powierzchniowe. Wymaga to zastosowania odpowiednich tabel dekompresyjnych lub zmusza nas do wykonania dodatkowych przeliczeń, kiedy chcemy używać tabel z poziomu morza.

Poniżej zamieszczam graficzne streszczenie tematu

nurkowanie w gorach

Użycie wzorów do planowania nurkowania w górach

 1. Wyznacz współczynnik Cross'a

 

 cross = Po/Ph      cros > 1

gdzie:

Po - ciśnienie atmosferyczne w  [1at] [1013hPa] [760 mmHg] lub w innych jednostkach, ważne aby w takich samych jak Ph

Ph - ciśnienie w górach (na wysokości akwenu) w [at] [Pa] [mmHg], można ja odczytać z barometru, wyliczyć lub odczytać z tabel.

cross - współczynnik Cross'a, dla poziomu morza a=1, wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza rośnie np dla 3000m.n.p.m wartość teoretyczna to cross = 1,455 (wartości mogą się różnić ze względu na zastosowany wzór przeliczeniowy)

2. Oblicz TOD - teoretyczną głębokość oceaniczną (głębokość dla poziomu morza)

TOD = D * cross          TOD > D

gdzie:

TOD - teoretyczna głębokość oceaniczna. Jest ona większa od głębokości rzeczywistej, wynika to z faktu, że ciśnienie atmosferyczne jest w górach niższe. Czym akwen położony jest na większej wysokości, tym niższe ciśnienie i TOD jest coraz większy.

D - rzeczywista głębokość nurkowania

nurkowanie w gorach

3. Oblicz głębokość przystanków dekompresyjnych górskich

GPh = GPo/cross       GPh <  GPo

czyli  w górach przystanki płycej

gdzie:

GPh - głębokość przystanku dekompresyjnego w górach

GPo - głębokość przystanków wynikająca z tabel 3m, 6m, 9m.

 

4. Oblicz szybkość wynurzania w górach.

DSh = DSo/cross   DSh < DSo czyli w górach wynurzamy się wolniej

gdzie:

DSh - szybkość wynurzania w górach, jest mniejsza niż na poziomie morza

DSo - szybkość wynurzania zgodna z zaleceniami w tabelach dekompresyjnych, przeważnie DSo = 10m/min.

 

nurkowanie w gorach

Przykład obliczeniowy - nurkowanie w górach

Grupa planuje nurkowanie na wysokości 2400m.n.p.m na głębokość 30m przez 30min.

 

1. Wyznaczamy współczynnik Cross'a

cross = 1013/750 = 1,350

Ciśnienie na wysokości 2400m.n.p.m zostało obliczone z wzoru Ph=Po*exp(-0,000125*A) gdzie A to wysokość ponad poziomem morza w [m] Ph=1013*exp(-0,0000125*2400)

2. Oblicz TOD

TOD = D * cross  = 30m *1,35 =40,5m

Nurkując w górach na wysokości 2400m.n.p.m. na głębokość 30m należy korzystać  z tabel dekompresyjnych z poziomu morza na głębokość 42m (nie ma tabel na 40,5m więc należy skorzystać z pierwszej większej głębokości).

3. Oblicz głębokość przystanków dekompresyjnych górskich

GP3m = GPo/a = 3 / 1,35 =2,22m czyli po zaokrągleniu 2m

GP6m = GPo/a = 6 / 1,35 =4,44m czyli po zaokrągleniu 4m

 

4. Oblicz szybkość wynurzania w górach.

DSh = DSo/a = 10 / 1,35 = 7,4m/min

nurkowanie w gorach

Tabela TOD do nurkowania w górach

Powyższe wzory zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu tabelki TOD. Po lewej stronie tabelki na niebieskim tle znajdują się głębokości faktyczne, Wysokość w m n.p.m. została umieszczona na niebieskim tle u góry, powyżej znajduje się ciśnienie w hPa oraz współczynnik Cross'a. Na dole tabeli znaleźć można głębokości górskich przystanków dekompresyjnych oraz prędkość wynurzania - warto zwrócić uwagę, że przystanki są płycej a prędkość wynurzania jest mniejsza.

nurkowanie w gorach

 

Przykład:
Nurek pragnie zanurkować w Morskim Oku (1395m n.p.m.) na głębokość 30m. Jaka będzie teoretyczna głębokość oceaniczna - głębokość, według której planujemy nurkowanie.

Odpowiedź: 44m. Korzystając z tabel PADI RDP nie zaplanujemy takiego nurkowania bo tabele kończą się na 40m, należy zaplanować płytsze nurkowanie.